Tryb pozakonkursowy (małe granty)

 

Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub tzw. „małych grantów”) pozwala na realizację  zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferty składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), a nie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez samorząd województwa. Nabór trwa cały rok do wyczerpania środków finansowych samorządu województwa przeznaczonych na powyższy tryb.


Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Do pobrania: uproszczony wzór oferty oraz sprawozdania.

Składane oferty zgodnie z art. 19a ww. ustawy muszą spełniać łącznie następujące warunki:

-        dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

-        wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

-        zadanie publiczne musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych w danym roku kalendarzowym tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może przekroczyć  łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji.

Do pobrania: wykaz udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym

______________________________________________________________

16-08-2017

Fundacja Dżentelmenów z dofinansowaniem

6.900 zł otrzyma Fundacja Dżentelmenów w Zielonej Górze. Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 11 sierpnia br. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn.:Dieta w trakcie leczenia onkologicznego – Warsztaty Zdrowych Lubuszan”. Warsztaty odbędą się 26 sierpnia br.


24-07-2017

„POMOST” w Świebodzinie z dofinansowaniem

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „POMOST” w Świebodzinie decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 7 400 zł na realizację zadania pn.: „Rozwiązywanie problemu uzależnień osób bezdomnych województwa lubuskiego”, które realizowane będzie w okresie od 10 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.


21-06-2017

Trzeźwość-atut młodości

Kwotę  2.800 zł otrzyma Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Zielonej Górze. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 20 czerwca br. Dotację organizacja przeznaczy na zadanie pn.: „Trzeźwość-atut młodości” – cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych i warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży”, które realizowane będzie w okresie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.


14-06-2017

Mażoretki podbijają Europę

Kwotę 2.000 zł otrzyma Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej z siedzibą we Wschowie. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 14 czerwca br. Dotację organizacja przeznaczy na zadanie pn.: Mażoretki podbijają Europę, które realizowane będzie w okresie od dnia 22 czerwca 2017 r. do dnia 30 lipca 2017 r.


13-06-2017

Letnie Centrum Profilaktyki

Dofinansowanie w wysokości 10.000 złotych otrzyma Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 13 czerwca br. Dotację organizacja przeznaczy na zadanie pn.: „Harcerska Baza Turystyczna w Niesulicach miejscem rozwoju dzieci i młodzieży w duchu wolności od uzależnień. Stworzenie LETNIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI”, które realizowane będzie w okresie od 28 czerwca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.


31-05-2017

Leczenie uśmiechem

Dofinansowanie w wysokości 4 tys. 800 złotych otrzyma Fundacja Dr Clown z Warszawy.Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 29 maja br. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn.„Lubuskie Czarodziejki z uśmiechem”, które realizowane będzie w okresie od 7 czerwca 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r.


23-05-2017

Marsz nordic walking dla aktywnych Lubuszan

Około 4 tys. złotych otrzyma Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze.Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 17 maja br. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn. Organizacja marszu Nordic Walking oraz gier zręcznościowych i zabaw rekreacyjno-sportowych dla dzieci podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia w dniu 4 czerwca 2017 r.
w Drzonkowie”
, które realizowane będzie w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.


23-05-2017

Piknikowy rajd rowerowy

Ponad 2 tys. złotych otrzyma Stowarzyszenie Rowerem do Przodu w Zielonej Górze.Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 17 maja br. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn.„Rajd rowerowy w ramach Lubuskiego Pikniku Zdrowia”, które realizowane będzie w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.


17-05-2017

Warsztaty dla osób z chorobą nowotworową

Kwotę 2.000 zł decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja br. otrzyma Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia z siedzibą w Lublinie na zadanie pn.: Daj sobie szansę" realizowane w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.


17-05-2017

Gala Konkursu Lady D.

Kwotę 5.700 zł otrzyma Stowarzyszenie Manufaktura z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 16 maja br. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn. "Konkurs LADY D", które realizowane będzie w okresie od 4 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -