Szczegóły aktualności:

Sesja budżetowa

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 13-12-2010

- Dziś musimy podjąć kilka ważnych uchwał, w tym uchwałę dotyczącą budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 r. - powiedział przewodniczący sejmiku Tomasz Możejko otwierając 4. zwyczajną sesję Sejmiku Województwa Lubuskiego. Przed rozpoczęciem obrad zielonogórscy harcerze przekazali Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Lubuskiego Betlejemskie Światło Pokoju.

W holu przed Salą Kolumnową odbył się kiermasz świąteczny, na którym można było kupić oryginalne ozdoby choinkowe i stroiki świąteczne. Swoje pozycję zaprezentowali także zielonogórscy autorzy: Alfred Siatecki, Krzysztof Koziołek oraz Zbigniew Kozłowski. „Legendy Lubuskie II”, „Skarb Atamana”, „Klucz do bramy” „Droga bez powrotu”, czy „Miecz zdrady” to tylko niektóre z pozycji, które można było zakupić z dedykacją autora.

Na sesji obradowało 27 radnych ponieważ wobec trzech osób sejmik stwierdził wygaśnięcie mandatów. Zmiany przyniosła II tura wyborów samorządowych. Dotychczasowy radny Klaudiusz Balcerzak został posłem RP (w miejsce Marka Cebuli, którego wybrano na burmistrza Krosna Odrzańskiego), radny Józef Rubacha burmistrzem Szprotawy, a radny Wacław Maciuszonek burmistrzem Żar. Ich miejsce w sejmiku zajmą odpowiednio: Ireneusz Ganczar, Stanisław Tomczyszyn oraz Jarosław Kropski. Nowi radni złożą ślubowanie 28 grudnia na najbliższej sesji sejmiku.

Podczas posiedzenia, poza zatwierdzeniem budżetu na 2011 rok, sejmik podjął uchwały w sprawie:

 • ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Województwa Lubuskiego w 2011 r.,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024,
 • dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2010 rok,
 • uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016,
 • zatwierdzenia Rocznego Programu Działalności oraz Projektu Rocznego Planu Finansowego – Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na 2011 rok,
 • odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
 • powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
 • powierzenia Województwu Dolnośląskiemu części zadania Województwa Lubuskiego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich,
 • zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy,
 • uchwalenia Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku,
 • wysokości diet radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego,
 • wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2011 rok.
Betlejemskie Światło Pokoju 2010

Galeria zdjęć

Sesja sejmiku 20-12-2010

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE