Tryb pozakonkursowy (małe granty)

 

Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub tzw. „małych grantów”) pozwala na realizację  zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferty składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), a nie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez samorząd województwa. Nabór trwa cały rok do wyczerpania środków finansowych samorządu województwa przeznaczonych na powyższy tryb.


Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Do pobrania: uproszczony wzór oferty oraz sprawozdania.

Składane oferty zgodnie z art. 19a ww. ustawy muszą spełniać łącznie następujące warunki:

-        dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

-        wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

-        zadanie publiczne musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych w danym roku kalendarzowym tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może przekroczyć  łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji.

Do pobrania: wykaz udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym

______________________________________________________________

Mistrzostwa w Akrobatyce Sportowej
17-10-2017

Mistrzostwa w Akrobatyce Sportowej

Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej z siedzibą w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 4.000 zł na zadanie pn. "Organizacja Mistrzostw Województwa Lubuskiego z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej", które odbędzie się w okresie od 27 października do 20 listopada 2017 roku.


Jubileusz XXX-lecia Wschowskiego Klubu Motorowego
28-09-2017

Jubileusz XXX-lecia Wschowskiego Klubu Motorowego

Wschowski Klub Motorowy z siedzibą we Wschowie decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 3.000 zł na zadanie pn. "Organizacja obchodów Jubileuszu XXX-lecia Wschowskiego Klubu Motorowego", które odbędzie się w okresie od 15 października do 30 listopada 2017 roku.


Turniej Piłki Nożnej dla dzieci
27-09-2017

Turniej Piłki Nożnej dla dzieci

Miejski Klub Sportowy „ISKRA” Małomice z siedzibą w Małomicach decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 3.000 zł na zadanie pn. "Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z okazji Święta Niepodległości", które odbędzie się w okresie od 14 października do 20 listopada 2017 roku.


Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży
26-09-2017

Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Uczniak” z siedzibą w Szprotawie decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 2.000 zł na zadanie pn. Zgrupowanie szkoleniowe lekkoatletów „Uczniaka”, które odbędzie się w okresie od 15 października do 30 listopada 2017 roku.


Mistrzostwa Europy Kyokushin Karate
21-09-2017

Mistrzostwa Europy Kyokushin Karate

Zielonogórski Klub Sportowy Karate z siedzibą w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 3.000 zł na zadanie pn. "Udział zawodników klubu w Mistrzostwach Europy Kyokushin Karate", które odbędzie się w okresie
od 9-30 października 2017 roku.


Organizacja zawodów kolarskich
21-09-2017

Organizacja zawodów kolarskich

Ludowy Klub Sportowy „POM” Strzelce Krajeńskie z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 3.000 zł na zadanie pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przełajowego Wyścigu Kolarskiego", które odbędzie się w okresie od 12 października do 20 listopada 2017 roku.


Turniej tenisa stołowego
21-09-2017

Turniej tenisa stołowego

Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 1.500 zł na zadanie pn. "Drużynowy Turniej Uczniowski (eliminacje wojewódzkie) w tenisie stołowym", które odbędzie się
w okresie od 20 listopada do 05 grudnia 2017 roku.


 „Gonitwa Hubertusowa” - zawody jeździeckie
19-09-2017

„Gonitwa Hubertusowa” - zawody jeździeckie

Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep - Lotnisko z siedzibą w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 4.000 zł na zadanie pn. „Gonitwa Hubertusowa” - zawody jeździeckie z okazji dnia Św. Huberta patrona myśliwych i jeźdźców, które odbędzie się w okresie od 16 października do 30 listopada 2017 roku.


Rośniemy w siłę - turnieje koszykówki
19-09-2017

Rośniemy w siłę - turnieje koszykówki

Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej „ZASTAL” z siedzibą w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 3.000 zł na zadanie pn. Rośniemy w siłę - udział zawodników SKM Zastal w turniejach koszykówki młodzieżowej, które odbędzie się w okresie od 15 października do 31 grudnia 2017 roku.


Fundacja Dżentelmenów z dofinansowaniem
16-08-2017

Fundacja Dżentelmenów z dofinansowaniem

6.900 zł otrzyma Fundacja Dżentelmenów w Zielonej Górze. Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 11 sierpnia br. Pieniądze organizacja przeznaczy na realizację zadania pn.:Dieta w trakcie leczenia onkologicznego – Warsztaty Zdrowych Lubuszan”. Warsztaty odbędą się 26 sierpnia br.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -