Dotacje na zabytki

 

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) z budżetu Województwa Lubuskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego.

O dotacje może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem danego zabytku o ile w budżecie Województwa Lubuskiego w danym roku zostaną zabezpieczone środki finansowe na prace przy zabytkach. Zasady udzielania dotacji celowej określa Uchwała Nr XXXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 45 65 459 lub 68 45 65 297.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

http://bip.lubuskie.pl/537/Ochrona_Zabytkow/

 

Zapisz się do naszego newslettera!

g -