Szczegóły aktualności:

Zakończyła się wizyta studyjna lubuskiej delegacji w Holandii

Małgorzata Tramś-Zielińska | Współpraca Zagraniczna | 19-09-2012

Celem wyjazdu było zapoznanie przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w rozwój instytucji wsparcia transferu technologii w regionie lubuskim z działalnością i zasadami funkcjonowania parków naukowych, poznanie dobrych praktyk, przede wszystkim w zakresie współpracy biznesu z nauką oraz spotkania z przedstawicielami organizacji wspierających wdrażanie innowacji, będących odpowiednikami polskiej administracji, instytucji naukowo – badawczych i organizacji przedsiębiorców.

Wizyta zorganizowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, w ramach realizowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego projektu systemowego pn. Lubuskie Centrum Innowacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (8.2.2 PO KL).

Uczestnicy wyjazdu, wśród których byli: Arkadiusz Kowalewski (Prezes Zarządu Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego), Kinga Włoch (Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego), Roman Gawroniak (Kanclerz PWSZ w Gorzowie), Grzegorz Kobyłecki (PWSZ Sulechów), Janusz Gramza (Dyrektor Biura Lubuskiego Klastra Metalowego), Piotr Dzikowski (Uniwersytet Zielonogórski, WEiZ), Łukasz Rut (nowosolski oddział Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej), Tomasz Molski (Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa), Katarzyna Weldmann (laboratorium ZUO Gorzów) oraz Magdalena Leśniowska (Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior sp. z o.o.) odwiedzili parki naukowe w Amsterdamie oraz w Eindhoven, a także odbyli cykl spotkań w Ambasadzie RP w Hadze.

Science Park Amsterdam,  jest wspólnym przedsięwzięciem rozwojowym Uniwersytetu Amsterdamskiego, Miasta Amsterdam oraz Niderlandzkiej Organizacji Badań Naukowych – to kreatywne i inspirujące środowisko dla dojrzewania innowacyjnych idei i projektów studentów, pracowników naukowych, innowacyjnych liderów biznesowych. Od 2008 roku w strukturach uniwersytetu w Amsterdamie funkcjonuje nowoczesne Centrum Transferu Technologii, działające na terenie Amsterdamskiego Parku Naukowego. Prezentację poprowadził p. Jan Straub – Project Manager Science Park Amsterdam oraz p. Maarten den Dulk – Communications Manager. Lubuscy uczestnicy mieli okazję obejrzeć instytuty wchodzące w skład kampusu parku naukowego oraz zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania parkiem, systemami współpracy pomiędzy jego udziałowcami, działalnością związaną ze wspieraniem innowacji i wdrażaniem nowych technologii, sposobami udzielanego wsparcia, rolą poszczególnych instytutów, programów oraz dobrymi praktykami związanymi z działalnością i zarządzaniem parkiem.

Wizyta w Parku Naukowym w Eindhoven objęła spotkania w TU/e Innovation Lab, Brainport Development N.V, TNO oraz High Tech Campus Eindhoven. W TU/e Innovation Lab p. Peter de Bock zapoznał uczestników z informacjami dotyczącymi działalności parku naukowego, działającego przy Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven. To drugi z kolei (po uczelni w Delft) uniwersytet tego rodzaju w Holandii i jednocześnie miejsce, gdzie co roku powstaje niemal 3000 publikacji naukowych i 40 patentów. Na jego obszarze badania prowadzi wiele firm, np. Philips, ASML czy DAF. Wg danych z 2011 roku TU/e należy do pierwszej dziesiątki uniwersytetów badawczych jeśli chodzi o zakres współpracy nauki i biznesu (w 2009 roku – 1 miejsce). 10-20% wydanych publikacji jest rezultatem partnerstwa przemysłu z nauką. Obecnie działa przy uniwersytecie 10 instytucji badawczych. Brainport Development to położone w kampusie High Tech „technologiczne serce Holandii” – z tamtejszych firm pochodzi 50% wszystkich holenderskich wniosków patentowych. Lubuska delegacja zapoznała się z historią jego powstania, celami działalności i realizowanymi przedsięwzięciami. BD to organizacja, której celem jest wdrażanie strategii rozwoju dla regionu wysokich technologii wokół Eindhoven. W jej zarządzie zasiadają przedstawiciele sfery biznesu, organizacji naukowych, uniwersytetu i szkolnictwa oraz władz lokalnych. BD skupia się na klastrach inteligentnych specjalizacji, do których należą m.in.: systemy wysokich technologii, zdrowie, design, żywność oraz „smart mobility”, ma swoje biura w Eindhoven, Hadze i Brukseli. Prezentację poprowadził p. Linco Nieuwenhuyzen (Strategy Advisor).

TNO to centrum badawcze działające na terenie High Tech Campus, czyli „najinteligentniejszego km² w Holandii”. HTC to ponad 100 firm i instytucji, 8000 naukowców, wynalazców i przedsiębiorców pracujących nad technologiami przyszłości. Firmy działające w kampusie to m.in. Philips, IBM, Intel, ABB. Kampus skupia się na kompleksowych systemach wysokich technologii, inicjuje „open innovations”. Skupia ludzi, firmy i stwarza warunki do współpracy i wymiany informacji, oferuje warunki dla start-up-ów (pomieszczenia, laboratoria, dostęp do sieci, informacji i dzielenie się wynikami badawczymi).

Uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się również z przedstawicielami Ambasady RP w Hadze (Wydział Promocji Handlu i Inwestycji), Ministerstwa Spraw Ekonomicznych, Rolnictwa i Innowacji, Stowarzyszenia Pracodawców Przemysłu Technicznego oraz Urzędu Prowincji Południowej Holandii. We wszystkich spotkaniach lubuskiej delegacji towarzyszył I Sekretarz Ambasady RP w Hadze – p. Piotr Kulik, który podczas spotkań w Hadze przedstawił m.in. informacje o działalności Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, jako promotora polskiej gospodarki i jednostek badawczo-rozwojowych. Uczestncy zapoznali się również z sytuacją gospodarczą w Holandii, zagadnieniami związanymi z importem i eksportem, który jest silną stroną tego kraju oraz polityką przemysłową wspierającą współpracę nauki z biznesem we wszystkich sektorach godpodarki. Przedstawiciel Organizacji Pracodawców Sektora Technicznego (największej organizacji pracodawców w Holandii – 2,5 tys członków) przybliżył jej działalność jako pracodawcy, eksportera i instytucji wdrażającej innowacje. Szeroko omówiony został temat polityki klastrowej, zasad współpracy w ramach klastrów i sposobów ich funkcjonowania.

 

 

Informację przygotowała:

Ewa Laskowska z Departamentu Rozwoju Regionalnego

Galeria zdjęć

Wizyta studyjna w Holandii

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE