Regionalny Punkt Kontaktowy BB-PL 2014-2020

W strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego powołany został Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Do zadań RPK należą:
• doradztwo dla potencjalnych beneficjentów, także w formie mobilnego Punktu Kontaktowego RPK
• informowanie potencjalnych beneficjentów ws. kryteriów i warunków uzyskania wsparcia w Programie m.in. poprzez konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe
• opiniowanie zgodności idei projektowych w ramach Programu
• udostępnianie dokumentacji programowej (program operacyjny, podręcznik Programu, wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów, wytyczne dotyczące informacji i promocji) dla wnioskodawców i beneficjentów
• doradztwo dla beneficjentów w czasie realizacji projektów
• pomoc w poszukiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych
• udział w spotkaniach informacyjnych nt. realizacji Programu i projektów oraz w wydarzeniach krajowych, regionalnych, subregionalnych w ramach INTERREG V A.

RPK będzie także na bieżąco współpracował ze Wspólnym Sekretariatem (WS) poprzez: udział w warsztatach wewnętrznych organizowanych przez WS poświęconych wymianie informacji (w miesięcznych odstępach lub wg aktualnych potrzeb); w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez WS dla wnioskodawców / beneficjentów Programu, w szczególności po polskiej stronie obszaru wsparcia oraz poprzez wsparcie podczas wypracowywania wspólnych planów rocznych współpracy z zakresu informacji i promocji.

 

Regionalny Punkt Kontaktowy:


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Aneta Ciesielska
tel. +48 68 4565257
fax: +48 68 327 14 29
e-mail: a.ciesielska@lubuskie.pl
www.lubuskie.pl

Justyna Milian
tel. + 48 68 4565416
fax: +48 68 327 14 29
e-mail: j.milian@lubuskie.pl
www.lubuskie.pl 

Zapisz się do naszego newslettera!