Szczegóły aktualności:

Samorządowcy (nie tylko) o turystyce

Katarzyna Fedro | Marszałek | 13-06-2012

14.06.2012 r. Temat turystyki w regionie zdominował kolejny Konwent Zrzeszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Lubuskiego. Tym razem samorządowcy spotkali się  w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy. W obradach i dyskusji udział wzięła marszałek Elżbieta Polak, która mówiła m.in. o dotacjach unijnych, z jakich jeszcze mogą skorzystać mieszkańcy województwa.

Marszałek Elżbieta Polak swoje wystąpienie podczas Konwentu Zrzeszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Lubuskiego rozpoczęła od... pieniędzy. Mówiła o tym, z jakich funduszy w aktualnej pespektywie mogą jeszcze skorzystać Lubuszanie i samorządowcy oraz jakie są prognozy na kolejną perspektywę.

- W Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym kontraktujemy teraz Krajową Rezewę Wykonania (55 mln euro, które dostaliśmy w ramach bonusa).  Właśnie zakończył się nabór w konkursie w działaniu 2.1 dla Mikroprzedsiębiorstw, na którzy zarząd przeznaczył 24 mln zł. W tym roku będziemy ogłaszać kolejne konkursy, m.in. na termomodernizaję - mówiła marszałek. Sporo konkursów i środków do wzięcia będzie także w innych programach - Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

ZOBACZ HARMONOGRAM KONKURSÓW NA 2012 r. w LRPO

ZOBACZ HARMONOGRAM KONKURSÓW NA 2012 r. w PO KL

ZOBACZ HARMONOGRAM KONKURSÓW NA 2012 r. w PROW

Elżbieta Polak mówiła także o powstających i uchwalonych już dokumentach strategicznych. - Na ostatnim posiedzeniu zarząd województwa przyjął prognozę oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Zatwierdziliśmy też wcześniej listę 25 projektów kluczowych dla województwa. Wpisują się one w ukierunkowania polityki spójności. Zależy nam m.in. na tym, żeby skomunikować region ze szlakami międzynarodowymi i krajowymi - tłumaczyła marszałek E. Polak. Mówiła także o kampaniach promocyjnych realizowanych w tym roku przez samorząd województwa. - Będziemy prowadzić dwie kampanie. Jedna ma na celu wypromowanie naszych festiwali np. Woodstocku w Kostrzynie, czy Muzyki w Raju w Paradyżu. Druga kampania dotyczy promocji winiarstwa i enoturystyki - dodała.

 

O zadaniach związanych z promocją turystyczną regionu mówiła Aleksandra Mrozek, kierownik Wydziału Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Program posiedzenia:

9:00 – rozpoczęcie Konwentu, walne zebranie członków zrzeszenia, obrady;

11:00 - spotkanie z Elżbietą Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego - dyskusja m.in. na temat turystyki w Lubuskiem;

12:00 – Tomasz Jaskuła, Burmistrz Lubniewic, „Po co turystyka w Lubuskim?” (obecny stan i szanse dla rozwoju turystyki w województwie lubuskim, w ocenie JST;

12:30 – Wiesław Drabik, Prezes SKO Gorzów Wlkp.: Postępowania przed Sądami Administracyjnymi; Nowelizacja ustaw samorządowych;

12:45 – Marian Zalewski, Członek Zarządu TVP S.A., wystąpienie nt. cyfryzacji telewizji

13:00 – zakończenie części oficjalnej.

Celem Zrzeszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Lubuskiego jest tworzenie warunków formułowania i wyrażania interesów gmin i osób pełniących funkcje prezydentów, burmistrzów, wójtów, oraz ich ochrona, a także działanie na rzecz integracji europejskiej oraz zabieganie o środki pomocowe z Unii Europejskiej. Ponadto zrzeszenie ma na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie i rozwijanie kultury lokalnej i regionalnej i wspieranie i rozwijanie idei samorządowej wśród mieszkańców województwa lubuskiego.

Galeria zdjęć

Witnica - Konwent ZWBiPWL

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!