Szczegóły aktualności:

Pracownik urzędu z prestiżową nagrodą

Katarzyna Fedro | Warte uwagi | 12-09-2012

Wojciech Königsberg, pracownik Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, który prywatnie zajmuje się badaniami dziejów Armii Krajowej, zdobył prestiżową nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski za publikację pt. "Droga Ponurego. Rys biograficzny majora Jana Piwnika". Gratulujemy!

Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza. Jury konkursu, obradujące w składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), Irena Lasota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Wojciech Materski, dr hab. Marek Wierzbicki (Sekretarz Nagrody) przyznało w tym roku dwie nagrody ex aequo. Drugim nagrodzonym jest dr Hubert Wilk za książkę pt. Kto wyrąbie więcej ode mnie? - współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947-1955. Główna nagroda w konkursie to 20 tys. zł.

Wojciech Königsberg z Mirocina Dolnego (gmina Kożuchów) jest absolwentem historii na Uniwersytecie Zielonogórskim (2007). Głównym tematem jego badań naukowych jest Armia Krajowa ze szczególnym uwzględnieniem Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” oraz losów cichociemnych. Jest współautorem bloga historycznego pt. „Wokół Wykusu”: http://ponury-nurt.blogspot.com/

Obecnie współtworzy album fotograficzny poświęcony Piwnikowi, pełni funkcję konsultanta historycznego przy filmie dokumentalnym o życiu majora oraz zbiera materiały do doktoratu na temat życia codziennego w akowskich oddziałach partyzanckich.

Zarys biografii mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, jednego z najsłynniejszych żołnierzy Armii Krajowej: chłopskiego syna z Janowic w Świętokrzyskiem, funkcjonariusza Policji Państwowej, żołnierza września 1939 r. i Polskich Sił Zbrojnych we Francji oraz Wielkiej Brytanii, jednego z pierwszych skoczków-cichociemnych, dowódcy II Odcinka „Wachlarza”, Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” działających w Górach Świętokrzyskich; VII batalionu 77 pp AK oraz Zgrupowania „Zachód” Okręgu Nowogródzkiego AK, poległego 16 czerwca 1944 r. w Bohdanach pod Jewłaszami. „Ponury” w latach PRL kreowany na bandytę, faszystę, zdrajcę, trwał w pamięci swych podkomendnych i narodowej legendzie. Jego powtórny pogrzeb 12 czerwca 1988 r. w Opactwie Cysterskim w Wąchocku przerodził się w wielką patriotyczną manifestację z udziałem tysięcy osób, jedną z ostatnich na polskich drogach ku Niepodległej.

Książka Wojciecha Königsberga została oparta na bogatym materiale źródłowym, w dużej mierze niepublikowanym, pochodzącym z archiwów w Polsce i Wielkiej Brytanii, także na licznych relacjach i wspomnieniach.

Wstęp do książki napisał ppor. cz. w. Zdzisław Rachtan "Halny", Kawaler Krzyża Orderu Virtuti Militari kl. V, Senior Środowiska Żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "PONURY"-"NURT".

Zdjęcie: Muzeum Powstania Warszawskiego. Uroczystość wręczenia Nagrody im. T. Strzembosza – od lewej: Wojciech Königsberg i ppor. Zdzisław Rachtan ps. "Halny". (fot. Piotr Kaszyca)

Zapisz się do naszego newslettera!