Szczegóły aktualności:

Ponad 260 tys. zł dofinansowania na oddziały przedszkolne

Małgorzata Tramś-Zielińska | POKL | 25-11-2014

25 listopada br. zarząd województwa przyjął do realizacji dwa projekty systemowe wybrane do dofinansowania w ramach POKL. Ponad 87 tys. zł. trafi8 do Gminy Siedlisko na realizację  projektu pn. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Bielawach”.  Natomiast Gmina Wymiarki otrzymała ponad 174 tys. zł na realizację zadania „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Wymiarki”.     

Projekty będą realizowane w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach komponentu regionalnego POKL. W ramach tego Poddziałania przewidziane są dotacje na modernizacje oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Celem działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się również do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

Projekty w tym Poddziałaniu mają charakter systemowy, co oznacza, że wybór projektu odbywa się z pominięciem procedury konkursowej.

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE