Tryb pozakonkursowy (małe granty)

 

Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub tzw. „małych grantów”) pozwala na realizację  zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferty składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), a nie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez samorząd województwa. Nabór trwa cały rok do wyczerpania środków finansowych samorządu województwa przeznaczonych na powyższy tryb.


Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Do pobrania: uproszczony wzór oferty oraz sprawozdania.

Składane oferty zgodnie z art. 19a ww. ustawy muszą spełniać łącznie następujące warunki:

-        dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

-        wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

-        zadanie publiczne musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych w danym roku kalendarzowym tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może przekroczyć  łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji.

Do pobrania: wykaz udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym

______________________________________________________________

17-05-2017

Warsztaty dla osób z chorobą nowotworową

Kwotę 2.000 zł decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja br. otrzyma Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia z siedzibą w Lublinie na zadanie pn.: Daj sobie szansę" realizowane w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.


17-05-2017

Gala Konkursu Lady D.

Kwotę 5.700 zł otrzyma Stowarzyszenie Manufaktura z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 16 maja br. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn. "Konkurs LADY D", które realizowane będzie w okresie od 4 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.


12-05-2017

Festiwal Lubuskich Smaków

Kwotę 3 000,00 złotych otrzyma Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole Koło „Przyjaciele Gastronomika” przy Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać w Gorzowie Wlkp. Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 12 maja br. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn. „Festiwal Lubuskich Smaków” w dniach 5 czerwca – 7 lipca br.


11-05-2017

Z komunikacją ku integracji

Kwotę 3 300,00 złotych otrzyma Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne CIVILITAS w Zielonej Górze. Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 11 maja br. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn. "Z komunikacją ku integracji", które realizowane będzie w okresie od 20 września do 20 grudnia 2017 r.


10-05-2017

Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej

Kwotę 4.000 zł otrzyma Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział w Gorzowie Wlkp. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 8 maja br. Środki finansowe organizacja przeznaczy  na realizację zadania pn.: XXXV Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej im. Piotra Frankowa „KRESOVIANA 2017” które realizowane będzie w okresie od 22 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r.


02-05-2017

Piknikowy Bieg o Puchar Marszałka Województwa Lubuskiego

Ponad 7 tys. złotych otrzyma Zielonogórskie Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać. Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 28 kwietnia br. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn. Piknikowy Bieg o Puchar Marszałka Województwa Lubuskiego, które realizowane będzie w okresie od 15 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.


02-05-2017

Nowoczesna pierwsza pomoc

Kwotę 6 tys. złotych otrzyma Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze . Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 28 kwietnia br. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn. Nowoczesna pierwsza pomoc – Defibrylator AED, które realizowane będzie w okresie od 19 maja 2017 r. do 15 sierpnia 2017 r.


24-04-2017

30 lecie chóru Cekino D'oro

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski z siedzibą w Lesznie Górnym decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymała wsparcie w wysokości 5.000 zł na zadanie pn.: „Jesteśmy  już trzydzieści lat. Obchody 30 lecia Chóru Cekino D'oro. Leszno Górne”, które realizowane będzie w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.


21-04-2017

„Solidarnie możemy osiągnąć więcej"

Stowarzyszenie Uczniom Gimnazjum nr 2 w Sulechowie decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 3 tys. zł na realizację zadania pn.: „Solidarnie możemy osiągnąć więcej", które zostanie zrealizowane w dniach 15 maja – 27 czerwca 2017 r.


18-04-2017

Międzynarodowe Zawody Wędkarskie

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.000 zł na zadanie pn.: „70-lecie Koła PZW Nr 1 w Sulęcinie - X Międzynarodowe Zawody Wędkarskie im. Mirosława Gudacza" w dniach 8 maja – 30 czerwca 2017 r.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -