Szczegóły aktualności:

Eko-gmina stawia na gospodarkę odpadami

Małgorzata Tramś-Zielińska | Środowisko | 05-03-2013
Trwa nabór do projektu pn. „Eko-gmina”, który dotyczy sposobów wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi. Skierowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w trzech województwach: wielkopolskim, łódzkim i lubuskim. Patronat nad projektem objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.
Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji, wiedzy ekologicznej i świadomości przedstawicieli JST w zakresie gospodarki odpadami poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach warsztatowych oraz krajową wizytę studyjną. W trakcie realizacji projektu uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami i zastosowanymi rozwiązaniami, jak również będą mieli możliwość opracowania własnych koncepcji wdrażania gospodarki odpadami i poddania go ocenie przez ekspertów z tej dziedziny. Wysoki poziom merytoryczny szkoleń zapewniony będzie dzięki zaangażowaniu najlepszych Ekspertów/Trenerów z tematyki ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie w omawianym temacie. Nadzór merytoryczny szkoleń obejmie dr Witold Lenart – hydroklimatolog, sozolog, Akredytowany Ekspert KFE. Efektem podjętych działań będzie podniesienie wiedzy i świadomości wśród administracji samorządowej oraz społeczności lokalnej w zakresie tworzenia i zarządzania kompleksową, zintegrowaną gospodarką odpadami, która gwarantuje zrównoważony rozwój na terenie trzech województw. Szkolenia są bezpłatne.
zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE