Program "Lubuskie siłownie pod chmurką"

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na dalszy rozwój bazy sportowej oraz zainteresowaniu lokalnych samorządów, Województwo Lubuskie kontynuuje w 2017 roku autorski Program „Lubuskie siłownie pod chmurką”. Kontynuacja Programu umożliwia popularyzację alternatywnych, aktywnych form spędzania wolnego czasu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a także promocję aktywności ruchowej i warunków rozwoju sportu masowego.

W ramach naboru wniosków, który trwał do 10 marca br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 40 wniosków z 36 gmin i 3 powiatów. Dofinansowanie na realizację zadań w ramach Programu otrzymało 8 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 6 gmin (Lipinki Łużyckie, Santok, Zabór, Skąpe, Jasień oraz Strzelce Krajeńskie) i 2 powiaty – gorzowski i krośnieński.

Sejmik Województwa Lubuskiego na sesji w dniu 26 czerwca br. przyjął uchwałę nr XXXIV/501/17 zmieniającą uchwałę ws. udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok. Siłownie zewnętrzne powstaną w kolejnych 9 gminach znajdujących się na liście rezerwowej tj. w Gminie Sulęcin, Gminie Gubin, Gminie Żary, Gminie Słońsk, Gminie Pszczew, Gminie Babimost, Gminie Kożuchów, Gminie Stare Kurowo, oraz Gminie Skwierzyna. W budżecie Województwa Lubuskiego w roku bieżącym na realizację Programu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 92.597,00 zł, co pozwoliło na realizacje 8 siłowni zewnętrznych. Kwota ta uległa zwiększeniu, ponieważ w budżecie znalazły się dodatkowe środki na realizację Programu w wysokości 118.440,00 złotych. W związku z tym wnioskodawcy z listy rezerwowej z najwyższą punktacją otrzymają jeszcze w tym roku dofinansowanie do Programu.

Pomoc finansowa wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 15.000,00 zł brutto, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu, transportu i montażu wyposażenia siłowni zewnętrznej oraz tablicy informacyjno-promocyjnej.

 Sprawy związane z Programem "Lubuskie siłownie pod chmurką" prowadzi Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, tel. 68 45 65 273 lub 68 45 65 355.

 

Program „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/446/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok

Załącznik do UCHWAŁY NR XXIX/446/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIV/501/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku

Załącznik nr 1 do umowy - zbiorcze zestawienie kosztów

Załącznik nr 2 do umowy - sprawozdanie z realizacji zadania

Załącznik nr 3 do umowy - sprawozdanie finansowe

Załącznik nr 4 do umowy - szczgółowy opis wykonania zadania

Załącznik nr 5 do umowy - wniosek o uruchomienie dotacji

Załącznik nr 6 do umowy - wzór tablicy informacyjnej

Zapisz się do naszego newslettera!

g -