Szczegóły aktualności:

Szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we Wschowie

Nieznane | POKL | 05-09-2014
W dniach 17-18 września 2014 r. we Wschowie odbędą się szkolenia dotyczące zasad zarządzania i rozliczania projektów w ramach POKL.

Organizatorami szkoleń są: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.
Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby realizujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Terminy i tematyka szkoleń w Nowej Soli:

17.09.2014 r. godz. 9:00 – 16:00 (Starostwo Powiatowe, Plac Kosynierów 1) - „Zasady zatrudniania, rozliczania i zarządzania personelem w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

18.09.2014 r. godz. 9:00 – 16:00 (Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Plac Kosynierów 1)-  „Monitorowanie i rozliczanie wydatków w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.

Udział w szkoleniach można zgłaszać pod numerem telefonu: 68/ 456-55-21 lub mailowo: k.krasowski@efs.lubuskie.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, a także datę, nazwę oraz miejsce szkolenia. Przy rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsca ograniczona!
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanej prezentacji multimedialnej, a na zakończenie – certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Podczas szkolenia zostanie zapewniony również catering dla uczestników. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkania informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE