Komisje

Komisje Sejmiku Województwa Lubuskiego

Zgodnie ze Statutem Województwa Lubuskiego Sejmik Województwa Lubuskiego powołuje do wykonywania określonych zadań komisje stałe i doraźne.

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

- opiniowanie projektów uchwał Sejmiku,

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

- rozpatrywanie sprawozdań z realizacji uchwał Sejmiku, informacji i raportów, w tym podmiotów nie podlegających nadzorowi Zarządu,

- współpraca za pośrednictwem Przewodniczącego Sejmiku z innymi komisjami, Marszałkiem i Zarządem.

1. Komisja Budżetu i Finansów

 1. Pająk Tadeusz (PO RP) – przewodniczący
 2. Możejko Tomasz (Niezrzeszony) – wiceprzewodniczący
 3. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara (PiS) - członek
 4. Kołodziej Zbigniew Jan (PSL) – członek
 5. Kowal Sławomir Jan (Bezpartyjni Samorządowcy) – członek
 6. Kruczkowski Józef (PiS) – członek
 7. Osińska Bożena Krystyna (PO RP) – członek
 8. Pawlak Natalia(PSL) – członek
 9. Polak Elżbieta Anna (PO RP) – członek
 10. Wontor Tomasz Paweł (SLD) – członek

2. Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa

 1. Maciuszonek Wacław Jan (PO RP) – przewodniczący
 2. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara (PiS) –wiceprzewodnicząca
 3. Balcerzak Klaudiusz (PiS) – członek
 4. Fedko Edward Jan (Bezpartyjni Samorządowcy) – członek
 5. Kowal Sławomir Jan (Bezpartyjni Samorządowcy) – członek
 6. Kucharska Barbara (PSL) – członek
 7. Mejza Łukasz (Bezpratyjni Samorządowcy) – członek
 8. Tomczyszyn Stanisław (PSL) - członek
 9. Wołowicz Franciszek (Bezpartyjni Samorządowcy) - członek

3. Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

 1. Jaworska Maria (SLD) – przewodnicząca
 2. Nawrocki Maciej Grzegorz (Niezrzeszony) - wiceprzewodniczący
 3. Chinalska Anna (PSL) – członek
 4. Dereń Grażyna (PSL) – członek
 5. Fiedorowicz Czesław (PSL) – członek
 6. Kościk Zbigniew (PiS) - członek
 7. Pająk Tadeusz (PO RP) – członek
 8. Tomczyszyn Stanisław (PSL) - członek

4. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Kołodziej Zbigniew Jan (PSL) – przewodniczący
 2. Balcerzak Klaudiusz (PiS) – wiceprzewodniczący
 3. Dereń Grażyna (PSL) – członek
 4. Grabarek Grzegorz (PiS) - członek
 5. Kucharska Barbara (PSL) – członek
 6. Maciuszonek Wacław Jan (PO RP) - członek
 7. Możejko Tomasz (Niezrzeszony) - członek
 8. Wołowicz Franciszek (Bezpartyjni Samorządowcy) – członek

5. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

 1. Osińska Bożena Krystyna (PO RP) – przewodnicząca
 2. Chinalska Anna (PSL) – wiceprzewodnicząca
 3. Ardelli Tadeusz (PiS) - członek
 4. Jaworska Maria (SLD) - członek
 5. Nawrocki Maciej Grzegorz (Niezrzeszony) - członek
 6. Polak Elżbieta Anna (PO RP) – członek
 7. Synowiec Anna (PO RP) – członek

6. Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

 1. Dereń Grażyna (PSL) – przewodnicząca
 2. Fedko Edward Jan (Bezpartyjni Samorządowcy) – wiceprzewodniczący
 3. Balcerzak Klaudiusz (PiS) – członek
 4. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester (PO RP) - członek
 5. Grabarek Grzegorz (PiS) - członek
 6. Jędrzejczak Tadeusz (SLD) – członek
 7. Kruczkowski Józef (PiS) – członek

7. Komisja Rewizyjna

 1. Kościk Zbigniew (PiS) – przewodniczący
 2. Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester (PO RP)- wiceprzewodniczący
 3. Jaworska Maria (SLD) - członek
 4. Kołodziej Zbigniew Jan (PSL) - członek
 5. Kowal Sławomir Jan (Bezpartyjni Samorządowcy) - członek
 6. Osińska Bożena Krystyna (PO RP) - członek
 7. Pawlak Natalia (PSL) – członek
 

Komisja ds. Promocji Produktów Tradycyjnych i Regionalnych (komisja doraźna)

1. Klaudiusz Balcerzak (PiS) - przewodniczący
2. Franciszek Wołowicz (Bezpartyjni Samorządowcy) - wiceprzewodniczący
3. Małgorzata Barbara Gośniowska-Kola (PiS) - członek
4. Grzegorz Grabarek (PiS) - członek
5. Maciej Grzegorz Nawrocki (Niezrzeszony) - członek

Komisja została powałana uchwałą Sejmiku w dniu 16 marca 2015 r.


Komisja ds. młodzieży i spraw obywatelskich (komisja doraźna)

1. Anna Synowiec (PO RP) - przewodnicząca
2. Barbara Kucharska (PSL) - wiceprzewodnicząca
3. Anna Chinalska (PSL) - członek
4. Sebastian Sylwester Ciemnoczołowski (PO RP) - członek
5. Małgorzata Barbara Gośniowska-Kola (PiS) - członek
6. Mirosław Marcinkiewicz (PO RP) - członek
7. Tomasz Wontor (SLD) - członek

Komisja została powołana uchwałą Sejmiku w dniu 18 kwietnia 2016 r.


Komisja Statutowa (komisja doraźna)

1. Anna Synowiec (PO RP) - przewodnicząca
2. Tadeusz Ardelli (PiS) - wiceprzewodniczący
3. Anna Chinalska (PSL) - członek
4. Tadeusz Jędrzejczak (SLD) - członek
5. Łukasz Mejza (Bezpartyjni Samorządowcy) - członek

Komisja została powołana uchwałą Sejmiku w dniu 26 marca 2018 r.

Zapisz się do naszego newslettera!