NGO informuje

Zaproszenie do prac nad Programem dla NGO na 2020 roku
22-08-2019

Zaproszenie do prac nad Programem dla NGO na 2020 roku

Rozpoczęto prace nad  projektem „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”. Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w pracach nad Programem.


Wyniki konkursu na rzecz seniorów w województwie lubuskim
20-08-2019

Wyniki konkursu na rzecz seniorów w województwie lubuskim

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 20 sierpnia 2019 r. przyznał dotację na realizację 25 zadań w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.


Wyniki konkursu w obszarze kultury
12-08-2019

Wyniki konkursu w obszarze kultury

W dniu 7 sierpnia 2019 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury. 


Nabór do komisji konkursowej w obszarze kultury
19-07-2019

Nabór do komisji konkursowej w obszarze kultury

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.


Nabór do komisji konkursowej w ramach działania na rzecz seniorów 2019
19-07-2019

Nabór do komisji konkursowej w ramach działania na rzecz seniorów 2019

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.


Nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego
09-07-2019

Nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Lubuskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1), 2), 4) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatówna członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na IV kadencję.


Konkurs na zadania w obszarze kultury - II edycja
27-06-2019

Konkurs na zadania w obszarze kultury - II edycja

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.


III edycja konkursu na rzecz seniorów w województwie lubuskim
27-06-2019

III edycja konkursu na rzecz seniorów w województwie lubuskim

25 czerwca br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.


Seniorzy  z Brudzewa Smardzewa i Opalewa wciąż aktywni!
25-06-2019

Seniorzy z Brudzewa Smardzewa i Opalewa wciąż aktywni!

Fundacja „YOLO” od czerwca 2019 r. do października 2019 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Seniorzy  z Brudzewa Smardzewa i Opalewa wciąż aktywni!” działania na rzecz Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec w Powiecie Świebodzińskim.


Nabór na członków komisji konkursowej na zadanie w obszarze turystyki regionalnej
18-06-2019

Nabór na członków komisji konkursowej na zadanie w obszarze turystyki regionalnej

Trwa nabór na członków komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej 


Zapisz się do naszego newslettera!