NGO informuje

Seniorzy  z Brudzewa Smardzewa i Opalewa wciąż aktywni!
25-06-2019

Seniorzy z Brudzewa Smardzewa i Opalewa wciąż aktywni!

Fundacja „YOLO” od czerwca 2019 r. do października 2019 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Seniorzy  z Brudzewa Smardzewa i Opalewa wciąż aktywni!” działania na rzecz Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec w Powiecie Świebodzińskim.


Nabór na członków komisji konkursowej na zadanie w obszarze turystyki regionalnej
18-06-2019

Nabór na członków komisji konkursowej na zadanie w obszarze turystyki regionalnej

Trwa nabór na członków komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej 


Nabór na członków komisji konkursowej na zadanie w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”
18-06-2019

Nabór na członków komisji konkursowej na zadanie w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”

Trwa nabór na członków komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”


Konkurs w obszarze turystyki regionalnej
13-06-2019

Konkurs w obszarze turystyki regionalnej

11 czerwca Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie zaopiniował uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.


Konkurs w obszarze kultury fizycznej  pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”
13-06-2019

Konkurs w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”

11 czerwca Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie zaopiniował uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”.


23-05-2019

Lubuska Odnowa Wsi

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.


Wyniki konkursu na rzecz seniorów w województwie lubuskim
23-05-2019

Wyniki konkursu na rzecz seniorów w województwie lubuskim

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 maja 2019 r. przyznał dotację na realizację 44 zadań w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.


Wyniki konkursu w obszarze kultury
10-04-2019

Wyniki konkursu w obszarze kultury

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w ramach obszaru kultury.


Wyniki konkursu w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
10-04-2019

Wyniki konkursu w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 10 kwietnia 2019 r. przyznał dotację na realizację 16 zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Wyniki konkursu w obszarze turystyki regionalnej
10-04-2019

Wyniki konkursu w obszarze turystyki regionalnej

W dniu 10 kwietnia 2019 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.


Zapisz się do naszego newslettera!