Młodzi On-Life

Zobacz, co robi dla Ciebie samorząd województwa lubuskiego.

 

Znajdziesz nas na  też FACEBOOKU:

 

 

PROGRAM MŁODZI ON-LIFE 2020

 

Lubuski Sejmik Młodzieżowy – kwiecień, listopad 2020

Lubuski Sejmik Dziecięcy – maj 2020

Stypendia sportowe – nabór listopad/grudzień 2020 r - ogłoszenie wyników I kwartał 2021 r.

Stypendia artystyczne, twórcze, naukowe – nabór wrzesień 2020 r.

Stypendia motywujące i przedsiębiorcze dla studentów – nabór październik 2020 r.

Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego – nabór wrzesień/październik 2020 r.

Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe 2020 – Budżet Inicjatyw Obywatelskich – otwarty konkurs ofert – I/II kwartał 2020 r.

Warsztaty biznesowe dla młodzieży – II połowa 2020 r.

Dotacje na własny biznes - Regionalny Program Operacyjny 2020. Fundusze pożyczkowe
 i poręczeniowe, inkubatory przedsiębiorczości, specjalne programy dla start – upów.

Wsparcie młodego biznesu – Lubuski Lider Biznesu – specjalna kategoria „Debiut Roku” oraz „Lubuska Firma Przyjazna Młodym”.

Zagraniczne misje gospodarcze – preferencyjne warunki uczestnictwa w misjach dla młodych firm.

Konkurs wiedzy o Konstytucji RP dla szkół ponadgimnazjalnych w partnerstwie ze środowiskiem lubuskich sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. II połowa 2020 r.

Wsparcie szkolnictwa wyższego – dotacje na wybrane kierunki lubuskich uczelni wyższych.

Zespół ds. szkolnictwa wyższego – powołany do opracowania działań mających na celu zdiagnozowane problemów w lubuskim szkolnictwie wyższym i działań naprawczych w kierunku zatrzymania młodzieży w regionie lubuskim. Cały 2020 rok.

Rewolucja w szkolnictwie zawodowym. Projekt realizowany w 62 szkołach, 17,5 tys. uczniów, staże
i praktyki u pracodawcy. 12 powiatów, 5 gmin, miasto Zielona Góra i 5 szkół ministerialnych oraz partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego. Modernizacja pracowni zawodowych, płatne staże
i praktyki, kursy dla uczniów i nauczycieli. 

Lubuska Szkoła Równych Szans – nowa perspektywa finansowa. Realizacja programów rozwojowych w szkołach województwa lubuskiego w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowane w regionie lubuskim do 2009 roku projekty były ukierunkowane na priorytety: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz dodatkowe zajęcia nastawione na rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk przyrodniczo-matematycznych. W nowej perspektywie finansowej planowane jest wznowienie projektu zgodnie z medialnymi zapowiedziami Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.

Zniżki i ulgi: koncerty za złotówkę, spektakle ze zniżką, darmowe wystawy, bilety grupowe, studenckie, warsztaty twórcze dla młodzieży, Młodzieżowe Rady przy instytucjach kultury. Partnerzy: Filharmonia Zielonogórska, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, teatry, muzea, biblioteki.

Akcje, konkursy, imprezy, koncerty - więcej na profilu FB - Młodzi On-life lubuskie

 


Idea

„Chcemy Was włączyć w nasze działania. Stąd nasze hasło. Młodzi On-Life! Dlatego właśnie przygotowaliśmy program dla młodych!”Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

Młodzi On –Life to hasło promujące program dla Was, młodych. Wiemy, z jakimi problemami się borykacie, o czym marzycie i chcemy pomóc Wam spełnić te marzenia. Przygotowaliśmy Założenia Programu dla Młodzieży w województwie lubuskim. Zrobiliśmy rzetelną diagnozę. Co nas niepokoi? Jest Was coraz mniej! W Lubuskiem rodzi się coraz mniej dzieci. Taka tendencja ma się utrzymać do 2050 r.. Martwi również spadek absolwentów szkół wyższych (aż 49%). Wielu młodych boryka się z depresją i nie ma się komu zwierzyć. Chcemy Wam pomóc! Mamy program.

We wrześniu 2016 r. podczas debaty z udziałem młodzieży marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła, co lubuski samorząd już robi dla młodych, a chcemy zrobić jeszcze więcej. Specjalnie dla Was stworzyliśmy tę stronę, tu znajdziecie pełną ofertę naszych działań. Co już robimy i jeszcze planujemy?

  • Partnerstwo dla wolontariatu. Budujemy dla Was 15 poradni, bo wiemy, że często nie macie z kim porozmawiać, a macie problemy i trzeba pomóc Wam je rozwiązać,
  • Rewolucja na rynku pracy. Zmieniamy Wasze pracownie zawodowe, by nie przypominały już muzeum. Stawiamy na nowoczesną naukę i kreatywne myślenie. Będzie też profesjonalne poradnictwo zawodowe, płatne staże.
  • Lubuska firma przyjazna młodym. Wiemy, jak trudny jest start na rynku pracy, dlatego chcemy zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania osób młodych. Nagradzane będą te firmy, które będą Was zatrudniać na dobrych warunkach.
  • misje gospodarcze – specjalne kryteria dostępu dla „młodych firm”.
  • Budżet Inicjatyw Obywatelskich - Lubuskie Inicjatywy Mołodzieżowe
  • Program edukacji prawnej

Poprzez nasze działania, chcemy dowiedzieć się czego potrzebujecie, aby zatrzymać Was w regionie lubuskim. A o tym, że warto tu żyć, pracować i zakładać rodzinę jesteśmy przekonani, bo tu jest nasze miejsce na ziemi.

Pliki do pobrania:

Założenia Polityki Młodzieżowej Województwa Lubuskiego

Prezentacja marszałek Elżbiety Anny Polak

 

Najpierw przygotowaliśmy Założenia Programu dla Młodzieży w województwie lubuskim. Ale dokument to jedno, my chcemy słuchać. Dlatego od września ubiegłego roku spotykamy się z Wami podczas debat, lekcji obywatelskich, spotkań informacyjnych. Było ich już kilkanaście. Głos waszych reprezentacji w sejmiku dziecięcym i młodzieżowym jest dla nas ważny. Chcecie uczyć się ciekawych przedmiotów, dobrych kierunków na uczelniach, które dadzą Wam pracę w swoim zawodzie. W odpowiedzi na wasze postulaty modernizujemy szkolnictwo zawodowe. Podpisaliśmy już 24 umowy, żeby wasze szkoły i pracownie nie przypominały muzeum. Chcecie płatnych staży i kursów? Przewidzieliśmy takie w wsparcie w ramach dużego unijnego projektu z 172 mln zł! Nie jesteśmy obojętni na Wasz głos. Powstaje specjalny program rozwoju szkolnictwa wyższego. Kluby młodych wynalazców i Parki Naukowo-Technologiczne także stoją przed Wami otworem. Pytacie jak realizować swoje pasje bez pieniędzy? Dlatego wspieramy uzdolnioną i twórczą młodzież stypendiami. W tym roku to aż 30 stypendiów marszałka. Chcecie dobrych połączeń komunikacyjnych. Stąd dotacje do przewozów, budowa dróg dzięki unijnym dotacjom. Postulujecie o ulgi i zniżki. Nasze teatry, biblioteki, muzea, Filharmonia Zielonogórska, Ośrodek Sportu i Rekreacji czekają przed Wami otworem. Mamy cały pakiet ulg i zniżek dla dzieci i studentów. Także podczas wakacji nasze jednostki przygotowały dla Was mnóstwo atrakcji: darmowe spektakle, warsztaty, wystawy. Wejdź na www.lubuskie.pl i dowiedz się więcej.

Włączyć w działanie

Edukacja, kultura, sport, turystyka, promocja, współpraca zagraniczna. Na zadania w tych obszarach lubuskie organizacje pozarządowe otrzymały kasę z budżetu samorządu m.in. na pracę z Wami. Młodych w organizacjach pozarządowych jest jak na lekarstwo, ale dzięki takim projektom, jak Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe, grupy nieformalne powstają jak grzyby po deszczu. W tegorocznym naborze wpłynęły aż 653 wnioski!.Często mówicie, że nie macie z kim porozmawiać o problemach. Dlatego samorząd województwa lubuskiego daje pieniądze organizacjom pozarządowym na punkty konsultacyjne i poradnie. To próba przed dużym projektem. Robimy analizę, jakich usług potrzebujecie, zwłaszcza w małych miejscowościach. Na jesień planowana jest budowy sieci poradni młodzieżowych i mobilnych punktów konsultacyjnych. Z informacją o programie jesteśmy na wszystkich imprezach plenerowych województwa lubuskiego. Znajdziecie nas także podczas Przystanku Woodstock. Chcemy być z Wami on-line, stąd aktywnie prowadzony profil Młodzi On-Life lubuskie na FB. Tysiące wyświetleń, tysiące odbiorców, dlatego Wiemy, że warto działać. Konkursy z waszym udziałem cieszą się dużym zainteresowaniem. Jesteście dla nas inspiracją. Pokazujecie nam, jak z pomysłem pokazać inwestycje unijne, a my Was za to nagradzamy. Wasza kreatywność w tworzeniu filmów na temat kampanii społecznych, ciekawych lekcji wychowania fizycznego, przerasta nasze oczekiwania. Dziesiątki zgłoszeń, ciężko wybrać najlepsze. Jesteśmy z Wami on-line i on-life. Pokazaliście, że warto „zejść z kanapy”.

 

Wsparcie na starcie

Mówicie nam podczas spotkań i debat, że ciężko zdobyć doświadczenie, dlatego marszałek Elżbieta Anna Polak zaprasza na praktyki do Urzędu. Podczas wakacji macie okazje zobaczyć, jak pracujemy. Wiemy, jak ciężki jest start z własnymi biznesem. Oferujemy Wam cały pakiet wsparcia. Wspólnie z instytucjami pośredniczącymi pomagamy zdobyć pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeśli mieszkacie na terenach wiejskich o zastrzyk finansowy jest jeszcze ciężej. Rozumiemy to, dlatego udzielamy dotacji na rozpoczęcie i rozwój własnej firmy. Miliony złotych przekazaliśmy na szkolenia i staże dla przedsiębiorców i pracowników. Podnosicie swoje kwalifikacje i to nas cieszy! Miliony unijnych dotacji płyną na start upy, spin- off i spin- out w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wspólnie z naszymi partnerami dajemy Wam także bony na badania i innowacje. Chcecie pokazać swoje produkty i zareklamować usługi na świecie, ale nie macie na to środków. Dlatego w ramach kampanii Młodzi On-Life mamy specjalną pulę miejsc dla młodych firm, które działają na rynku nie więcej niż 3 lata. Dofinansujemy Wam 85% kosztów wyjazdu, abyście podbijali świat!. Stawiamy na Lubuskie firmy przyjazne młodym. W ramach Lubuskiego Lidera Biznesu nagradzamy przedsiębiorców zatrudniających młodych na dobrych warunkach. Po raz pierwszy wyróżniamy też młodych innowatorów i najlepszy start-up!

 
Materiały przygotowała: Katarzyna Kozińska

Zapisz się do naszego newslettera!