Lubuskie e-Zdrowie

Wstępna koncepcja projektu
Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jest uruchomienie portalu informacyjnego dla pacjentów i lekarzy, na którym udostępniona zostanie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM). Ponadto portal umożliwi pacjentom elektroniczną rejestrację na wizytę (e-rejestracja), odbiór wyników badań, płatności elektroniczne za świadczone usługi.

Aby udostępnić e-usługi niezbędna będzie budowa szyny danych umożliwiająca komunikację różnych systemów, rozbudowa lub wdrożenie systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning), sytemu HIS (Hospital Information System), systemu do raportowania i analiz klasy BI.

Beneficjentem i liderem będzie Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego a Uczestnikami Projektu Jednostki Ochrony Zdrowia, których organem założycielskim jest Zarząd Województwa Lubuskiego.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -