NGO informuje

25-08-2017

Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse 2017

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 


14-08-2017

Prace nad Programem współpracy z organizacjami pozarzadowymi

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu ww. dokumentu.


04-08-2017

Inkubator „Małe Wielkie Zmiany”

Zapraszamy do udziału w projekcie "Małe Wielkie Zmiany - sieć rozwoju innowacji społecznych" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu.

Projekt ma na celu wsparcie osób oddalonych od rynku pracy przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań, które posłużą ich aktywizacji zawodowej.

 


23-06-2017

Bezpłatne porady prawne dla osób starszych

Stowarzyszenie "Ex Dono" z Zielonej Góry realizując autorski projekt "Opieka prawna osób starszych" zaprasza mieszkańców powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego, którzy ukończyli 60 rok życia na bezpłatne porady prawne.


19-06-2017

Zaproszenie do konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.


24-05-2017

Konferencja Programu Równać Szanse

Stowarzyszenie Instytut Zachodni Partner Regionalny Programu Równać Szanse zaprasza do udziału w I Lubuskiej Konferencji Programu Równać Szanse, która odbędzie się 8 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.


18-04-2017

Spotkanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na prośbę Polskiej Fundacji Zabezpieczenia Społecznego z Warszawy informujemy, że w dniach 16 – 18 czerwca 2017 r. w Częstochowie odbędzie się wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym pod nazwą  Ogólnopolskie  Spotkania Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


16-03-2017

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia n Rzecz Niepełnosprawnych SPES.


02-03-2017

Szukamy liderów i liderek z województwa lubuskiego

Ruszyła rekrutacja do XIII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), to innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderek i liderów działających na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, a w szczególności dla uczestników programów PAFW.


02-03-2017

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS ogłasza nabór kandydatów na uczestników XXI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku, który odbędzie się w dniach 12-31 lipca 2017 r.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -