Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza ZIT.

Beneficjentem i Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, partnerem Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze.

Koszt całkowity projektu to 7 339 124,53 zł, z czego 1 269 704,08 zł stanowią środki własne Beneficjenta i Partnera
a 6 069 420,45 zł środki UE.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Miasta Zielona Góra, poprzez optymalizację gospodarki energetycznej.

W wyniku realizacji projektu z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej obu budynków, zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię o 69,49 %. Szacowana oszczędność energii cieplnej i elektrycznej wynosi 1384,02 MWh/rok.
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych MgCO2/rok (poziom redukcji CO2) wyniesie 676,66 MgCO2/rok, co stanowi 70,9% obecnej emisji.


Zapisz się do naszego newslettera!