Szczegóły aktualności:

Otwarcie zmodernizowanej biblioteki w Sulęcinie

Nieznane | RPO | 21-06-2010

21.06.2010 r. nastąpiło otwarcie przebudowanej Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie. Filia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. otrzymała 1,2 mln zł dofinansowania inwestycji z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W uroczystości wzięli udział marszałek Marcin Jabłoński i wicemarszałek Tomasz Wontor.

Inwestycja została dofinansowana w ramach Priorytetu IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.2 – Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej. Całkowita wartość projektu Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. to 1 362 645,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 158 248,20 zł. Wkład własny zapewnił samorząd województwa w wysokości 204 396,80 zł.

Położenie biblioteki

Budynek Biblioteki Pedagogicznej usytuowany jest w centrum miasta, przy ul. Emilii Plater 3, w bezpośredniej bliskości szkół: gimnazjum i liceum ogólnokształcącego oraz dworca PKS. Jest obiektem zabytkowym zlokalizowanym w strefie ochrony konserwatorskiej, wytyczonej wokół zabytkowego średniowiecznego układu urbanistycznego Sulęcina. Dlatego wymagane było zachowanie istniejącej architektonicznej koncepcji elewacji gmachu głównego.

Wykonane prace

Przebudowa wymagała poważnego zakresu robót zarówno rozbiórkowych jak i konstrukcyjnych. Wykonano: kominy wentylacyjne, konstrukcje murowane, tynki i okładziny wewnętrzne, izolację, instalację sanitarną, grzewczą i wentylacyjną, instalację elektryczną i telekomunikacyjną, podłogi, posadzki, elewację. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Zachowano jednak pozostałości historycznej stolarki drzwi wewnętrznych z futrynami i oryginalnymi elementami okuciowymi drzwi i okien (szyldy, klamki). Wymieniono uszkodzone elementy konstrukcji dachu. Wyburzona została drewniana klatka schodowa. W jej miejsce zaprojektowano żelbetowe schody prowadzące na piętro. Ponadto zniwelowano różnice wysokości pomiędzy pomieszczeniami. Obiekt po modernizacji jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Za pieniądze z projektu wyposażono obiekt w meble i sprzęt dydaktyczny.

Nowy wygląd, nowe znaczenie

W ramach zagospodarowania terenu (492 m2) wykonano roboty rozbiórkowe, ogrodzenie, chodniki, plac, tereny zielone, kanalizację deszczową, elementy małej architektury, roboty elektryczne.

Projekt zakładał także zmianę w funkcjonowaniu obiektu. Na parterze zaprojektowano czytelnię, wypożyczalnię, magazyny książek, pomieszczenia biurowe i socjalne wraz z wyposażeniem. Głównym celem projektu było wzmocnienie znaczenia Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie jako instytucji przyczyniającej się do rozwoju edukacji, kultury oraz społeczno-gospodarczego powiatu i gminy.

Galeria zdjęć

Otwarcie zmodernizowanej biblioteki w Sulęcinie

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE