Szczegóły aktualności:

Wmurowanie kamienia pod Bibliotekę UZ

Marzena Toczek | RPO | 27-09-2011

29.09.2011 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim przy al. Wojska Polskiego 69 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod fundamenty budynku Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.  W uroczystości udział wzięła marszałek Elżbieta Polak. Projekt budowy gmachu współfinansowany jest ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W programie także prezentacja projektu nowej biblioteki, która odbędzie się w palmiarni uniwersyteckiej.

Tytuł projektu:  Budowa Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Całkowita wartość projektu: 30 157 022,15 PLN

Dofinansowanie: 24 731 934,23 PLN

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31-10-2012

Przedmiotem projektu jest budowa budynku Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z zakupem wyposażenia.

Budynek Biblioteki będzie posiadał piec kondygnacji nadziemnych i piwnice. Przestrzenna organizacja budynku oparta zostanie na wewnętrznym atrium, łączącym parter z pozostałymi poziomami, z zadaszonym świetlikiem. Atrium będzie dzieliło budynek na skrzydło wschodnie, zachodnie i jednoprzestrzenna część północna. Układ komunikacji pionowej będą stanowiły dwie 2 klatki ewakuacyjne (zachodnia połączoną z windami obsługującymi bibliotekę, wschodnia z winda dla niepełnosprawnych obsługująca tylko kondygnacje nadziemne) zlokalizowane na styku skrzydeł i części północnej, obsługujące wszystkie pietra budynku i główną, otwartą, ogólnodostępną klatką schodową zlokalizowana w środku budynku, obsługująca tylko kondygnacje nadziemne. W przestrzeni holu na każdym piętrze zlokalizowane zostaną kładki łączące skrzydła. Główny podział funkcjonalny budynku biblioteki będzie polegał na oddzieleniu stref ogólnodostępnych dla czytelników od strefy kontrolowanej z ograniczonym dostępem lub zakazem dostępu. Do stref ogólnodostępnych budynku zaliczać sie będzie przestrzeń parteru (hol główny) z przybocznymi usługami i cała cześć północna budynku na kondygnacjach nadziemnych wraz z pomieszczeniami przylegającymi do atrium. Do strefy z ograniczonym dostępem lub zakazem zaliczamy piwnice i pomieszczenia znajdujące sie w skrzydle wschodnim i zachodnim.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na poziomie akademickim oraz stworzenie warunków do rozwoju nauki w województwie lubuskim poprzez budowę Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także:  podniesienie jakości infrastruktury dydaktycznej UZ, poprawa jakości usług świadczonych przez Bibliotekę UZ, poprawa dostępności usług świadczonych przez UZ dla studentów niepełnosprawnych, zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informacyjnych studentów i pracowników UZ, umożliwienie rozwoju umiejętności i wiedzy studentów UZ, stworzenie optymalnych warunków do rozwoju kwalifikacji zawodowych kadry naukowo- dydaktycznej oraz bibliotekarzy, podniesienie pozycji konkurencyjnej UZ względem innych uczelni wyższych w Polsce, poprawa wizerunku i podniesienie prestiżu UZ jako ośrodka reagującego na zmieniające sie trendy społeczne, podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców województwa lubuskiego, podniesienie poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego.

Galeria zdjęć

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę biblioteki UZ

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE