Komisje

Komisje Sejmiku Województwa Lubuskiego

Zgodnie ze Statutem Województwa Lubuskiego Sejmik Województwa Lubuskiego powołuje do wykonywania określonych zadań komisje stałe i doraźne.

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

- opiniowanie projektów uchwał Sejmiku,

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

- rozpatrywanie sprawozdań z realizacji uchwał Sejmiku, informacji i raportów, w tym podmiotów nie podlegających nadzorowi Zarządu,

- współpraca za pośrednictwem Przewodniczącego Sejmiku z innymi komisjami, Marszałkiem i Zarządem.

 

1. Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Cieślak Marek – Przewodniczący,                 

 2. Maciuszonek Wacław Jan – Wiceprzewodniczący,           

 3. Kołodziej Zbigniew Jan – członek,        

 4. Łatwiński Kazimierz – członek,                   

 5. Marcinkiewicz Mirosław – członek,        

 6. Paluch-Słowińska Małgorzata Beata – członek,

 7. Polak Elżbieta Anna – członek,        

 8. Wierchowicz Jerzy – członek.        

 

2. Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa:

 1. Potęga Grzegorz Michał – Przewodniczący,      

 2. Kulczycka Beata Katarzyna – Wiceprzewodnicząca,           

 3. Fedko Edward Jan – członek,

 4. Jabłoński Marcin Artur – członek,

 5. Łatwiński Kazimierz – członek,

 6. Mejza Łukasz – członek,

 7. Marcinkiewicz Mirosław – członek

 8. Motowidełko Bogusław – członek,

 9. Tomczyszyn Stanisław – członek.

 

3. Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki:

 1. Mrozek Aleksandra – Przewodnicząca,                  

 2. Jaworska Maria – Wiceprzewodnicząca,                       

 3. Chinalska Anna – członek,

 4. Cieślak Marek – członek,

 5. Kościk Zbigniew – członek,

 6. Kulczycka Beata Katarzyna – członek,

 7. Potęga Grzegorz Michał – członek.

 

4. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Kołodziej Zbigniew – Przewodniczący,

 2. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara – Wiceprzewodnicząca,

 3. Ardelli Tadeusz – członek,

 4. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester – członek,

 5. Fedko Edward Jan – członek,

 6. Paluch-Słowińska Małgorzata Beata – członek,

 7. Tomczyszyn Stanisław – członek.

 

5. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych:

 1. Chinalska Anna – Przewodnicząca,

 2. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester – członek,

 3. Kulczycka Beata Katarzyna – członek,

 4. Polak Elżbieta Anna – członek,

 5. Synowiec Anna – członek.

 

 6. Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa:

 1. Fedko Edward Jan – Przewodniczący,

 2. Kościk Zbigniew – Wiceprzewodniczący,

 3. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester – członek,

 4. Jabłoński Marcin Artur – członek,

 5. Jędrzejczak Tadeusz – członek,

 6. Mrozek Aleksandra – członek,

 7. Potęga Grzegorz Michał – członek,

 8. Świrepo Jan – członek.

 

7. Komisja Rewizyjna:

 1. Hatka Helena – Przewodnicząca,

 2. Świrepo Jan – Wiceprzewodniczący,

 3. Cieślak Marek – członek,

 4. Jaworska Maria – członek,

 5. Kołodziej Zbigniew Jan – członek,

 6. Kowal Sławomir Jan – członek.

 

8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Synowiec Anna – Przewodnicząca,

 2. Kowal Sławomir Jan – Wiceprzewodniczący,

 3. Chinalska Anna – członek,

 4. Mrozek Aleksandra – członek,

 5. Surmacz Marek Tomasz – członek.Zapisz się do naszego newslettera!