NGO informuje

Piszemy do Świętego Mikołaja
23-11-2017

Piszemy do Świętego Mikołaja

Stowarzyszenie Nasze Dzieci z siedzibą w Zielonej Górze zaprasza do wzięcia udziału w akcji "Piszemy do Świętego Mikołaja", aby pobić rekord Guinnessa w kategorii: List do Św. Mikołaja z największą listą życzeń. Podjęte przedsięwzięcie wspiera zbiórkę pieniędzy na budowę boiska dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej Górze.


20-10-2017

"Europa dla obywateli" - zaproszenie na spotkanie

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 27 października w Zielonej Górze

 

 


Konsultacje Programu współpracy Województwa Lubuskiego z NGO w 2018 roku
19-10-2017

Konsultacje Programu współpracy Województwa Lubuskiego z NGO w 2018 roku

Trwają konsultacje projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”. Uwagi do dokumentu można nadsyłać drogą pisemną lub mailowo do 30 października br.

 


100 tys. na ratownictwo wodne
05-10-2017

100 tys. na ratownictwo wodne

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 3 października 2017 roku podjął uchwałę w sprawie podania informacji o możliwości uzyskania dotacji na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa lubuskiego.


Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse 2017
25-08-2017

Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse 2017

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 


Prace nad  Programem współpracy z organizacjami pozarzadowymi
14-08-2017

Prace nad Programem współpracy z organizacjami pozarzadowymi

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu ww. dokumentu.


Inkubator „Małe Wielkie Zmiany”
04-08-2017

Inkubator „Małe Wielkie Zmiany”

Zapraszamy do udziału w projekcie "Małe Wielkie Zmiany - sieć rozwoju innowacji społecznych" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu.

Projekt ma na celu wsparcie osób oddalonych od rynku pracy przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań, które posłużą ich aktywizacji zawodowej.

 


Bezpłatne porady prawne dla osób starszych
23-06-2017

Bezpłatne porady prawne dla osób starszych

Stowarzyszenie "Ex Dono" z Zielonej Góry realizując autorski projekt "Opieka prawna osób starszych" zaprasza mieszkańców powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego, którzy ukończyli 60 rok życia na bezpłatne porady prawne.


Zaproszenie do konsultacji
19-06-2017

Zaproszenie do konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.


Konferencja Programu Równać Szanse
24-05-2017

Konferencja Programu Równać Szanse

Stowarzyszenie Instytut Zachodni Partner Regionalny Programu Równać Szanse zaprasza do udziału w I Lubuskiej Konferencji Programu Równać Szanse, która odbędzie się 8 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -