Szczegóły aktualności:

Współpraca polsko-rosyjska na szczeblu samorządowym

Marzena Toczek | Współpraca Zagraniczna | 07-12-2010

07.12.2010 r. poznaliśmy szczegóły dotyczące współpracy Województwa Lubuskiego z Obwodem Wołogodzkim (Rosja). Poinformowała o nich Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, która 6. grudnia uczestniczyła rozmowach polsko-rosyjskich w Warszawie.

- W maju przyszłego roku podczas III Forum Polska-Rosja w Moskwie zostanie podpisane porozumienie o współpracy z Obwodem Wołogodzkim. Ma to być przede wszystkim współpraca biznesowa, szczególnie na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw, bez polityki.  Okazuje się, że jest bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców rosyjskich Regionem Lubuskim. Jesteśmy przez nich traktowani jako swoista brama do Europy. Zależy nam także na współpracy naukowo- kulturalnej.  W Obwodzie Wołogodzkim zorganizowany zostanie Festiwal Piosenki Polskiej. Liczymy także na możliwość zorganizowania wymiany młodzieży oraz wymiany naukowej- mówiła marszałek Elżbieta Polak.

Propozycje współpracy na lata 2010-2011

  1. Propozycja nawiązania współpracy między izbami przemysłowo-handlowymi (Agencja Rozwoju Regionalnego, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa- prezentacje gospodarcze).
  2. Udział w misjach samorządowo-gospodarczych (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej).
  3. Wymiana młodzieży na poziomie uniwersyteckim oraz wymiana doświadczeń między uczelniami; (Wołogodzki Uniwersytet Pedagogiczny- wydział języków obcych, wydział  fizyczno-matematyczny, wydział matematyki stosowanej i technologii komputerowych, wydział   socjologii, pedagogiki i psychologii, wydział przyrodniczo-geograficzny, wydział  filologiczny, wydział  muzyczno-pedagogiczny, wydział kultury fizycznej, wydział historyczny, wydział prawniczy).
  4. Partycypacja w  „Międzynarodowym Festiwalu Folkloru – Zielona Góra 2010”.
  5. Uroczyste podpisanie oficjalnej umowy partnerskiej między Województwem Lubuskim
    i Obwodem Wołogodzkim podczas kolejnego Forum Polska – Rosja, które odbędzie się w maju 2011 r. w Moskwie.
  6. Udział przedstawicieli Województwa Lubuskiego i Obwodu Wołogodzkiego w III Forum Polska-Rosja.
  7. Misja gospodarcza przedstawicieli lubuskiego biznesu do Obwodu Wołogodzkiego jesienią 2011.r.

W ramach wizyty Prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa Marszałek Elżbieta Polak uczestniczyła również w rozmowach plenarnych pod przewodnictwem prezydentów RP i FR.

-Było to bardzo konkretne spoktanie, które z pewnością przyniesie określone efekty. Jestem przekonana, że w projekcie modernizacji stosunków polsko-rosyjskich bardzo ważna jest współpraca międzyregionalna, dlatego województwo lubuskie uczestniczyło w tych rozmowach - powiedziała marszałek.

Prezydent Miedwiediew szczególną wagę przywiązuje do normalnej, międzyludzkiej współpracy, codziennych kontaktów w obszarze kultury (współpraca teatrów, muzeów, wspólnych wystaw i festiwali np. Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze).

Geneza nawiązania współpracy z Obwodem Wołogodzkim

18 maja 2010 r. w  Senacie RP pod patronatem Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu RP i Siergieja Mironowa, przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Rosji odbyło się    II Forum Regionów Polska – Rosja. Dzień wcześniej rosyjscy przedstawiciele regionów odbyli wizyty studyjne w polskich województwach, gdzie zapoznali się z funkcjonowaniem i osiągnięciami polskich samorządów. Województwo Lubuskie gościło delegację, w której składzie znalazł się m.in. Gubernator Obwodu Wołogodzkiego Viatcheslav Evgenevitch Pozgaliov. Duże podobieństwa między Obwodem Wołogodzkim i Województwem Lubuskim (m.in. duża ilość lasów i jezior, bogata baza turystyczna, duże doświadczenie w zakresie obróbki drewna) spowodowały, iż wizyta zaowocowała gotowością podjęcia dwustronnej współpracy międzyregionalnej, którą wyrazili obydwaj przedstawiciele regionów .

Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu, Jarosław Drozd nazwał narodziny współpracy między województwem Lubuskim a Obwodem Wołogodzkim „dzieckiem Forum Regionów”.

Kolejnym krokiem  w zacieśnianiu tej współpracy było przyjęcie zaproszenia przez stronę rosyjską na obchody Dni Zielonej Góry, Winobrania 2010. 5-osobowa delegacja z Obwodu Wołogodzkiego gościła  w naszym województwie  w dniach 4-8.09. 2010 r., a  reprezentował ją Pierwszy Zastępca Gubernatora Obwodu, Naczelnik Departamentu Stosunków Międzynarodowych, Międzyregionalnych i Turystyki Obwodu,  Nikolaj Leonidowicz Winogradow. Goście poznali Ziemię Lubuską i jej tradycje, spotkali się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z którymi poruszyli tematy związane z gospodarką, nauką, kulturą i turystyką. Przedstawiona została również prezentacja Lubuskiego Trójmiasta, Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego oraz Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Wizyta ta zaowocowała wspólnym wypracowaniem i przygotowaniem „Umowy o współpracy między Województwem Lubuskim a Obwodem Wołogodzkim”. Projekt umowy zostanie poddany procedurze formalno-prawnej obowiązującej w obydwu regionach.

Po wizycie rosyjskiej delegacji wystosowano pisma do instytucji gospodarczych z prośbą o podanie konkretnych propozycji kierunków współpracy naszego województwa z partnerem rosyjskim

Kolejnym etapem zmierzającym do zacieśniania naszej współpracy była obecność Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak i Gubernatora Obwodu Wołogodzkiego Viatcheslava Evgenevitcha Pozgaliova w Pałacu Prezydenckim na spotkaniu Prezydentów Polski i Rosji, które miało miejsce 6.12.2010 w Warszawie. Przedstawiciele regionów uzgodnili, że  oficjalne podpisanie umowy o współpracy będzie miało miejsce w Moskwie  podczas III Forum Polska-Rosja zaplanowanego w maju 2011 roku.

Przygotowała Sylwia Babijczuk, Wydział Współpracy Zagranicznej.

Galeria zdjęć

Konferencja dotycząca szczegółów współpracy polsko-rosyjskiej

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!