Szczegóły aktualności:

Okrągły Stół – Partnerstwo Odry

Nieznane | Wydarzenia | 11-02-2013

12 lutego br. w Warszawie odbył się Wieczór Parlamentarny „Okrągłego Stołu Komunikacyjnego” Partnerstwa Odry. W spotkaniu uczestniczyli m.in.  Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Jacek Hoffmann oraz Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego Edward Fedko i Robert Paluch. W trakcie Wieczoru Parlamentarnego dyskutowano o aktualnych kierunkach rozwoju połączeń kolejowych między Polską i Niemcami. Omawiając sieć połączeń transgranicznych, wicemarszałek Hoffmann zwrócił uwagę na fakt, że Województwo Lubuskie jest zainteresowane dalszym ich rozwojem.

-W tym celu, z środków Krajowej Rezerwy  Wykonania, w bieżącym roku zostaną zakupione cztery autobusy szynowe  z homologacją niemiecką – powiedział wicemarszałek Hoffmann. -  Jest to pierwszy krok w celu skomunikowania Gorzowa Wlkp. z Berlinem oraz Zielonej Góry z Berlinem oraz Cottbus – mówił podczas spotkania  wicemarszałek.

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej po obu stronach Odry jest aktualnie jednym z głównych tematów dyskutowanych w ramach inicjatywy „Okrągły Stół Komunikacyjny”. Celem inicjatywy jest intensyfikacja współpracy ze stroną niemiecką w celu polepszenia transgranicznych połączeń kolejowych między naszymi regionami. Wspólne działania dotyczą także rozwoju sieci drogowej, szczególnie modernizacji infrastruktury komunikacyjnej w obszarze transgranicznym, poprzez stworzenie nowych powiązań lub modernizację już istniejących w ważnych węzłach komunikacyjnych, jak np. mosty na Odrze.

Jedną z inicjatyw współpracy transgranicznej, w której uczestniczy Województwo Lubuskie jest Partnerstwo Odry, powołane do życia w kwietniu 2006 roku. Jego partnerami są cztery wschodnie kraje związkowe Niemiec: Saksonia, Brandenburgia, Meklemburgia – Pomorze Przednie i miasto Berlin oraz ze strony polskiej cztery województwa zachodnie: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Celem porozumienia, które działa pod hasłem „Granice dzielą – Odra łączy” jest podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi obszaru transgranicznego oraz zwiększenia jego atrakcyjności. Współpraca obejmuje takie dziedziny jak: gospodarka, infrastruktura komunikacyjna
i transportowa, nauka oraz turystyka. Rozbudowa infrastruktury i stworzenie powiązań transportowych wewnątrz obszaru Partnerstwa Odry przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej regionu Odry na tle innych regionów europejskich.

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE