Lubuskie Centrum Winiarstwa

Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze

Zostało otwarto w październiku 2015 r. Budowa Centrum – głównego punktu na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu - była najważniejszym zadaniem projektu „Lubuskie aktywne i turystyczne”, które w poprzedniej kadencji zrealizował zarząd województwa. W Zaborze działa też największa, licząca 35 ha, samorządowa winnica w Polsce. Swoje uprawy prowadzi tutaj 13 winiarzy. Głównym celem stworzenia Lubuskiego Centrum Winiarstwa był rozwój marki oraz potencjału turystycznego województwa lubuskiego, a także budowanie tożsamości regionalnej, integracja środowisk winiarskich oraz odradzanie tradycji związanych z uprawą winorośli i produkcją wina na tych terenach. Centrum spełnia funkcję reprezentacyjną, turystyczną, rekreacyjna oraz muzealną i stanowi także bazę naukowo-dydaktyczną umożliwiającą kształcenie studentów na kierunku winiarskim. To również ważne zaplecze w procesie naukowo- badawczym w zakresie enologii. Znajduje się m.in. część dydaktyczna z salą multimedialną na potrzeby zajęć ze studentami, ekspozycja wina wraz z wystawą ukazującą proces uprawy winorośli do wykorzystania w prowadzeniu zajęć ze studentami, a przede wszystkim sala pokazowa produkcji wina, w której studenci będą mogli zapoznać się z procesem technologicznym w zakresie produkcji wina. Część technologiczna Lubuskiego Centrum Winiarstwa, w tym znajdujące się w niej maszyny i urządzenia mają służyć m.in. jako zaplecze dydaktyczno-badawcze pod potrzeby specjalności winiarskiej uruchomionej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie.

więcej na www.centrumwiniarstwa.pl

Zapisz się do naszego newslettera!