Tryb pozakonkursowy (małe granty)

 

Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub tzw. „małych grantów”) pozwala na realizację  zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferty składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), a nie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez samorząd województwa. Nabór trwa cały rok do wyczerpania środków finansowych samorządu województwa przeznaczonych na powyższy tryb.


Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Do pobrania: uproszczony wzór oferty oraz sprawozdania.

Składane oferty zgodnie z art. 19a ww. ustawy muszą spełniać łącznie następujące warunki:

-        dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

-        wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

-        zadanie publiczne musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych w danym roku kalendarzowym tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może przekroczyć  łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji.

Do pobrania: wykaz udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym

______________________________________________________________

18-09-2018

Dotacja dla AZS-AWF Gorzów

5 tys. zł za realizację zadania pn. „Promocja przez sport” otrzymał Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp., z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Jest to dotacja w trybie pozakonkursowym.


Radośni i dumni z odzyskania niepodległości
18-09-2018

Radośni i dumni z odzyskania niepodległości

Stowarzyszenie Przyjaciół „Lotnika” decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 6 tys. zł  na zadanie pn. „Radośni i dumni z odzyskania niepodległości (Obchody 100 lat Niepodległej i 100 lat lotnictwa wojskowego)”.

 


Skołowane Lubuszanki z dofinansowaniem
12-09-2018

Skołowane Lubuszanki z dofinansowaniem

Stowarzyszenie Skołowane Lubuszanki z Zielonej Góry decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 2 tys. zł na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez enduro”.


Koncert - dawne i nowe przeboje
11-09-2018

Koncert - dawne i nowe przeboje

Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Teatru z siedzibą w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 września br. otrzymało wsparcie w wysokości 1.500 zł na zadanie pn.: „Koncert – covery dawnych i nowych przebojów”


Finał Superligi PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski U20
07-09-2018

Finał Superligi PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski U20

Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy AWF z siedzibą w Gorzowie Wlkp. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 września br. otrzymał wsparcie w wysokości 3.770 zł na zadanie pn.: "Finał Superligi PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski U20".


06-09-2018

Zastal z dofinansowaniem

„Turniej Winobraniowy Młodziczek” – to projekt, które dzięki wsparciu samorządu województwa zrealizuje Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "ZASTAL". Na realizację projektu, dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego, organizacja otrzyma 10 tys. zł. Zawody mają się odbyć w dniach 15-16 września.


Międzynarodowy Turnieju w akrobatyce sportowej o Puchar Prezydenta Miasta Świdnica
05-09-2018

Międzynarodowy Turnieju w akrobatyce sportowej o Puchar Prezydenta Miasta Świdnica

Uczniowski Klub Sportowy „AS” z siedzibą w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 września br. otrzymał wsparcie w wysokości 2.500 zł na zadanie pn.: Szkolenie oraz udział zawodników UKS „AS” w Międzynarodowym Turnieju w akrobatyce sportowej o Puchar Prezydenta Miasta Świdnica.


04-09-2018

OPZL z małym grantem

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej otrzyma 10 tys. zł na realizację projektu „Realizacja Misji stratosferycznej z wykorzystaniem balonu do badań medycznych przez młodzież województwa lubuskiego”. O przyznaniu dofinansowania zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego.


Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewozie
04-09-2018

Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewozie

Ochotnicza Straż Pożarna Stowarzyszenie w Przewozie decyzją zarządu województwa otrzymała wsparcie w wysokości 2 316,47 zł na realizację zadania pn. II Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Ochotniczych Straży Pożarnych.


„Kobieta, Biznes i Rozwój” z dofinansowaniem
04-09-2018

„Kobieta, Biznes i Rozwój” z dofinansowaniem

Stowarzyszenie „Kobieta, Biznes i Rozwój” wGorzowie Wlkp. decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 3 tys. zł na zadanie pn. Promocja zdrowego trybu życia Lubuszan „Zdrowi Lubuszanie” w ramach „Pikników Zdrowia i Profilaktyki”.


Zapisz się do naszego newslettera!