Szczegóły aktualności:

Prawo jazdy też w Żaganiu

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 16-09-2014
W Żaganiu będzie można zdawać egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy AM, A1, A2, A, B1 lub B.  16 września br. radni województwa przyjęli uchwałę w tej sprawie. Uruchomienie egzaminowania w Żaganiu zwiększy dostępność do egzaminu państwowego na prawo jazdy w powyższych kategoriach, ułatwi proces szkolenia i obniży jego koszty dla mieszkańców południowej części województwa.

Poza tym, poprzez zmniejszenie ilości pojazdów egzaminacyjnych i pojazdów ośrodków szkolenia kierowców, wpłynie na poprawę płynności ruchu drogowego w Zielonej Górze. Nowelizacja ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami stworzyła możliwość przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy w kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B także w innym mieście, niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 4, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka.               

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE