Wsparcie eksportu

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW (COIE)

Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” jest projektem realizowanym w ramach VI priorytetu „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", Poddziałania 6.2.1 "Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów", Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorstwom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorstwa, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji poza granicami Polski w ramach usługi informacyjnej „pro-eksport”.

Działania w ramach projektu mają także na celu zwiększenie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej (inwestowania) w Polsce w ramach usługi informacyjnej „pro-biz”.

Celem działalności COIE jest tworzenie warunków dla podejmowania bądź wzrostu aktywności małych i mikro przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz dalszy rozwój eksportu przez przedsiębiorstwa średniej wielkości. Duże przedsiębiorstwa mają także możliwość skorzystania z usługi COIE. Przedsiębiorstwa zainteresowane korzystaniem z usług informacyjnych mają możliwość swobodnego wyboru COIE, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważną rolą COIE w instytucjonalnym systemie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw jest udrożnienie przepływu informacji między przedsiębiorstwami, samorządem województwa a Ministerstwem Gospodarki, w tym Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji  Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), których jest 49 w 44 krajach.

Usługi świadczone są przez Ekspertów do spraw usług pro-eksport i pro-biz, w oparciu o jednolite standardy.

Przedsiębiorstwo, które zgłosi się do COIE, może otrzymać m.in.:

  • listę potencjalnych partnerów z wybranego rynku/branży – opracowaną na podstawie dostępnej w COIE bazy B2B; lista zawiera zestawienie danych potencjalnych partnerów dla polskich przedsiębiorstw z wybranego rynku kraju europejskiego/pozaeuropejskiego;
  • informację o aktualnych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w  branży, na rynkach funkcjonowania WPHI;
  • informację na temat uwarunkowań eksportowo-inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych;
  • informację w zakresie aktywnych instrumentów wsparcia eksportu w obszarze finansowym, usługowym i instytucjonalnym.

Szczegółowe informacje dotyczące sieci COIE znajdują się na stronie  www.lubuskie.trade.gov.pl;

WYMIANA HANDLOWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Położenie Województwa Lubuskiego przy granicy z Niemcami sprzyja inwestycjom zagranicznym głównie z Europy Zachodniej oraz krajów skandynawskich. Kraje te są również naturalnymi parterami w eksporcie lubuskich przedsiębiorców.

Wiodącą branżą przetwórstwa przemysłowego w regionie jest produkcja na potrzeby branży motoryzacyjnej, a tradycyjnymi sektorami są przetwórstwo drewna, produkcja papieru oraz produkcja artykułów spożywczych, które wytwarzają łącznie ponad 50% produkcji przemysłowej województwa.

Aktywne są też takie sektory jak: elektroniczny, spożywczy, szklarski i ceramika budowlana, maszynowy, konstrukcje metalowe (wyroby metalowe), biotechnologia oraz transport i logistyka.

W strukturze podmiotowej przemysłu dominują pod względem zatrudnienia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Najważniejszym partnerem handlowym województwa lubuskiego jest Republika Federalna Niemiec. Na niemiecki rynek trafia niemal 70% towarów i usług eksportowanych przez lubuskie firmy. Kolejne miejsca zajmują Włochy, Holandia i Dania.

Także w imporcie ponad 50-procentowy udział mają Niemcy, a wśród innych partnerów znacząca jest pozycja Włoch, Danii i Czech. Lubuskie to miejsce inwestycji światowych koncernów m.in. z Niemiec, Szwecji, Danii, Włoch, Szwajcarii, Japonii i Indii. Sektory wysokiej szansy oraz dotychczasowi inwestorzy na lokalnym rynku są wizytówką regionu.

EKSPORT I IMPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

EKSPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO*

2010 - 3,53 mld euro

2011 - 3,89 mld euro 

2012 - 3,74 mld euro

2013 - 4,02 mld euro

2014 - 4,64 mld euro

2015 - 5,51 mld euro

2016 - 6,25 mld euro

- 14,74 mld zł 

- 16,28 mld zł   

- 15,61 mld zł 

- 16,78 mld zł 

- 19,33 mld zł

- 23,01 mld zł

- 25,90 mld zł

Lubuskie eksportuje do 140 krajów świata

 

Struktura eksportu województwa lubuskiego:

Ø   Różne rodzaje mebli i ich części

Ø   Części i akcesoria do pojazdów samochodowych

Ø   Aparatura odbiorcza dla telewizji, monitory i projektory wideo

Ø   Przewody elektryczne i przewody z włókien optycznych

Ø   Papier toaletowy, wata, wstęgi z włókien celulozowych /papier i tektura niepowleczona, do pisania, druku itp.

Ø   Aluminium nieobrobione plastycznie / artykuły z aluminium

Ø   Poliamidy w formach podstawowych /artykuły z tworzyw sztucznych/ do transportu lub pakowania

Ø   Płyta pilśniowa / płyta wiórowa

Ø   Drewno kształtowane w sposób ciągły, strugane, szlifowane lub łączone stykowo / drewno surowe

Ø   Mięso i podroby jadalne z drobiu

 

IMPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

2010 - 2,51 mld euro

2011 - 2,61 mld euro

2012 - 2,08 mld euro

2013 - 2,48 mld euro

2014 - 3,04 mld euro

2015 - 3,01 mld euro

2016 - 3,17 mld euro

- 10,48 mld zł 

- 10,87 mld zł 

-   8,68 mld zł 

- 10,35 mld zł 

- 12,69 mld zł

- 13,15 mld zł

- 13,23 mld zł

Lubuskie importuje ze 114 krajów świata

 

Struktura importu województwa lubuskiego:

Ø   Maszyny i urządzenia elektryczne, rejestratory i odtwarzacze dźwięku

Ø   Tworzywa sztuczne, chemikalia organiczne i włókna ciągłe chemiczne 

Ø   Pojazdów nieszynowe, części i akcesoria

Ø   Ścier z drewna

Ø   Papier i tektura (w tym z odzysku)

Ø   Maszyny i urządzenia mechaniczne, kotły 

Ø   Wyroby z żeliwa, stali, aluminium oraz artykuły z metali nieszlachetnych

Ø   Paliwa mineralne, oleje mineralne, substancje bitumiczne, woski mineralne   

Ø   Drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny

ORŁY EKSPORTU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2015

Dziennik Rzeczpospolita prowadzi ranking największych przedsiębiorstw w Polsce pn. Lista 2000.  W ramach podkategorii prowadzona jest również Lista 400 polskich eksporterów.

Pierwsze miejsce na tej liście w 2015 roku zajął Polski Koncern Naftowy Orlen SA GK z Płocka. Za PKN Orlen uplasowało się 13 firm z lubuskiego z następującymi przychodami z eksportu: 

 

Miejsce  na Liście 400 eksporterów

Miejsce na Liście 2000

 

Nazwa przedsiębiorstwa

Przychody z eksportu

w 2014 r.

(w tys. zł)

59

258

SE Bordnetze Polska sp. z o.o., Gorzów Wlkp.

1 131 947

69

350

Faurecia Gorzów sp. z o.o, Gorzów Wlkp.  

942 699

88

388

Johnson Controls sp. z o.o., Świebodzin 

692 380

93

358

Gedia Poland sp. z o.o. Nowa Sól

648 456

142

695

Seco Warwick SA. GK, Świebodzin  

414 686

165

888

Stelmet sp. z o.o. sak, Zielona Góra

329 095

220

1359

Kaskat sp. z o.o., Gorzów Wlkp.

194 217 

240

1197

Seco/Warwick Europe sp. z o.o., Świebodzin

169 972

264

1567

Sprick Rowery sp. z o.o., Świebodzin

135 436

356

poza listą 2000

Relpol SA GK, Żary 

73 912

360

1987

Carbo Holding sp. z o.o.,  Zielona Góra

72 650

375

poza listą 2000

LUG SA, Zielona Góra

61 939

389

1931

Hanke Tissue sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą 

55 839

 Lista 400 eksporterów wskazuje, że w województwie lubuskim liderzy eksportu zlokalizowani są w Świebodzinie (4 podmioty), Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze (po 3 podmioty). W dalszej kolejności są spółki z Nowej Soli, Kostrzyna nad Odrą i Żar.   

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Podgórna 7

65-707 Zielona Góra

Departament Przedsiębiorczości I Strategii Marki

Centrum Obsługi Inwestorów I Eksporterów

ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

http://lubuskie.trade.gov.pl

coie@lubuskie.pl

Tel. (68) 456 54 62, 456 53 31- pro-eksport

Tel. (68) 4565487 - pro-biz

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

 aktualizacja 05.06.2017

 

 

Zapisz się do naszego newslettera!