Otwarte konkursy ofert

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w formie wsparcia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2017 w sportach halowych - Lubuskie 2017” - ROZSTRZYGNIĘTY

 

31 stycznia 2017 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2017 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2017 w sportach halowych - Lubuskie 2017”. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie w wysokości 400.000 zł uzyskała Lubuska Federacja Sportu, z siedzibą w Zielonej Górze - Drzonkowie.

Zgodnie z ogłoszeniem, celem konkursu było wyłonienie oferty i zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży z całego kraju uprawiającej gimnastykę artystyczną, sportową, skoki na trampolinie, szermierkę, taekwondo olimpijskie, tenis stołowy, zapasy, judo, badminton, brydż, szachy, warcaby, piłkę siatkową poprzez przygotowanie
i organizację przeprowadzenia zawodów finałowych XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2017 w sportach halowych - Lubuskie 2017. Zadanie stanowi realizację „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”, w zakresie:

-        organizowania imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa,

-        udziału zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich,

-        upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

-        upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej,

-        promocji województwa lubuskiego poprzez sport w kraju. 

 

Uchwała nr  151/2019/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarządu Województwa Lubuskiego

 

 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej ROZSTRZYGNIĘTY

 

Uchwała nr 154/2062/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. Zarządu Województwa Lubuskiego

 

Wyniki Otwatrego Konkursu Ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

 

Zaktualizowany kosztorys

 

Zaktualizowany kosztorys %

 

Zaktualizowany harmonogram

 

Zaktualizowany opis poszczególnych działań

 

Sprawozdanie z realizacji zadania

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE