Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne

Z przyjemnością informujemy, że już po raz czternasty w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznawane będą stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego.

Wnioskodawcami mogą być szkoły ponadpodstawowe i artystyczne oraz stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury, a każdy z wnioskodawców może złożyć najwyżej 5 wniosków o przyznanie stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 30 września 2017 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra


Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 / 45 65 588 bądź 68 / 45 65 410.

 
 
 
BIP

Zapisz się do naszego newslettera!

g -