Szczegóły aktualności:

Bytom Odrzański: Portowe Lubuskie czeka, by je odkryć!

Małgorzata Gabrysz-Hryniewicz | EWT | 05-07-2012

Odra w Lubuskiem staje się coraz bardziej przyjazna turystom. W sobotę 7 lipca 2012 r. odbyło się otwarcie portu nad Odrą w Bytomiu Odrzańskim. W uroczystości udział wzięła marszałek Elżbieta Polak. Portowe Lubuskie czeka na miłośników wody. Budowa przystani na Odrze - w Cigacicach, Nowej Soli, Bytomiu Odrzańskim czy Krośnie Odrzańskim, jak również po niemieckiej stronie - wzmacnia potencjał turystyczny regionu.

Bytomska inwestycja objęła budowę w porcie rzecznym sieci wodno-kanalizacyjnej z przepompownią ścieków, zagospodarowanie skarpy nadodrzańskiej – powstał skwer z fontanną i ścieżki spacerowe z punktami widokowymi. Bytom Odrzański zyskał estetyczną promenadę spacerową na starej konstrukcji mostu wraz z oświetleniem i małą architekturą. Nadbrzeże portowe ma w sumie długość 105 metrów dla dużych jednostek pływających oraz 45 metrową przystań dla jachtów, kajaków i motorówek (zakres wykonany w ramach pierwszego etapu). - Region Lubuski to zielona kraina w dorzeczu Odry. Dzisiaj Odra staje się przyjazna mieszkańcom i turystom. Bytom Odrzański otwiera nowy port - mówiła podczas uroczystości marszałek Elżbieta Polak.

Odra dla turystów

Budowę portu zrealizowano w ramach projektu „Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry - Etap II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Priorytet 1.3. Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowska. Liderem projektu jest miasto Nowa Sól, z polskiej strony uczestniczą w nim także gminy Sulechów i Bytom Odrzański.

Wszytskie działania mają podnieść atrakcyjność turystyczną nadodrzańskich gmin w Lubuskiem i Brandenburgii.

Całkowita wartość projektu to ok. 7,1 mln euro, a dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 85 proc. Jego realizacja rozpoczęła się w marcu ub. roku, a planowany termin zakończenia to listopad 2013r. Dotychczas w ramach pierwszego etapu projektu w Lubuskiem zrewitalizowano porty rzeczne na Odrze w Nowej Soli i Cigacicach oraz w Bytomiu Odrzańskim.

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa uwarunkowań infrastrukturalnych lubusko-brandenburskiego obszaru wsparcia poprzez wyeliminowanie istniejących barier w zakresie rozwoju transgranicznej infrastruktury transportu oraz rozbudowa szlaków wodnych na rzece Odrze poprzez utworzenie przystani dla żeglugi obsługującej transgraniczny ruch turystyczny oraz: przywrócenie rzece Odrze jej dawnej żeglugowo-turystycznej funkcji, zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin partnerskich, a tym samym aktywizacja ruchu turystycznego w regionie przygranicznym, w tym transgranicznego ruchu turystycznego, aktywizacja i zacieśnienie kontaktów o charakterze kulturalnym i społecznym społeczności przygranicznych z Województwa Lubuskiego i Brandenburgii, uaktywnienie mieszkańców regionu objętego inwestycją, poprzez wskazanie mieszkańcom gmin partnerskich oraz turystom do nich przybywającym możliwości czynnej rekreacji, aktywizacja gospodarcza gmin partnerskich, stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie przygranicznym, po obu stronach Odry, stworzenie nowych miejsc pracy, w tym miejsc pracy przy obsłudze ruchu turystyczno-rekreacyjnego.

Region Lubuski to zielona kraina w dorzeczu Odry. Dzisiaj Odra staje się przyjazna mieszkańcom i turystom. Bytom Odrzański otwiera nowy port.

Galeria zdjęć

Otwarcie Portu w Bytomiu Odrzańskim

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE