Program "Lubuskie siłownie pod chmurką"

23 kwietnia 2018 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę, udzielającą pomoc finansową w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok.

To już trzecia edycja Programu, którego uczestnikami mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego (gminy i powiaty). W 2016 roku powstało 15, a w 2017 roku  17 siłowni. Kontynuacja Programu w 2018 roku umożliwia dalszą popularyzację alternatywnych, aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Pomoc finansowa przeznaczona może być na dofinansowanie realizacji siłowni zewnętrznych, stanowiących własność gminy/powiatu, tzn.: pokrycie kosztów zakupu, transportu i montażu wyposażenia siłowni zewnętrznych oraz tablicy informacyjno-promocyjnej. Pomoc finansowa wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania, jednak nie więcej niż 15 000 zł brutto, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowalnych zadania. Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednej siłowni zewnętrznej.

             W ramach naboru wniosków, który trwał do 16 marca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły 24 wnioski z 22 gmin oraz 2 powiatów. Ostatecznie wsparcie otrzymało sześć gmin: Lubiszyn, Deszczno, Nowa Sól, Siedlisko, Skwierzyna, Nowogród Bobrzański oraz powiat gorzowski, zgodnie z wykazem.

       

 

Lp.

Wnioskodawca

Zadanie, lokalizacja

Wartość zadania

Wnioskowane środki z budżetu Województwa

Przyznane środki z budżetu Województwa

Środki własne Wnioskodawcy

1

Gmina Lubiszyn

Tarnów

45 952,72

15 000,00

14 500,00

31 452,72

2

Gmina Deszczno

Osiedle Poznańskie

53 487,41

14 994,86

14 500,00

38 987,41

3

Gmina Nowa Sól

Lelechów

46 000,00

15 000,00

14 500,00

31 500,00

4

Gmina Siedlisko

Siedlisko

30 253,00

15 000,00

14 000,00

16 253,00

5

Gmina Skwierzyna

Skwierzyna

45 303,29

15 000,00

14 500,00

30 803,29

6

Gmina Nowogród Bobrzański

Krzywa

30 000,00

15 000,00

14 000,00

16 000,00

7

Powiat Gorzowski

Kamień Wielki

20 900,00

8 100,00

6 597,00

14 303,00

SUMA

271 896,42

98 094,86

92 597,00

179 299,42

Zapisz się do naszego newslettera!