Tryb pozakonkursowy (małe granty)

 

Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub tzw. „małych grantów”) pozwala na realizację  zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferty składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), a nie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez samorząd województwa. Nabór trwa cały rok do wyczerpania środków finansowych samorządu województwa przeznaczonych na powyższy tryb.


Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Do pobrania: uproszczony wzór oferty oraz sprawozdania.

Składane oferty zgodnie z art. 19a ww. ustawy muszą spełniać łącznie następujące warunki:

-        dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

-        wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

-        zadanie publiczne musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych w danym roku kalendarzowym tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może przekroczyć  łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji.

Do pobrania: wykaz udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym

______________________________________________________________

Sylwestrowy Nordic Walking
13-12-2017

Sylwestrowy Nordic Walking

Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 500 zł na zadanie pn.: „Sylwestrowy Nordic Walking”, które odbędzie się w okresie od 22-31 grudnia 2017 roku.

 


Turniej Międzynarodowy „O Złotą Rękawicę Wisły
29-11-2017

Turniej Międzynarodowy „O Złotą Rękawicę Wisły

Bokserski Klub Sportowy „ORKAN” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 1.900 zł na zadanie pn.: Szkolenie zawodników poprzez udział w Turnieju Międzynarodowym „O Złotą Rękawicę Wisły”, które odbędzie się w okresie od 14-31 grudnia 2017 roku.


Mikołajkowy Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy
23-11-2017

Mikołajkowy Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu z siedzibą w Stanowicach decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 955,14 zł na zadanie pn.: "XXII Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy Mikołajkowy", które odbędzie się w okresie od 2-31 grudnia 2017 roku.


Organizacja turnieju dla dzieci w wieku 8-10 lat z okazji Mikołajek
15-11-2017

Organizacja turnieju dla dzieci w wieku 8-10 lat z okazji Mikołajek

Uczniowski Klub Sportowy „Traper” Chichy z siedzibą w Chichach decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 640 zł na zadanie pn.: „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci”, które odbędzie się w okresie od 29 listopada do 09 grudnia 2017 roku.


Promujemy muzeum wojskowe
15-11-2017

Promujemy muzeum wojskowe

Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 1.000 zł na zadanie pn.:„Promujemy muzeum wojskowe – element Lubuskiego Szlaku Militariów i Fortyfikacji”, które odbędzie się w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.


Socjalizacja osób bezdomnych
09-11-2017

Socjalizacja osób bezdomnych

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Świebodzinie decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 10.000 zł na zadanie pn.: „Wsparcie utrzymania trzeźwości osób bezdomnych województwa lubuskiego”, które realizowane będzie w okresie od 20 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r.

 


Rozwiązywanie problemu uzależnień osób bezdomnych
09-11-2017

Rozwiązywanie problemu uzależnień osób bezdomnych

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „POMOST” w Świebodzinie decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 6.900 zł na zadanie pn.: „Rozwiązywanie problemu uzależnień osób bezdomnych województwa lubuskiego – część II”, które realizowane będzie w okresie od 20 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 


Słuchowiska edukacyjne dla młodzieży
25-10-2017

Słuchowiska edukacyjne dla młodzieży

Fundacja Lubuska Pętla Kulturalna w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymała wsparcie w wysokości 5.550 zł na zadanie pn. „Cooltura. Słuchowiska edukacyjne”, które realizowane będzie w okresie od 1 listopada do 20 grudnia 2017 r.


Edukacyjny spektakl muzyczny dla młodzieży
25-10-2017

Edukacyjny spektakl muzyczny dla młodzieży

Stowarzyszenie SENGUS w Gorzowie Wlkp. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 2.000 zł na zadanie pn. „FEELX Nowowiejski – edukacyjny spektakl muzyczny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, które realizowane będzie w okresie od 1 listopada do 15 grudnia 2017 r.


Mistrzostwa w Akrobatyce Sportowej
17-10-2017

Mistrzostwa w Akrobatyce Sportowej

Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej z siedzibą w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 4.000 zł na zadanie pn. "Organizacja Mistrzostw Województwa Lubuskiego z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej", które odbędzie się w okresie od 27 października do 20 listopada 2017 roku.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -