Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne

Marszałek Województwa Lubuskiego 29 stycznia br. o godz. 12 w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, już po raz czternasty wyróżni młodych, wybitnie uzdolnionych Lubuszan, którzy realizując swoje naukowe, twórcze lub artystyczne pasje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu.

Stypendia ustanowione zostały uchwałą Sejmiku Województwa w celu stworzenia wybitnie uzdolnionej młodzieży odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania jej do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych bądź artystycznych.

Komisja Do Spraw Stypendiów, składająca się z przedstawicieli środowisk naukowych, twórczych i artystycznych, Kuratorium Oświaty, Sejmiku i Zarządu Województwa Lubuskiego, na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2017 r. po analizie 113 wniosków złożonych przez szkoły i stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury województwa, pozytywnie zaopiniowała 35 z nich. Listę wyłonionych przez komisją stypendystów zatwierdził Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 13 grudnia 2017 r.

Na 2018 rok zaplanowano na ten cel 73 500,00 zł co stanowi o wysokości stypendium na poziomie 2 100,00 zł (przyznawane jest na okres 6 miesięcy: od stycznia do czerwca danego roku, po 350,00 zł miesięcznie).


Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 / 45 65 588 bądź 68 / 45 65 410.

 
 
 
BIP

Zapisz się do naszego newslettera!