Komisje

Komisje Sejmiku Województwa Lubuskiego

Zgodnie ze Statutem Województwa Lubuskiego Sejmik Województwa Lubuskiego powołuje do wykonywania określonych zadań komisje stałe i doraźne.

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

- opiniowanie projektów uchwał Sejmiku,

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

- rozpatrywanie sprawozdań z realizacji uchwał Sejmiku, informacji i raportów, w tym podmiotów nie podlegających nadzorowi Zarządu,

- współpraca za pośrednictwem Przewodniczącego Sejmiku z innymi komisjami, Marszałkiem i Zarządem.
 

1. Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Cieślak Marek – Przewodniczący,                 
 2. Maciuszonek Wacław Jan – Wiceprzewodniczący,           
 3. Kołodziej Zbigniew Jan – członek,        
 4. Łatwiński Kazimierz – członek,                   
 5. Marcinkiewicz Mirosław – członek,        
 6. Paluch-Słowińska Małgorzata Beata – członek,
 7. Polak Elżbieta Anna – członek,        
 8. Wierchowicz Jerzy – członek.        

 

2. Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa:

 1. Potęga Grzegorz Michał – Przewodniczący,      
 2. Kulczycka Beata Katarzyna – Wiceprzewodnicząca,           
 3. Fedko Edward Jan – członek,
 4. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara – członek,
 5. Jabłoński Marcin Artur – członek,
 6. Łatwiński Kazimierz – członek,
 7. Mejza Łukasz – członek,
 8. Marcinkiewicz Mirosław – członek
 9. Motowidełko Bogusław – członek,
 10. Tomczyszyn Stanisław – członek.

 

3. Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki:

 1. Mrozek Aleksandra – Przewodnicząca,                  
 2. Jaworska Maria – Wiceprzewodnicząca,                       
 3. Chinalska Anna – członek,
 4. Cieślak Marek – członek,
 5. Kościk Zbigniew – członek,
 6. Kulczycka Beata Katarzyna – członek,
 7. Potęga Grzegorz Michał – członek.

 

4. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Kołodziej Zbigniew – Przewodniczący,
 2. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara – Wiceprzewodnicząca,
 3. Ardelli Tadeusz – członek,
 4. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester – członek,
 5. Fedko Edward Jan – członek,
 6. Paluch-Słowińska Małgorzata Beata – członek,
 7. Tomczyszyn Stanisław – członek.

 

5. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych:

 1. Chinalska Anna – Przewodnicząca,
 2. Płonka Elżbieta Teresa – Wiceprzewodnicząca,
 3. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester – członek,
 4. Kulczycka Beata Katarzyna – członek,
 5. Polak Elżbieta Anna – członek,
 6. Synowiec Anna – członek.

 

 6. Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa:

 1. Fedko Edward Jan – Przewodniczący,
 2. Kościk Zbigniew – Wiceprzewodniczący,
 3. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester – członek,
 4. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara – członek,
 5. Jabłoński Marcin Artur – członek,
 6. Jędrzejczak Tadeusz – członek,
 7. Mrozek Aleksandra – członek,
 8. Potęga Grzegorz Michał – członek,
 9. Świrepo Jan – członek.

 

7. Komisja Rewizyjna:

 1. Hatka Helena – Przewodnicząca,
 2. Świrepo Jan – Wiceprzewodniczący,
 3. Cieślak Marek – członek,
 4. Jaworska Maria – członek,
 5. Kołodziej Zbigniew Jan – członek,
 6. Kowal Sławomir Jan – członek,
 7. Płonka Elżbieta Teresa – członek.

 

8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Synowiec Anna – Przewodnicząca,
 2. Kowal Sławomir Jan – Wiceprzewodniczący,
 3. Chinalska Anna – członek,
 4. Mrozek Aleksandra – członek,
 5. Surmacz Marek Tomasz – członek.


Komisje zostały powołane uchwałą Sejmiku w dniu 22 listopada 2018 r. i zmieniona uchwałą z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zapisz się do naszego newslettera!