Szczegóły aktualności:

Znamy Lubuskich Euroliderów 2011

Marzena Toczek | RPO | 31-10-2011

31.10.2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego rozstrzygnięta została III edycja konkursu „Lubuski EUROLIDER”. Celem konkursu była promocja inwestycji współfinansowanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Baług (Radio Zachód), Tadeusz Krupa (RTV Lubuska), Magdalena Szczecina (TVP oddział Gorzów Wlkp.), Elżbieta Polak (Marszałek Województwa Lubuskiego) oraz Artur Łukasiewicz (Gazeta Wyborcza) wyłoniła laureatów w następujących kategoriach:

1. „Kultura i rekreacja” (11 zgłoszeń)

Projekty z zakresu infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, np. budowa/modernizacja obiektu sportowego, biblioteki, muzeum czy hali widowiskowej.

Beneficjent : Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Tytuł inwestycji: Modernizacja kompleksu obiektów: hotel, basen kryty i sala konferencyjno–sportowa, wymiana istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej, hala sportowa i strzelnica.

Wartość inwestycji: 6,1 mln zł

Dofinansowanie UE: 2,5 mln zł


Opis inwestycji:

Drzonków to strategiczne i magiczne miejsce dla polskiego sportu. W latach swojej świetności ośrodek był jednym z najlepszych miejsc w Europie dla uprawiania pięcioboju nowoczesnego. Brak znaczących inwestycji przez lata spowodował, że cała baza wymagała gruntownej modernizacji i przystosowania do pełnienia funkcji bazy sportowo-rekreacyjnej na poziomie europejskim.

Inwestycja podzielona była na poszczególne zadania:

1. modernizacja hotelu,

2. modernizacja budynku basenu krytego i sali konferencyjno-sportowej,

3. wymiana istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej,

4. hala sportowa (wymiana nawierzchni hali, pokrycia dachowego, wymiana instalacji CO, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowoczesnej elewacji),

5. modernizacja strzelnicy.

2. „Człowiek i środowisko” (18 zgłoszeń)

Inwestycje, które wpływają na polepszenie standardu życia Lubuszan, np. inwestycje w zakresie ochrony zdrowia, środowiska, infrastruktury edukacyjnej (wszystkie szczeble edukacji) czy projekty z zakresu infrastruktury transportowej.

Beneficjent : Powiat Świebodziński

Tytuł inwestycji: Modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Świebodzinie

Wartość inwestycji: 4 mln zł

Dofinansowanie UE: 1,9 mln zł


Opis inwestycji:

Dzięki realizacji projektu w odnowionym budynku znajduje się szereg pracowni do praktycznej nauki zawodu, w tym pracownie: hotelarstwa, ślusarstwa, napraw i remontów oraz pracownia obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych. W zmodernizowanych warsztatach młodzież może odbywać praktyki w pracowniach spawalnictwa, informatycznego wspomagania procesów obróbki i montażu, a także w krawiectwie i pracowni techniczno-pomiarowej.

Łącznie powstało 130 stanowisk nauki w poszczególnych warsztatach, z pełnym zapleczem socjalnym dla uczniów i nauczycieli.

3. Kategoria „Innowacje” (4 zgłoszenia)

Inwestycje przy realizacji których zastosowane zostały nowoczesne technologie lub projekty przyczyniające się do powstania/rozpowszechnienia innowacyjnych rozwiązań, np. zakup innowacyjnego sprzętu, wdrożenie nowoczesnych technologii lub budowa parków naukowo–technologicznych.

Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Tytuł inwestycji: Hala Laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii

Wartość inwestycji: 15 mln zł

Dofinansowanie UE: 12,6 mln zł


Opis inwestycji:

To unikalny na skalę kraju ośrodek naukowo-badawczy. Oprzyrządowanie laboratorium pozwala na równoległą pracę różnych źródeł energii odnawialnej (pomp, kolektorów, wiatraków) i określenie ich parametrów pracy w warunkach geograficznych i klimatycznych województwa lubuskiego. Multiźródłowy system jest systemem otwartym, co umożliwia również dołączanie poszczególnych urządzeń w celu ich badania. Jest dedykowany przedsiębiorcom, osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, samorządowcom oraz absolwentom sulechowskiej uczelni. Wyposażenie obiektu umożliwia prowadzenie wielu badań z zakresu pozyskiwania energii odnawialnej z różnych źródeł. Uczelnia zamierza promować w obiekcie innowacyjne rozwiązania w zakresie OZE. Centrum ma wspomóc wdrażanie nowoczesnych technologii do MŚP wytwarzających urządzenia i aplikujących OZE oraz przygotować kompetentną kadrę inżynierską dla przedsiębiorstw projektujących, wytwarzających, wdrażających oraz serwisujących urządzenia OZE. Centrum Energetyki Odnawialnej już cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców
i naukowców z całego kraju i z Niemiec.

Inwestycje biorące udział w konkursie – prezentacja

4. Kategoria „Hasło promocyjne” (13 haseł)

Kategoria „Hasło promocyjne” ma na celu wybranie hasła promocyjnego dotyczącego inwestycji współfinansowanej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zwycięskie hasło zostało zgłoszone przez Gminę Wschowa i brzmi:

Myślisz potencjał – mówisz Lubuskie

Hasła zgłoszone do konkursu

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki Lubuskiego Eurolidera, które zostaną wręczone podczas 1 Forum Funduszy Europejskich Polski Zachodniej 22 listopada w Gorzowie Wlkp. Dodatkowo nagrodą w tegorocznej edycji jest promocja nagrodzonych projektów w regionalnych środkach masowego przekazu.

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE