Szczegóły aktualności:

Największa Winnica coraz bliżej

Nieznane | Winnica Zabór | 11-06-2010

Stowarzyszenia Winiarzy, Agencja Nieruchomości Rolnych, Lokalne Grupy Działania, Gmina Zabór, Samorząd Województwa Lubuskiego to partnerzy projektu największej winnicy w Polsce, która powstanie na stokach w Zaborze. Podczas spotkania, 11.06.2010 r., które odbyło się na zaproszenie wicemarszałek Elżbiety Polak ustalono zasady współpracy partnerów projektu oraz harmonogram niezbędnych działań do pełnej realizacji przedsięwzięcia.

Harmonogram:

- 15 czerwca Zarząd Województwa Lubuskiego przyjmie projekt uchwały sejmiku w sprawie przejęcia nieruchomości o pow. 34 ha w celu założenia Winnicy,

- 28 czerwca Sejmik Województwa Lubuskiego podejmie uchwałę w tej sprawie,

- 29 czerwca partnerzy projektu podpiszą deklarację współpracy na rzecz utworzenia Winnicy i uzgodnią koncepcję jej zagospodarowania,

Następnie samorząd województwa przygotuje projekt zagospodarowania tej  nieruchomości rolnej w perspektywie wieloletniej oraz harmonogram rzeczowo-finansowy projektu. Każdy z partnerów projektu będzie realizował konkretne zadania uzgodnione w umowie partnerskiej. W imieniu samorządu województwa winnicą będzie zarządzał Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Galeria zdjęć

Spotkanie z winiarzami

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE