Tryb pozakonkursowy (małe granty)

 

Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub tzw. „małych grantów”) pozwala na realizację  zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferty składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), a nie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez samorząd województwa. Nabór trwa cały rok do wyczerpania środków finansowych samorządu województwa przeznaczonych na powyższy tryb.


Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Do pobrania: uproszczony wzór oferty oraz sprawozdania.

Składane oferty zgodnie z art. 19a ww. ustawy muszą spełniać łącznie następujące warunki:

-        dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

-        wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

-        zadanie publiczne musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych w danym roku kalendarzowym tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może przekroczyć  łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji.

Do pobrania: wykaz udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym

______________________________________________________________

Warta Gorzów z dofinansowaniem
21-06-2018

Warta Gorzów z dofinansowaniem

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Warta Gorzów z Gorzowa Wlkp. decyzją zarządu województwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł na zadanie pn. Przygotowanie zespołu Juniora Młodszego do rozgrywek ligowych na ziemi lubuskiej.


Pokonferencyjna publikacja monografii
19-06-2018

Pokonferencyjna publikacja monografii

Fundacja Obserwatorium Społeczne „Inter Alia” w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.000 zł. na zadanie pn. „VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa - Publikacja”, które odbędzie się w okresie od 30 czerwca do 27 września 2018 roku.


Zawody sportowo-obronne
15-06-2018

Zawody sportowo-obronne

Lubuski Zarząd Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 900 zł na zadanie pn.: "Zawody sportowo-obronne weteranów i członków Związku".


Mini obóz piłkarski
04-06-2018

Mini obóz piłkarski

Uczniowski Klub Sportowy „Traper” Chichy z siedzibą w Chichach decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.000 zł na zadanie pn.: "Mini obóz piłkarski - Szklarska Poręba 2018", które odbędzie się w okresie od 15 czerwca do 15 lipca 2018 roku.


Powitanie Wakacji na sportowo
04-06-2018

Powitanie Wakacji na sportowo

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Junior” z siedzibą w Różankach decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.000 zł na zadanie pn.: Ogólnopolski Turniej w Piłce Nożnej dla dzieci pn. „Powitanie Wakacji na sportowo”, które odbędzie się w okresie od 18 czerwca do 31 lipca 2018 roku.


Spotkanie młodzieżowe w Rokitnie
04-06-2018

Spotkanie młodzieżowe w Rokitnie

Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.000 zł na zadanie pn.: Spotkanie młodzieżowe „Do wyższych rzeczy”, które realizowane będzie w okresie od 13 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.


Pokazy instruktażowe -jak uratować ludzkie życie
30-05-2018

Pokazy instruktażowe -jak uratować ludzkie życie

Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych „Medykz siedzibą w Nowej Soli decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 5.000 zł. na zadanie pn. Pokazy instruktażowe „Jak uratować ludzkie życie” realizowane w okresie od 07 czerwca 2018 r. do 07 lipca 2018 r.


Piknik w gronie rodziny
29-05-2018

Piknik w gronie rodziny

Stowarzyszenie Regionalnej Organizacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Wiechlicach decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.300 zł. na zadanie pn. "Piknik w gronie rodziny".


Szkolenie w kolarstwie
29-05-2018

Szkolenie w kolarstwie

Ludowy Klub Sportowy „POM” Strzelce Krajeńskie decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.000 zł. na zadanie pn. "Realizacja Procesu Szkolenia zawodników przed Mistrzostwami Polski w kolarstwie".


I Otwarte Mistrzostwa Województwa w „steel dart”
28-05-2018

I Otwarte Mistrzostwa Województwa w „steel dart”

Lubuskie Stowarzyszenie Steel Darta decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało dofinansowanie w wysokości 6.800 zł. na zadanie pn. "I Otwarte Mistrzostwa Województwa".


Zapisz się do naszego newslettera!