Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne

Marszałek Województwa Lubuskiego 26 stycznia br. o godz. 12 w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze, już po raz trzynasty wyróżni młodych, wybitnie uzdolnionych Lubuszan, którzy realizując swoje naukowe, twórcze lub artystyczne pasje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu.
 
Stypendia ustanowione zostały uchwałą Sejmiku Województwa w celu stworzenia wybitnie uzdolnionej młodzieży odpowiednich warunków do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania jej do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych bądź artystycznych.
 
Komisja Do Spraw Stypendiów, składająca się z przedstawicieli środowisk naukowych, twórczych i artystycznych, Kuratorium Oświaty, Sejmiku i Zarządu Województwa Lubuskiego, na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 r. po analizie 110 wniosków złożonych przez szkoły i stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury województwa, pozytywnie zaopiniowała 30 z nich. Listę wyłonionych przez komisją stypendystów zatwierdził Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 20 grudnia 2016 r.
 
Na 2017 rok zaplanowano na ten cel 54 000,00 zł co stanowi o wysokości stypendium na poziomie 1 800,00 zł (przyznawane jest na okres 6 miesięcy: od stycznia do czerwca danego roku, po 300,00 zł miesięcznie).
 
Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 / 45 65 410 bądź 68 / 45 65 588.

 

 
 
BIP

Zapisz się do naszego newslettera!

g -