Młodzi On-Life

Zobacz, co robi dla Ciebie samorząd województwa lubuskiego.

 

Znajdziesz nas na  też FACEBOOKU:

Styczeń 2018r.

STYPENDIA TWÓRCZE, NAUKOWE I ARTYSTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

W tym roku wyróżnionych zostało 35 młodych Lubuszan. Stypendia otrzymali:

w kategorii stypendiów naukowych:

1. Natalia Charowska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

2. Celina Ciecierska - I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie

3. Sławomir Fudalej - Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli

4. Aleksandra Kaleta - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Banacha w Żaganiu

5. Paweł Muster - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

6. Dagmara Andrzejewska - Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

7. Jakub Bednarz - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gorzowie Wlkp.

8. Krzysztof Witkowski - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gorzowie Wlkp.

9. Jędrzej Machtyl - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

10.Krzysztof Binkowski - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie

11. Jan Romanowicz - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie

12. Kacper Sworczuk - Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze

13. Marek Chudzik - I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze

14. Iwan Tswigun - I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze

15. Paweł Lis - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gorzowie Wlkp.

16. Kacper Kucharczuk - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

17. Zachariusz Kowalski - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

18. Gabriela Stroińska - Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze

19. Maciej Strzelczyk - I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze

20. Maciej Śmigaj - I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze

w kategorii stypendiów twórczych:

  1. Wiktoria Samulska - Publiczne Gimnazjum im. UNICEF w Cybince.
  2. Katarzyna Świderska - Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp.
  3. Hanna Samulska - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Osiecznicy
  4. Konrad Puchalski - V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze.
  5. Jakub Dumanowski - Zespól Szkół Akademickich w Zielonej Górze.

 

w kategorii stypendiów artystycznych:

1. Maja Cichoń - Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Żaganiu

2. Weronika Kęsy - Szkoła Tańca „Gracja” – Klub Tańca Sportowego w Zielonej Górze

3. Piotr Protasiewicz - Szkoła Tańca „Gracja” – Klub Tańca Sportowego w Zielonej Górze

4. Lena Juszkiewicz - Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp.

5. Mikołaj Górny - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze

6. Mikołaj Woźniak - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze.

7. Kornelia Szydło - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze.

8. Marlena Sawicka - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żaganiu.

9. Damian Janicki - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze

10. Katarzyna Warmuz - V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze.

 

STYCZEŃ 2018R. TAK DLA TRANSPLANTACJI - KONFERENCJE DLA MŁODZIEŻY

Dwie stolice, dwie konferencje o przeszczepach

Aby promować ideę przeszczepów Lubuskie włącza się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji. O przeszczepach mówić będziemy w dwóch lubuskich stolicach.

Dwudniowe obchody rozpoczęły się 26 stycznia w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z północy województwa mogła wysłuchać ciekawych prelekcji osób, które dokonują pobrań narządów. Nie zabrakło także opowieści o doświadczeniach biorców, którzy dzięki przeszczepom mogą z powodzeniem funkcjonować. Dla młodych Lubuszan przygotowano także prezentację specjalnego filmu edukacyjnego. Spotkanie to także możliwość konsultacji ze specjalistami.

Podobne spotkanie odbędyło się 29 stycznia w Zielonej Górze, w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Jej gospodarzem wydarzenia była marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

 

 

 

2017r. - ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Lubuski Sejmik Młodzieżowy 2017r.

Młodzi radni debatowali pod hasłem „Szanując i ucząc się przeszłości Polski, lepiej kreujemy jej przyszłość”. Celem wspólnej debaty było wypracowanie sposobów uczczenia na terenie szkół 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybrano 10 propozycji:
1. Bieg na 11 km w każdym powiecie
2. Teledysk promujący patriotyzm (miałby powstać z połączenia filmików nagranych przez szkoły)
3. Wojewódzki Dzień Patriotyzmu (przegląd piosenek, debaty oksfordzkie, konkursy wiedzy)
4. Z kulturą do ludzi
5. Sportowa pamięć narodowa
6. Stworzenie aplikacji gromadzącej punkty przez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
7. Akcja: Sadzenie lasów niepoDległości
8. Organizacja mobilnej wystawy: "Skąd pochodzimy - korzenie Lubuszan"
9. Koncert piosenki "Patriotyzm i historia we współczesnej muzyce"
10. Wystawa: "Gdzie byliśmy 100 lat temu"

 

Stypendia

- sportowe – 40 stypendystów. W ramach naboru trwającego od 4 stycznia do 10 lutego 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły 134 wnioski z 26 klubów i stowarzyszeń sportowych.

- artystyczne

- twórcze

- naukowe

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 113 wniosków o przyznanie stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego na rok szkolny 2017/2018, z czego 6  nie spełniło wymogów formalnych. Komisja do Spraw Stypendiów zarekomendowała Marszałkowi Województwa Lubuskiego listę 35 kandydatów, z propozycją równego podziału wysokości stypendiów, tj. po 2.100,00 zł. (6 m-cy x 350,00 zł).

Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego

Dwóch najlepszych studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim – na wniosek marszałek województwa – dostało po 10 tys. zł z przeznaczeniem na praktyki studenckie.

Rewolucja w szkolnictwie zawodowym

- 23 wnioski o dofinansowanie

- projekt realizowany w 62 szkołach, 17,5 tys. uczniów, staże i praktyki u pracodawcy

- 12 powiatów, 5 gmin, miasto Zielona Góra i 5 szkół ministerialnych oraz partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego

- modernizacja pracowni zawodowych

- płatne staże i praktyki

- kursy dla uczniów i nauczycieli

 

Budżet Inicjatyw Obywatelskich „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe”  (1 mln zł) - 653 wnioski, 175 realizowanych projektów, mikrodotacje w wysokości 5 tys. zł

 

Wsparcie szkolnictwa wyższego/ dotacje

Prawo, medycyna, psychologia – Uniwersytet Zielonogórski

Bezpieczeństwo narodowe – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Fizjoterapia, dietetyka – Zamiejscowy Wydział Akademii AWF w Gorzowie Wlkp.

Uniwersytet Zielonogórski - studia na uczelni rozpoczęło w tym roku 300 przyszłych lekarzy, w tym 120 na pierwszym roku: 60 na studiach stacjonarnych i 60 na studiach niestacjonarnych. Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim był najbardziej obleganym kierunkiem w Polsce – zarejestrowało się u nas 3678 kandydatów na 60 miejsc, czyli 61 osób na jedno miejsce! Rok temu było to „tylko” 30 osób na miejsce.

Na Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. przyjęto 208 osób, w tym na studia I stopnia - 151 osób, na studia II stopnia - 57 osób. Wcześniej samorząd województwa lubuskiego wsparł także finansowo Wydział Techniczny Akademii, dzięki czemu udało się m.in. zmodernizować sale ćwiczeniowe. Nabór na Wydział Technicznym w tym roku akademickim to 140 osób.

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. przyjął 72 osoby na dietetykę, na fizjoterapii na studiach jednolitych naukę rozpoczną także 72 osoby, na studiach drugiego stopnia 54 osoby.

Diagnoza rozwoju szkolnictwa wyższego

Niektóre wnioski:

- spadek popularności kierunków humanistycznych

- studenci wybierają: biznes, prawo, administrację, technikę, przemysł i   budownictwo

- coraz więcej studentów wybiera zdrowie i opiekę społeczną 

- powtarzanie się niektórych kierunków studiów w ofercie uczelni

- współpraca uczelnie - pracodawcy

- regionalna współpraca na rzecz innowacyjności (Lubuska Sieć Innowacji)

 

- Praktyki u marszałka  - lipiec, sierpień, wrzesień 2017r. 

- Dotacje na własny biznes – RPO Lubuskie 2020

- Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe – instytucje otoczenia biznesu

- Inkubatory przedsiębiorczości – uczelnie wyższe, dotacje RPO Lubuskie- 2020

 

Wsparcie biznesu

- Lubuski Lider Biznesu 2017r.

71 przedsiębiorstw,

22 małe firmy

19 mikro oraz 18 średnich przedsiębiorstw

12 dużych firm

Specjalna kategoria: kategoria debiut roku i lubuska firma przyjazna młodym.

- Misje gospodarcze: pula dla młodych firm (skorzystało już  6 młodych firm)

 

- Lubuski Lider Innowacji

Specjalna kategoria: innowacyjny start-up, voucher na kampanię promocyjną w kwocie 20 tys. zł

 

- Partnerstwo dla Wolontariatu – 17 partnerów, patronaty: Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka; 2016r. podpisanie porozumienia, 2017r. ponad 10 mln zł na usługi społeczne z Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs w ramach RPO Lubuskie 2020 w toku)

 

Zniżki i ulgi:

- koncerty za złotówkę

- spektakle ze zniżką

- darmowe wystawy

- bilety grupowe, studenckie

- projekt Młodzieżowej Rady Muzeum przy Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

Partnerzy: Filharmonia Zielonogórska, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, teatry, muzea, biblioteki.

 

Konkursy:

- konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

- konkurs „ Widzisz, nie zgadzaj się, reaguj”

- konkursy na spoty, filmy promocyjne

- konkurs filmowy podczas Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie 

- konkurs wiedzy o Parlamencie Europejskim – nagrodą był wyjazd do Brukseli

Imprezy

- Strefa Młodzi On-Life podczas Przystanku Woodstock

- Pikniki Zdrowia w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

- Wakacyjne poZDROWIEnia w Zielonej Górze i Pożegnanie Wakacji z Funduszami w Gorzowie Wlkp.

 


Idea

„Chcemy Was włączyć w nasze działania. Stąd nasze hasło. Młodzi On-Life! Dlatego właśnie przygotowaliśmy program dla młodych!”Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

Młodzi On –Life to hasło promujące program dla Was, młodych. Wiemy, z jakimi problemami się borykacie, o czym marzycie i chcemy pomóc Wam spełnić te marzenia. Przygotowaliśmy Założenia Programu dla Młodzieży w województwie lubuskim. Zrobiliśmy rzetelną diagnozę. Co nas niepokoi? Jest Was coraz mniej! W Lubuskiem rodzi się coraz mniej dzieci. Taka tendencja ma się utrzymać do 2050 r.. Martwi również spadek absolwentów szkół wyższych (aż 49%). Wielu młodych boryka się z depresją i nie ma się komu zwierzyć. Chcemy Wam pomóc! Mamy program.

We wrześniu 2016 r. podczas debaty z udziałem młodzieży marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła, co lubuski samorząd już robi dla młodych, a chcemy zrobić jeszcze więcej. Specjalnie dla Was stworzyliśmy tę stronę, tu znajdziecie pełną ofertę naszych działań. Co jeszcze planujemy?

  • Partnerstwo dla wolontariatu. Budujemy dla Was 15 poradni, bo wiemy, że często nie macie z kim porozmawiać, a macie problemy i trzeba pomóc Wam je rozwiązać,
  • Rewolucja na rynku pracy. Zmieniamy Wasze pracownie zawodowe, by nie przypominały już muzeum. Stawiamy na nowoczesną naukę i kreatywne myślenie. Będzie też profesjonalne poradnictwo zawodowe, płatne staże.
  • Lubuska firma przyjazna młodym. Wiemy, jak trudny jest start na rynku pracy, dlatego chcemy zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania osób młodych. Nagradzane będą te firmy, które będą Was zatrudniać na dobrych warunkach.
  • 13 misji gospodarczych – specjalne kryteria dostępu dla „młodych firm”.
  • Budżet Inicjatyw Obywatelskich - Lubuskie Inicjatywy Mołodzieżowe

Poprzez nasze działania, chcemy dowiedzieć się czego potrzebujecie, aby zatrzymać Was w regionie lubuskim. A o tym, że warto tu żyć, pracować i zakładać rodzinę jesteśmy przekonani, bo tu jest nasze miejsce na ziemi.

Pliki do pobrania:

Założenia Polityki Młodzieżowej Województwa Lubuskiego

Prezentacja marszałek Elżbiety Anny Polak

 

ROK OD WPROWADZENIA PROGRAMU:

Najpierw przygotowaliśmy Założenia Programu dla Młodzieży w województwie lubuskim. Ale dokument to jedno, my chcemy słuchać. Dlatego od września ubiegłego roku spotykamy się z Wami podczas debat, lekcji obywatelskich, spotkań informacyjnych. Było ich już kilkanaście. Głos waszych reprezentacji w sejmiku dziecięcym i młodzieżowym jest dla nas ważny. Chcecie uczyć się ciekawych przedmiotów, dobrych kierunków na uczelniach, które dadzą Wam pracę w swoim zawodzie. W odpowiedzi na wasze postulaty modernizujemy szkolnictwo zawodowe. Podpisaliśmy już 24 umowy, żeby wasze szkoły i pracownie nie przypominały muzeum. Chcecie płatnych staży i kursów? Przewidzieliśmy takie w wsparcie w ramach dużego unijnego projektu z 172 mln zł! Nie jesteśmy obojętni na Wasz głos. Powstaje specjalny program rozwoju szkolnictwa wyższego. Kluby młodych wynalazców i Parki Naukowo-Technologiczne także stoją przed Wami otworem. Pytacie jak realizować swoje pasje bez pieniędzy? Dlatego wspieramy uzdolnioną i twórczą młodzież stypendiami. W tym roku to aż 30 stypendiów marszałka. Chcecie dobrych połączeń komunikacyjnych. Stąd dotacje do przewozów, budowa dróg dzięki unijnym dotacjom. Postulujecie o ulgi i zniżki. Nasze teatry, biblioteki, muzea, Filharmonia Zielonogórska, Ośrodek Sportu i Rekreacji czekają przed Wami otworem. Mamy cały pakiet ulg i zniżek dla dzieci i studentów. Także podczas wakacji nasze jednostki przygotowały dla Was mnóstwo atrakcji: darmowe spektakle, warsztaty, wystawy. Wejdź na www.lubuskie.pl i dowiedz się więcej.

Włączyć w działanie

Edukacja, kultura, sport, turystyka, promocja, współpraca zagraniczna. Na zadania w tych obszarach lubuskie organizacje pozarządowe otrzymały kasę z budżetu samorządu m.in. na pracę z Wami. Młodych w organizacjach pozarządowych jest jak na lekarstwo, ale dzięki takim projektom, jak Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe, grupy nieformalne powstają jak grzyby po deszczu. W tegorocznym naborze wpłynęły aż 653 wnioski!.Często mówicie, że nie macie z kim porozmawiać o problemach. Dlatego samorząd województwa lubuskiego daje pieniądze organizacjom pozarządowym na punkty konsultacyjne i poradnie. To próba przed dużym projektem. Robimy analizę, jakich usług potrzebujecie, zwłaszcza w małych miejscowościach. Na jesień planowana jest budowy sieci poradni młodzieżowych i mobilnych punktów konsultacyjnych. Z informacją o programie jesteśmy na wszystkich imprezach plenerowych województwa lubuskiego. Znajdziecie nas także podczas Przystanku Woodstock. Chcemy być z Wami on-line, stąd aktywnie prowadzony profil Młodzi On-Life lubuskie na FB. Tysiące wyświetleń, tysiące odbiorców, dlatego Wiemy, że warto działać. Konkursy z waszym udziałem cieszą się dużym zainteresowaniem. Jesteście dla nas inspiracją. Pokazujecie nam, jak z pomysłem pokazać inwestycje unijne, a my Was za to nagradzamy. Wasza kreatywność w tworzeniu filmów na temat kampanii społecznych, ciekawych lekcji wychowania fizycznego, przerasta nasze oczekiwania. Dziesiątki zgłoszeń, ciężko wybrać najlepsze. Jesteśmy z Wami on-line i on-life. Pokazaliście, że warto „zejść z kanapy”.

 

Wsparcie na starcie

Mówicie nam podczas spotkań i debat, że ciężko zdobyć doświadczenie, dlatego marszałek Elżbieta Anna Polak zaprasza na praktyki do Urzędu. Podczas wakacji macie okazje zobaczyć, jak pracujemy. Wiemy, jak ciężki jest start z własnymi biznesem. Oferujemy Wam cały pakiet wsparcia. Wspólnie z instytucjami pośredniczącymi pomagamy zdobyć pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeśli mieszkacie na terenach wiejskich o zastrzyk finansowy jest jeszcze ciężej. Rozumiemy to, dlatego udzielamy dotacji na rozpoczęcie i rozwój własnej firmy. Miliony złotych przekazaliśmy na szkolenia i staże dla przedsiębiorców i pracowników. Podnosicie swoje kwalifikacje i to nas cieszy! Miliony unijnych dotacji płyną na start upy, spin- off i spin- out w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wspólnie z naszymi partnerami dajemy Wam także bony na badania i innowacje. Chcecie pokazać swoje produkty i zareklamować usługi na świecie, ale nie macie na to środków. Dlatego w ramach kampanii Młodzi On-Life mamy specjalną pulę miejsc dla młodych firm, które działają na rynku nie więcej niż 3 lata. Dofinansujemy Wam 85% kosztów wyjazdu, abyście podbijali świat!. Stawiamy na Lubuskie firmy przyjazne młodym. W ramach Lubuskiego Lidera Biznesu nagradzamy przedsiębiorców zatrudniających młodych na dobrych warunkach. Po raz pierwszy wyróżniamy też młodych innowatorów i najlepszy start-up!

 
Materiały przygotowała: Katarzyna Kozińska

Zapisz się do naszego newslettera!

g -