Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Województwo Lubuskie wraz z Powiatem Zielonogórskim uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza ZIT.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Miasta Zielona Góra, poprzez optymalizację gospodarki energetycznej.
W wyniku realizacji projektu z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej obu budynków, zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię o 69,49 %. Szacowana oszczędność energii cieplnej i elektrycznej wynosi 1384,02 MWh/rok.

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych MgCO2/rok (poziom redukcji CO2) wyniesie 676,66 MgCO2/rok, co stanowi 70,9% obecnej emisji.

Wartość projektu wynosi 7 339 124,53 zł, natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych stanowi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych i wynosi 6 069 420,45 zł. Pozostała część stanowi wkład własny Partnerów projektu.
Realizacja rzeczowa projektu będzie miała miejsce w latach 2017-2018.Zapisz się do naszego newslettera!

g -