Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Na podstawie uchwały Nr LV/568/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010, Nr 92, poz. 1337) powyższy projekt uchwały kieruje się do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Ustala się:

  1. Datę rozpoczęcia konsultacji – 23 października 2019 roku, datę zakończenia konsultacji – 30 października 2019 roku;
  2. Formę konsultacji - składanie uwag i wniosków wraz z ich uzasadnieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl;
  3. Komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji - Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 

 

Załączniki:

 

uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2019 r.

zał. do uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego

 

Informacja o konsultacjach dostępna jest równiez w BIP:

http://www.bip.lubuskie.pl/178/Konsultacje_spoleczne/

Zapisz się do naszego newslettera!