Szczegóły aktualności:

E-lubuskie: miliony na społeczeństwo informacyjne

Katarzyna Fedro | lubuski e-Urząd | 17-05-2012

Aż dwanaście e-projektów otrzymało dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na rozwój społeczeństwa informacyjnego przeznaczono dodatkowych 6,5 mln zł, a wartość przyznanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego dofinansowania to nieco ponad 18,5 mln zł. Wsparcie otrzymały projekty związane z e-zdrowiem, e-administracją, e-edukacją, czy z e-integracją. Listę dofinansowanych projektów zdradziła na konferencji prasowej 17.05.2012 r. marszałek Elżbieta Polak.

- To bardzo ważne i bardzo ciekawe projekty. Oddziaływają pozytywnie na tworzenie dobrych warunków dla życia w województwie lubuskim – powiedziała marszałek Elżbieta Polak.

Alokacja środków z EFRR zaplanowanych pierwotnie do zakontraktowania wynosiła 14,3 mln zł, w tym rezerwa finansowa w wysokości 1,3 mln zł. Ze względu na oszczędności powstałe w ramach Działania 1.3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona o 6 mln 50 tys. 394,69 zł do wysokości 20 mln 350 tys. 394,69 zł (w tym ww. rezerwa finansowa w wysokości 1 mln 850 tys. 35,88 zł). W wyniku tego, wsparcie otrzymały wszystkie projekty, znajdujące się na liście rankingowej. Wartość przyznanego dofinansowania na realizację 12 projektów wyniosła łącznie 18 mln 500 tys. 358,81 zł.

Lista dofinansowanych projektów:

1.Województwo Lubuskie - e-Drzonków

Dofinansowanie: 4 208 206,35 zł

Wartość projektu: 6 089 522,13 zł

2. Gmina Kargowa - Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa

Dofinansowanie: 837 976,83 zł

Wartość projektu: 985 855,10 zł

3. Powiat Sulęciński - Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie powiatowym oraz tworzenie systemu informacji przestrzennej (GIS)

Dofinansowanie: 585 947,50 zł

Wartość projektu: 689 350,00 zł

4. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. - Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym Sp. z o.o.

Dofinansowanie: 333 965,00 zł

Wartość projektu: 483 267,00 zł

5. Miasto Zielona Góra - Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Góra

Dofinansowanie: 1 238 435,75 zł

Wartość projektu: 1 792 089,39 zł

6. Województwo Lubuskie - Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II

Dofinansowanie: 826 370,00 zł

Wartość projektu: 972 200,00 zł

7.„Powiatowe Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Drezdenku - Najwyższy standard usług w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez wdrożenie elektronicznego systemu obiegu i przetwarzania informacji w Szpitalu w Drezdenku – jako element tworzenia infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Dofinansowanie: 926 634,59 zł

Wartość projektu: 1 091 558,35 zł

8. Samodzielny  Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu - Rozbudowa infrastruktury informatycznej i okablowania strukturalnego w celu poprawy jakości obsługi pacjentów, dostępności do e-usług medycznych oraz bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Dofinansowanie: 1 025 238,00 zł

Wartość projektu: 1 206 163,69 zł

9. Województwo Lubuskie - Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego

Dofinansowanie: 521 599,95 zł

Wartość projektu: 614 877,00 zł

10. Województwo Lubuskie - Lubuskie e-Zdrowie

Dofinansowanie: 5 094 333,33 zł

Wartość projektu: 5 994 333,33 zł

11. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze - Budowa technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze

Dofinansowanie: 1 666 775,76 zł

Wartość projektu: 1 960 912,67 zł

12. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze - Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Dofinansowanie: 1 234 875,75 zł

Wartość projektu: 1 482 795,00.

Dofinansowanie w wysokości 2 mln 499 tys. 964,51 zł otrzymał również projekt pt. „Rozbudowa drogi woj. nr 156 w m. Danków” w ramach konkursu zamkniętego Nr LRPO/1.1/1/2011, Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych realizowanego w imieniu Województwa Lubuskiego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, znajdującego się na pozycji pierwszej listy rankingowej projektów, które nie otrzymały dofinansowania w ramach ww. konkursu.

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE