Szczegóły aktualności:

Winnica w Zaborze tuż-tuż

Katarzyna Fedro | Winnica Zabór | 12-07-2010

O regulaminie i organizacji lubuskiej winnicy  w Gminie Zabór rozmawiała 12.07.2010 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze wicemarszałek Elżbieta Polak z przedstawicielami Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie. Omówiony został także wstępny harmonogram prac związanych z założeniem winnicy.

W spotkaniu z wicemarszałek Elżbietą Polak uczestniczyli: Małgorzata i Marek Krojcig, Kinga Kowalewska, Krzysztof Fedorowicz – doradca z lokalnej grupy działania, a także Andrzej Bartkiewicz - Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku i Marek Żeromski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi.

Wizyta zaproszonych gości miała charakter roboczy i stanowiła podstawę do wypracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania całej winnicy w Zaborze. Projekt będzie podlegał kolejnym konsultacjom, które odbędą się 19.07.2010 r. w urzędzie marszałkowskim. Pierwsza prezentacja wspólnego projektu nastąpi 06.08.2010 r.

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE