Aktualności

Coraz bliżej budowy Parku Technologii Kosmicznych
28-02-2018

Coraz bliżej budowy Parku Technologii Kosmicznych

Realnych kształtów nabiera budowa Parku Technologii Kosmicznych w Lubuskiem. Prace nad tym projektem ruszyły w 2017 roku - 30 maja ówczesny minister rozwoju, teraz premier, zgodził się na rozszerzenie Kontraktu Terytorialnego o budowę Parku Technologii Kosmicznych – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak, która przedstawiła warianty finansowania inwestycji. Samorząd jest jednym z partnerów projektu obok: Uniwersytetu Zielonogórskiego, firmy Hertz oraz Centrum Badań Kosmicznych.


26-02-2018

Ocena realizacji Strategii Rozwoju Regionu

Radni województwa zapoznali się z oceną Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2017. Podczas obrad zaprezentowany został stan realizacji 25 priorytetów inwestycyjnych. Celem głównym postawionym w SRWL jest wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem.


Lubuskie spogląda w kosmos
13-02-2018

Lubuskie spogląda w kosmos

Powstanie Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeuszem Kuczyńskim oraz prorektorem ds. rozwoju prof. Andrzejem Pieczyńskim. Uczelnia ma być jednym z wiodących partnerów projektu.-  Podstawą rozwoju nowoczesnych technologii jest współpraca nauki z biznesem. Uniwersytet może wesprzeć ten projekt zapleczem infrastrukturalnym jak i kadrowym – mówi marszałek.


12-02-2018

W 2018 stawiamy na Odrę

Odra to potencjał transportowy i gospodarczy, na którym może korzystać pięć nadodrzańskich regionów. Co do tego zgodni byli uczestnicy konferencji inaugurującej Samorządowy Rok Rzeki Odry 2018, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, z udziałem marszałków, samorządowców i przedstawicieli administracji państwowej. - Jesteśmy i będziemy ambasadorami Odry - powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak, która jest członkiem Komitetu Honorowego Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018.


05-02-2018

O przyszłości lubuskiego szkolnictwa wyższego

1 lutego br. odbyły się kolejne Warsztaty Grupy roboczej ds. szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. W spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wzięli udział przedstawiciele lubuskich uczelni, departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także miast Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski oraz eksperci Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z Lublina.


O rozwoju regionu i innowacjach
04-12-2017

O rozwoju regionu i innowacjach

O potrzebie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego rozmawiali członkowie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego na posiedzeniu 4 grudnia w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. – Nasza strategia to taki dekalog, żeby nie powiedzieć katechizm, ale w interpretacji ojca Franciszka. Traktujemy ją bardzo serio i krok po kroku realizujemy – zaznaczyła marszałek Elżbieta Anna Polak, która przewodniczy radzie. Podczas dyskusji dużo czasu poświęcono wskaźnikom badającym innowacyjność regionów.


Rok 2018 – Rokiem Rzeki Odry!
20-11-2017

Rok 2018 – Rokiem Rzeki Odry!

Radni Województwa Lubuskiego przyjęli stanowisko ustanawiające rok 2018 rokiem Odry. W głosowaniu 19 radnych było za, dwóch wstrzymało się od głosu. Podjęcie stanowiska ma na celu podkreślenie i promocję wśród społeczeństwa szans rozwojowych województwa lubuskiego, wynikających z jego nadodrzańskiego położenia.


Park Technologii Kosmicznych w Kontrakcie Terytorialnym
30-05-2017

Park Technologii Kosmicznych w Kontrakcie Terytorialnym

Ministerstwo Rozwoju wyraziło zgodę na podpisanie aneksu do Kontraktu Terytorialnego (KT) dla województwa lubuskiego. Umożliwi to realizację ważnych projektów w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, energetyki, technologii kosmicznych i zdrowia. - Lubuskie powinno wykorzystać możliwość pełnej realizacji Kontraktu i dlatego zabiegaliśmy o renegocjację zapisów – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. 30 maja aneks do KT w Ministerstwie Rozwoju podpisali członkowie zarządu: Alicja Makarska i Tadeusz Jędrzejczak.


Spotkanie ws. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej
23-03-2017

Spotkanie ws. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej

23 marca w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie w ramach Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, poświęcone rozwojowi współpracy ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy. Dyskusja dotyczyła możliwości nowej aktywności regionów Polski Zachodniej w ramach współpracy ośrodków akademickich i transferu wiedzy do biznesu, szczególnie roli centrów transferu technologii.


Zespół roboczy ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej
16-02-2017

Zespół roboczy ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej

Województwo Lubuskie objęło w obecnym półroczu przewodnictwo w Zespole roboczym ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. 17 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu pod przewodnictwem dyrektora Biura Rozwoju Regionu Macieja Nowickiego. W spotkaniu uczestniczyła Renata Calak - zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -