Tryb pozakonkursowy (małe granty)

 

Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub tzw. „małych grantów”) pozwala na realizację  zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferty składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), a nie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez samorząd województwa. Nabór trwa cały rok do wyczerpania środków finansowych samorządu województwa przeznaczonych na powyższy tryb.


Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Do pobrania: uproszczony wzór oferty oraz sprawozdania.

Składane oferty zgodnie z art. 19a ww. ustawy muszą spełniać łącznie następujące warunki:

-        dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

-        wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

-        zadanie publiczne musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych w danym roku kalendarzowym tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może przekroczyć  łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji.

Do pobrania: wykaz udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym

______________________________________________________________

Odkrywanie matematyki poprzez zabawę
14-02-2019

Odkrywanie matematyki poprzez zabawę

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki w Bielsko – Białej decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 2 000,00 zł  na realizację zadania pn.:„Organizacja II Dnia z Matematyką”, które realizowane będzie w okresie od 1 marca do 10 kwietnia 2019 r. przez Oddział Lubuski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Gorzowie Wlkp.


Spacer do samodzielności
14-02-2019

Spacer do samodzielności

Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w Zielonej Górze. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 5 000,00 zł  na realizację zadania pn.: Stowarzyszenie  „Spacer do samodzielności” w dniach 1 sierpnia – 15 września br.


Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w koszykówce chłopców
13-02-2019

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w koszykówce chłopców

Uczniowski Klub Sportowy „Chromik” Żary decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 lutego br. otrzymał wsparcie w wysokości 6.000 zł na zadanie pn.: "Udział w turnieju finałowym Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w koszykówce chłopców", które realizowane będzie w okresie od 25 lutego do 30 kwietnia 2019 roku.


Lubuskie młode talenty
07-02-2019

Lubuskie młode talenty

Uczniowski Klub Sportowy "AS" Zielona Góra , decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 8 000,00 zł  na realizację zadania pn.:  Prezentacja lubuskich młodych talentów na Otwartych Mistrzostwach Czech”, które będzie realizowane w dniach 1 października – 9 grudnia 2019 r.


Międzynarodowy Turniej  Kobiet i Mężczyzn Oldboyów im. Piotra Galanta
28-01-2019

Międzynarodowy Turniej Kobiet i Mężczyzn Oldboyów im. Piotra Galanta

Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej „ZASTAL” z siedzibą w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 stycznia br. otrzymał wsparcie w wysokości 3.000 zł na zadanie pn.: II Międzynarodowy Turniej  Kobiet i Mężczyzn Oldboyów im. Piotra Galanta, które realizowane będzie w okresie od 4 lutego do 28 lutego 2019 roku.


„Możesz Więcej” z dofinansowaniem
09-01-2019

„Możesz Więcej” z dofinansowaniem

Stowarzyszenie „Możesz Więcej” z Zielonej Góry decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 2 tys. zł na zadanie pn. Udział lubuskich tancerzy w Otwartych Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych - Boston 2019, które odbędzie się w okresie od 05 lutego do 10 marca 2019 roku.


„POM” Strzelce Krajeńskie z dofinansowaniem
20-12-2018

„POM” Strzelce Krajeńskie z dofinansowaniem

Ludowy Klub Sportowy „POM” Strzelce Krajeńskie decyzją zarządu województwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 tys. zł na zadanie pn. Organizacja Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym.


Od pola do stołu
28-11-2018

Od pola do stołu

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu w Solnikach, decyzją zarządu województwa otrzyma 4284,42 zł na realizację projektu pn. „Od pola do stołu”.


Razem możemy więcej
23-11-2018

Razem możemy więcej

Stowarzyszenie „Razem możemy więcej” z Gozdnicy otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu pn. „Zakup zestawu multimedialnego”.


OSP z Mirocina Górnego z dofinansowaniem
15-11-2018

OSP z Mirocina Górnego z dofinansowaniem

Ochotnicza Straż Pożarna z Mirocina Górnego otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu „Renowacja zabytkowej sikawki konnej, otwarcie wystawy historycznej”.


Zapisz się do naszego newslettera!