Tryb pozakonkursowy (małe granty)

 

Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub tzw. „małych grantów”) pozwala na realizację  zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferty składane są z inicjatywy organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), a nie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez samorząd województwa. Nabór trwa cały rok do wyczerpania środków finansowych samorządu województwa przeznaczonych na powyższy tryb.


Oferty realizacji zadania publicznego składane są na wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Do pobrania: uproszczony wzór oferty oraz sprawozdania.

Składane oferty zgodnie z art. 19a ww. ustawy muszą spełniać łącznie następujące warunki:

-        dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

-        wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,

-        zadanie publiczne musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych w danym roku kalendarzowym tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie może przekroczyć  łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji.

Do pobrania: wykaz udzielonych dotacji w trybie pozakonkursowym

______________________________________________________________

Wzmocnienie pacjenta z nowotworem
19-03-2018

Wzmocnienie pacjenta z nowotworem

Około 3,5 tys. złotych otrzyma Fundacja Black Butterflies w Zielonej Górze. Decyzję o przyznaniu małego grantu Zarząd Województwa Lubuskiego podjął 19 marca br. Pieniądze fundacja przeznaczy na realizację zadania pn. „Zmiana na lepsze”, które realizowane będzie w okresie od 4 kwietnia do 29 czerwca 2018 roku.


Edukacja dla Bezpieczeństwa Ekologicznego
13-03-2018

Edukacja dla Bezpieczeństwa Ekologicznego

Stowarzyszenie Euroregion Nysa w Jeleniej Górze decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 5.000 zł na realizację zadania pn.:„Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego”, które realizowane będzie w okresie od 27 marca do 28 maja 2018 r.


Oswoić cukrzycę
05-03-2018

Oswoić cukrzycę

Stowarzyszenie Przestrzeń 4a w Zielonej Górze decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 2.700 zł na realizację zadania pn.: „Stawiamy na słodkie zdrowie”, które realizowane będzie w okresie od 10 marca 2018 r. do 25 maja 2018 r.


Działania edukacyjne z zakresu HIV i AIDS podczas Przystanku Woodstock
05-03-2018

Działania edukacyjne z zakresu HIV i AIDS podczas Przystanku Woodstock

Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze decyzję Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 2.500 zł na realizację zadania pn. Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność”  podczas Przystanku Woodstock 2018 r., które realizowane będzie w okresie od 18 czerwca 2018 r. do 14 września 2018 r.


 Mistrzostwa Europy w tańcu towarzyskim
05-03-2018

Mistrzostwa Europy w tańcu towarzyskim

Stowarzyszenie „Możesz Więcej” z siedzibą w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 2.000 zł na zadanie pn. „Przygotowania zawodników do Mistrzostw Europy w tańcu towarzyskim", które odbędzie się w okresie od 15 marca do 16 kwietnia 2018 roku.


Mistrzostwa Polski Seniorów w szachach
27-02-2018

Mistrzostwa Polski Seniorów w szachach

Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „IDEA” z siedzibą w Świebodzinie decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 1.000 zł na zadanie pn.: Udział reprezentacji osób niepełnosprawnych, starszych w „II Mistrzostwach Polski Seniorów w Szachach”.


Dofinansowanie dla Lubuskiego Związku Koszykówki
06-02-2018

Dofinansowanie dla Lubuskiego Związku Koszykówki

Lubuski Związek Koszykówki z siedzibą w Zielonej Górze decyzją zarządu województwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Kobiet i Mężczyzn Oldboyów im. Piotra Galanta, które odbędzie się w okresie od 16-28 lutego 2018 roku.


Noworoczne spotkanie z Chórem CRESCENDO z Troyes
04-01-2018

Noworoczne spotkanie z Chórem CRESCENDO z Troyes

Towarzystwo Śpiewacze „Cantemus Domino” z siedzibą w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 6.500 zł na zadanie pn.: "Noworoczne spotkanie z Chórem CRESCENDO z Troyes", które odbędzie się w okresie od 12 - 30 stycznia 2018 roku.


Sylwestrowy Nordic Walking
13-12-2017

Sylwestrowy Nordic Walking

Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 500 zł na zadanie pn.: „Sylwestrowy Nordic Walking”, które odbędzie się w okresie od 22-31 grudnia 2017 roku.

 


Turniej Międzynarodowy „O Złotą Rękawicę Wisły
29-11-2017

Turniej Międzynarodowy „O Złotą Rękawicę Wisły

Bokserski Klub Sportowy „ORKAN” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 1.900 zł na zadanie pn.: Szkolenie zawodników poprzez udział w Turnieju Międzynarodowym „O Złotą Rękawicę Wisły”, które odbędzie się w okresie od 14-31 grudnia 2017 roku.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -