Młodzi On-Life

Zobacz, co robi dla Ciebie samorząd województwa lubuskiego.

 

Znajdziesz nas na  też FACEBOOKU:

 

 

 

PROGRAM MŁODZI ON-LIFE NA 2018r.

Realizacja uchwał Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego z 2017 roku.

Młodzi radni debatowali pod hasłem „Szanując i ucząc się przeszłości Polski, lepiej kreujemy jej przyszłość”. Celem wspólnej debaty było wypracowanie sposobów uczczenia na terenie szkół 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybrano 10 propozycji:
1. Bieg na 11 km w każdym powiecie
2. Teledysk promujący patriotyzm (miałby powstać z połączenia filmików nagranych przez szkoły)
3. Wojewódzki Dzień Patriotyzmu (przegląd piosenek, debaty oksfordzkie, konkursy wiedzy)
4. Z kulturą do ludzi
5. Sportowa pamięć narodowa
6. Stworzenie aplikacji gromadzącej punkty przez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
7. Akcja: Sadzenie lasów niepoDległości
8. Organizacja mobilnej wystawy: "Skąd pochodzimy - korzenie Lubuszan"
9. Koncert piosenki "Patriotyzm i historia we współczesnej muzyce"
10. Wystawa: "Gdzie byliśmy 100 lat temu"

 

Stypendia

- sportowe

- artystyczne

- twórcze

- naukowe

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 113 wniosków o przyznanie stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego na rok szkolny 2017/2018, z czego 6  nie spełniło wymogów formalnych. Komisja do Spraw Stypendiów zarekomendowała Marszałkowi Województwa Lubuskiego listę 35 kandydatów, z propozycją równego podziału wysokości stypendiów, tj. po 2.100,00 zł. (6 m-cy x 350,00 zł).

Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego

Dwóch najlepszych studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim – na wniosek marszałek województwa – dostanie po 10 tys. zł z przeznaczeniem na praktyki studenckie.

Rewolucja w szkolnictwie zawodowym

- 23 wnioski o dofinansowanie

- projekt realizowany w 62 szkołach, 17,5 tys. uczniów, staże i praktyki u pracodawcy

- 12 powiatów, 5 gmin, miasto Zielona Góra i 5 szkół ministerialnych oraz partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego

- modernizacja pracowni zawodowych

- płatne staże i praktyki

- kursy dla uczniów i nauczycieli

 

Budżet Inicjatyw Obywatelskich „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”  (1 mln zł)  konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych. Mikrodotacje do 10 tys. zł

Zarząd województwa lubuskiego do dofinansowania rekomendował 90 projektów młodzieży i na rzecz młodzieży w województwie lubuskim. Projekty te mają za zadanie promować 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomysły były przeróżne! Warsztaty z projektowania i niepodległościowy pokaz mody, rajdy turystyczne, spektakle teatralne z udziałem młodzieży, konkursy wiedzy, warsztaty malarskie i plenery malarskie, przeglądy pieśni patriotycznych, projekty naukowo-badawcze, warsztaty taneczne i wiele innych. Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe to zadanie publiczne, którego głównym celem jest promowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez aktywizowanie młodych mieszkańców województwa lubuskiego realizujących swoje projekty. Jest wiele możliwości - wnioski składane przez organizacje dotyczą różnorodnych zadań z zakresu działań na rzecz młodzieży w regionie. 

 

Link do ogłoszenia wyników konkursu

 

 

http://bip.lubuskie.pl/684/2701/Wyniki_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_realizacji_zadania
 

 

Warsztaty Akademia Młodego Lidera Młodego Lidera  w każdym powiecie

 

W ramach akcji zrealizowanych zostało 12 spotkań z młodzieżą w 12 miastach województwa lubuskiego pod hasłem „Młoda Kariera – czyli jak podbić świat swoimi pomysłami?”. Podczas ośmiogodzinnych intensywnych warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, jak skutecznie podejmować działania w ramach lokalnej społeczności, jak budować zespół, jak wejść i poruszać się na rynku pracy, podnosić kwalifikacje i umiejętności związane ze ścieżką swojej kariery.

 

Młoda Kariera w liczbach:

 

30 dni

 

12 miast

 

96 godzin warsztatowych

 

350 uczestników

 

Wsparcie szkolnictwa wyższego/ dotacje

Prawo, medycyna, psychologia – Uniwersytet Zielonogórski

Bezpieczeństwo narodowe – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Fizjoterapia, dietetyka – Zamiejscowy Wydział Akademii AWF w Gorzowie Wlkp.

 

Diagnoza rozwoju szkolnictwa wyższego

Niektóre wnioski:

- spadek popularności kierunków humanistycznych

- studenci wybierają: biznes, prawo, administrację, technikę, przemysł i   budownictwo

- coraz więcej studentów wybiera zdrowie i opiekę społeczną 

- powtarzanie się niektórych kierunków studiów w ofercie uczelni

- współpraca uczelnie - pracodawcy

- regionalna współpraca na rzecz innowacyjności (Lubuska Sieć Innowacji)

 

- Praktyki u marszałka  - lipiec, sierpień, wrzesień 2018r. 

 

- Dotacje na własny biznes – RPO Lubuskie 2020

- Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe – instytucje otoczenia biznesu

- Inkubatory przedsiębiorczości – uczelnie wyższe, dotacje RPO Lubuskie- 2020

Specjalny program dla start - upów - Park Naukowo - Technologiczny Interior z Nowej Soli.

 

Wsparcie biznesu

- Lubuski Lider Biznesu 2018r.

 

Specjalna kategoria: kategoria debiut roku i lubuska firma przyjazna młodym.

- Misje gospodarcze: pula dla młodych firm

 

- Lubuski Lider Innowacji

Specjalna kategoria: innowacyjny start-up, voucher na kampanię promocyjną w kwocie 20 tys. zł

 

- Partnerstwo dla Wolontariatu – 17 partnerów, patronaty: Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka; 2016r. podpisanie porozumienia, 2017r. ponad 10 mln zł na usługi społeczne z Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs w ramach RPO Lubuskie 2020 w toku)

 

Zniżki i ulgi:

- koncerty za złotówkę

- spektakle ze zniżką

- darmowe wystawy

- bilety grupowe, studenckie

- projekt Młodzieżowej Rady Muzeum przy Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

Partnerzy: Filharmonia Zielonogórska, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, teatry, muzea, biblioteki.

 

Konkursy:

- Konkurs wiedzy o Konstytucji RP

- Konkurs "Polska to moja Ojczyzna"

- konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

- konkurs „ Widzisz, nie zgadzaj się, reaguj”

- konkursy na spoty, filmy promocyjne

- konkurs filmowy podczas Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie 

- konkurs wiedzy o Parlamencie Europejskim – nagrodą był wyjazd do Brukseli

- warsztaty artystyczne realizowane przez podległe jednostki kultury

Imprezy

- Strefa Młodzi On-Life podczas Przystanku Woodstock

- Pikniki Zdrowia w każdym powiecie

- Kongresy Kobiet w każdym powiecie

- Wakacyjne poZDROWIEnia w Zielonej Górze i Pożegnanie Wakacji z Funduszami w Gorzowie Wlkp.

 


Idea

„Chcemy Was włączyć w nasze działania. Stąd nasze hasło. Młodzi On-Life! Dlatego właśnie przygotowaliśmy program dla młodych!”Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

Młodzi On –Life to hasło promujące program dla Was, młodych. Wiemy, z jakimi problemami się borykacie, o czym marzycie i chcemy pomóc Wam spełnić te marzenia. Przygotowaliśmy Założenia Programu dla Młodzieży w województwie lubuskim. Zrobiliśmy rzetelną diagnozę. Co nas niepokoi? Jest Was coraz mniej! W Lubuskiem rodzi się coraz mniej dzieci. Taka tendencja ma się utrzymać do 2050 r.. Martwi również spadek absolwentów szkół wyższych (aż 49%). Wielu młodych boryka się z depresją i nie ma się komu zwierzyć. Chcemy Wam pomóc! Mamy program.

We wrześniu 2016 r. podczas debaty z udziałem młodzieży marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła, co lubuski samorząd już robi dla młodych, a chcemy zrobić jeszcze więcej. Specjalnie dla Was stworzyliśmy tę stronę, tu znajdziecie pełną ofertę naszych działań. Co jeszcze planujemy?

  • Partnerstwo dla wolontariatu. Budujemy dla Was 15 poradni, bo wiemy, że często nie macie z kim porozmawiać, a macie problemy i trzeba pomóc Wam je rozwiązać,
  • Rewolucja na rynku pracy. Zmieniamy Wasze pracownie zawodowe, by nie przypominały już muzeum. Stawiamy na nowoczesną naukę i kreatywne myślenie. Będzie też profesjonalne poradnictwo zawodowe, płatne staże.
  • Lubuska firma przyjazna młodym. Wiemy, jak trudny jest start na rynku pracy, dlatego chcemy zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania osób młodych. Nagradzane będą te firmy, które będą Was zatrudniać na dobrych warunkach.
  • 13 misji gospodarczych – specjalne kryteria dostępu dla „młodych firm”.
  • Budżet Inicjatyw Obywatelskich - Lubuskie Inicjatywy Mołodzieżowe

Poprzez nasze działania, chcemy dowiedzieć się czego potrzebujecie, aby zatrzymać Was w regionie lubuskim. A o tym, że warto tu żyć, pracować i zakładać rodzinę jesteśmy przekonani, bo tu jest nasze miejsce na ziemi.

Pliki do pobrania:

Założenia Polityki Młodzieżowej Województwa Lubuskiego

Prezentacja marszałek Elżbiety Anny Polak

 

 

Najpierw przygotowaliśmy Założenia Programu dla Młodzieży w województwie lubuskim. Ale dokument to jedno, my chcemy słuchać. Dlatego od września ubiegłego roku spotykamy się z Wami podczas debat, lekcji obywatelskich, spotkań informacyjnych. Było ich już kilkanaście. Głos waszych reprezentacji w sejmiku dziecięcym i młodzieżowym jest dla nas ważny. Chcecie uczyć się ciekawych przedmiotów, dobrych kierunków na uczelniach, które dadzą Wam pracę w swoim zawodzie. W odpowiedzi na wasze postulaty modernizujemy szkolnictwo zawodowe. Podpisaliśmy już 24 umowy, żeby wasze szkoły i pracownie nie przypominały muzeum. Chcecie płatnych staży i kursów? Przewidzieliśmy takie w wsparcie w ramach dużego unijnego projektu z 172 mln zł! Nie jesteśmy obojętni na Wasz głos. Powstaje specjalny program rozwoju szkolnictwa wyższego. Kluby młodych wynalazców i Parki Naukowo-Technologiczne także stoją przed Wami otworem. Pytacie jak realizować swoje pasje bez pieniędzy? Dlatego wspieramy uzdolnioną i twórczą młodzież stypendiami. W tym roku to aż 30 stypendiów marszałka. Chcecie dobrych połączeń komunikacyjnych. Stąd dotacje do przewozów, budowa dróg dzięki unijnym dotacjom. Postulujecie o ulgi i zniżki. Nasze teatry, biblioteki, muzea, Filharmonia Zielonogórska, Ośrodek Sportu i Rekreacji czekają przed Wami otworem. Mamy cały pakiet ulg i zniżek dla dzieci i studentów. Także podczas wakacji nasze jednostki przygotowały dla Was mnóstwo atrakcji: darmowe spektakle, warsztaty, wystawy. Wejdź na www.lubuskie.pl i dowiedz się więcej.

Włączyć w działanie

Edukacja, kultura, sport, turystyka, promocja, współpraca zagraniczna. Na zadania w tych obszarach lubuskie organizacje pozarządowe otrzymały kasę z budżetu samorządu m.in. na pracę z Wami. Młodych w organizacjach pozarządowych jest jak na lekarstwo, ale dzięki takim projektom, jak Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe, grupy nieformalne powstają jak grzyby po deszczu. W tegorocznym naborze wpłynęły aż 653 wnioski!.Często mówicie, że nie macie z kim porozmawiać o problemach. Dlatego samorząd województwa lubuskiego daje pieniądze organizacjom pozarządowym na punkty konsultacyjne i poradnie. To próba przed dużym projektem. Robimy analizę, jakich usług potrzebujecie, zwłaszcza w małych miejscowościach. Na jesień planowana jest budowy sieci poradni młodzieżowych i mobilnych punktów konsultacyjnych. Z informacją o programie jesteśmy na wszystkich imprezach plenerowych województwa lubuskiego. Znajdziecie nas także podczas Przystanku Woodstock. Chcemy być z Wami on-line, stąd aktywnie prowadzony profil Młodzi On-Life lubuskie na FB. Tysiące wyświetleń, tysiące odbiorców, dlatego Wiemy, że warto działać. Konkursy z waszym udziałem cieszą się dużym zainteresowaniem. Jesteście dla nas inspiracją. Pokazujecie nam, jak z pomysłem pokazać inwestycje unijne, a my Was za to nagradzamy. Wasza kreatywność w tworzeniu filmów na temat kampanii społecznych, ciekawych lekcji wychowania fizycznego, przerasta nasze oczekiwania. Dziesiątki zgłoszeń, ciężko wybrać najlepsze. Jesteśmy z Wami on-line i on-life. Pokazaliście, że warto „zejść z kanapy”.

 

Wsparcie na starcie

Mówicie nam podczas spotkań i debat, że ciężko zdobyć doświadczenie, dlatego marszałek Elżbieta Anna Polak zaprasza na praktyki do Urzędu. Podczas wakacji macie okazje zobaczyć, jak pracujemy. Wiemy, jak ciężki jest start z własnymi biznesem. Oferujemy Wam cały pakiet wsparcia. Wspólnie z instytucjami pośredniczącymi pomagamy zdobyć pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeśli mieszkacie na terenach wiejskich o zastrzyk finansowy jest jeszcze ciężej. Rozumiemy to, dlatego udzielamy dotacji na rozpoczęcie i rozwój własnej firmy. Miliony złotych przekazaliśmy na szkolenia i staże dla przedsiębiorców i pracowników. Podnosicie swoje kwalifikacje i to nas cieszy! Miliony unijnych dotacji płyną na start upy, spin- off i spin- out w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wspólnie z naszymi partnerami dajemy Wam także bony na badania i innowacje. Chcecie pokazać swoje produkty i zareklamować usługi na świecie, ale nie macie na to środków. Dlatego w ramach kampanii Młodzi On-Life mamy specjalną pulę miejsc dla młodych firm, które działają na rynku nie więcej niż 3 lata. Dofinansujemy Wam 85% kosztów wyjazdu, abyście podbijali świat!. Stawiamy na Lubuskie firmy przyjazne młodym. W ramach Lubuskiego Lidera Biznesu nagradzamy przedsiębiorców zatrudniających młodych na dobrych warunkach. Po raz pierwszy wyróżniamy też młodych innowatorów i najlepszy start-up!

 
Materiały przygotowała: Katarzyna Kozińska

Zapisz się do naszego newslettera!