Instytucje kultury

Samorząd Województwa Lubuskiego jest organizatorem bądź współorganizatorem dla dziewięciu instytucji kultury: trzech muzeów, dwóch bibliotek, dwóch teatrów, filharmonii oraz jednej instytucji o wieloaspektowym profilu działalności kulturalnej jaką jest Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Instytucje kultury współprowadzone przez Województwo Lubuskie z innymi podmiotami to: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. (współorganizator Miasto Gorzów Wlkp.), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (współorganizator Miasto Zielona Góra) oraz Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze (współorganizator Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego). Trzy lubuskie wojewódzkie samorządowe instytucje kultury to instytucje artystyczne: Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. oraz Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze.

  • Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, pl. Powstańców Wlkp. 10, 65 - 075 Zielona Góra, tel. 68 325 65 12, http://filharmoniazg.pl/
  • Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, al. Niepodległości 3 - 5, 65 - 075 Zielona Góra, tel. 68 452 72 72, http://teatr.zgora.pl/
  • Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11, 65 - 431 Zielona Góra, tel.68/452 93 01, http://www.rcak.pl/
  • Muzeum Ziemi Libuskiej w Zielonaj Górze, al. Niepodległości 15, 65 - 048 Zielona Góra, tel. 68 327 23 45, http://mzl.zgora.pl/
  • Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, ul. Muzealna 5, 66 - 006 Zielona Góra - Ochla, tel. 68 321 15 91, http://www.muzeumochla.pl/
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65 - 077 Zielona Góra, tel. 68 453 26 02, http://www.wimbp.zgora.pl/
  • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107, 66 - 400 Gorzów Wlkp., tel. 95 727 80 40, http://www.wimbp.gorzow.pl/

Zapisz się do naszego newslettera!