Program "Lubuskie siłownie pod chmurką"

23 kwietnia 2018 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę, udzielającą pomoc finansową w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok.

To już trzecia edycja Programu, którego uczestnikami mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego (gminy i powiaty). W 2016 roku powstało 15, a w 2017 roku  17 siłowni. Kontynuacja Programu w 2018 roku umożliwia dalszą popularyzację alternatywnych, aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Pomoc finansowa przeznaczona może być na dofinansowanie realizacji siłowni zewnętrznych, stanowiących własność gminy/powiatu, tzn.: pokrycie kosztów zakupu, transportu i montażu wyposażenia siłowni zewnętrznych oraz tablicy informacyjno-promocyjnej. Pomoc finansowa wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania, jednak nie więcej niż 15 000 zł brutto, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowalnych zadania. Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednej siłowni zewnętrznej.

             W ramach naboru wniosków, który trwał do 16 marca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły 24 wnioski z 22 gmin oraz 2 powiatów. Ostatecznie wsparcie otrzymało sześć gmin: Lubiszyn, Deszczno, Nowa Sól, Siedlisko, Skwierzyna, Nowogród Bobrzański oraz powiat gorzowski, zgodnie z wykazem.

       

Wykaz gmin, które otrzymały dofinansowanie

 

Dokumenty związane z realizacją zadania w ramach Programu "Lubuskie siłownie pod chmurką" na 2018 rok

- zbiorcze zestawienie kosztów

- sprawozdanie z realizacji wykonania zadania

- sprawozdanie finansowe

- szczegółowy opis wykonania zadania

- wniosek o uruchomienie dotacji

- wzór tablicy informacyjnej

 

Szczegółowych informacji dotyczących Programu udziela Wydział Turystyki i Sportu Departamentu Infrastruktury Społecznej tel. 68 45 65 273 lub 68 45 65 355.

             
             
             
             
             
             
             
             
         

Zapisz się do naszego newslettera!