Wsparcie inwestycji i baza terenów

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE – ATRAKCYJNE MIEJSCE DLA INWESTORÓW

W województwie lubuskim 58 gmin oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne. Jest to łącznie prawie 100 działek inwestycyjnych o obszarze ponad 3000 hektarów. Preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej występują przede wszytkim na terenie trzech Specjalnych Stref Ekonomicznych: Kostrzyńsko-Słubickiej SSE i jej kilkunastu podstrefach oraz na podstrefach Wałbrzyskiej SSE i Legnickiej SSE.

W SSE na terenie województwa przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 35%-55% wielkości poniesionych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy pracowników nowo zatrudnionych. W województwie można znaleźć również atrakcyjne oferty kilkunastu bardzo dobrze przygotowanych miejskich i gminnych stref aktywności gospodarczych oraz parków przemysłowych.

TERENY INWESTYCYJNE – OFERTA LUBUSKICH GMIN 

Biorąc pod uwagę wielkość terenów, można zauważyć duże zróżnicowanie ich wielkości. Liderem w tym zakresie jest gmina Szprotawa, która posiada ponad 200 ha obszaru o przeznaczeniu inwestycyjnym. Tereny te stanowią główny potencjał rozwoju ekonomicznego Szprotawy. Charakterystyczną cechą jest rozległy, płaski teren, a struktura gruntu umożliwia budowanie obiektów kubaturowych bez ograniczeń. W obszarze tym obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego z dominującą funkcją przemysłową.

Ponadto rozległe tereny inwestycyjne zlokalizowane są na terenie gmin: Świebodzin, Sulęcin, Sulechów, Gubin, Zielona Góra oraz Żagań.

Warto zwrócić również uwagę na lokalizację dostępnych terenów inwestycyjnych. Charakterystyczny jest pas na linii północ – południe w sąsiedztwie drogi ekspresowej S3, od Gorzowa Wlkp. przez gminę Świebodzin, aż po Bytom Odrzański i Szprotawę. Znaczne powierzchnie terenów inwestycyjnych zlokalizowane są również na terenie gmin Sulęcin (sąsiedztwo autostrady A2) oraz Gubin (teren przygraniczny). Oferty inwestycyjne znajdziecie Państwo na stronach:

www.investinlubuskie.pl

www.lubuskie.trade.gov.pl

ATUTY WOJEWÓDZTWA:

  • Bardzo dobrze rozwinięta sieć drogowa, kolejowa i transportu wodnego, liczne przejścia graniczne (drogowe, kolejowe oraz rzeczne) umożliwiające szybki transport towarów;
  • Dobre warunki rozwoju przemysłu dzięki obecności szkół średnich i wyższych, w tym  prowadzących kierunki politechniczne: 103 szkoły zawodowe kształcące w 60 zawodach oraz 13,7 tys. studentów na 6 lubuskich uczelniach wyższych (m.in.: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie).
  • Korzystna struktura demograficzna regionu - duży udział młodych osób;
  • Bliskość dużych rynków konsumenckich Unii Europejskiej;
  • Dynamiczny rozwój sektora prywatnego;
  • Duża ilość przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w porównaniu z innymi województwami;
  • Możliwość dostaw gazu z lokalnych zasobów i gazociągów tranzytowych;
  • Czyste środowisko, sprzyjające rozwojowi turystyki i przedsiębiorstw agroturystycznych;
  • Dwa lotniska: Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost (IEG/EPZG) obsługuje loty międzynarodowe, krajowe oraz czarterowe (pasażerskie i cargo), a sportowe lotnisko Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie (EPZP) loty sportowe i rekreacyjne.

WYBRANE WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE 

Powierzchnia województwa lubuskiego

13 989 km2

Ludność

na km2

zamieszkała w miastach

 1 016 832 osób*

73,1 osób

65%

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw* 

Branża o największej liczbie pracujących - motoryzacyjna

130,0 tys. osób

11 199 osób

Stopa bezrobocia*

Liczba bezrobotnych

6 %

28,3 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – sektor informacji i komunikacji:

4111,06 zł

 

7629,41 zł

Dane na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, stan na maj 2018.

* na dzień 31.12.2018

Zapisz się do naszego newslettera!