Program Rozwoju Bazy Sportowej

W związku ze zmianami zasad składania wniosków inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego informuje, iż unieważniony zostaje nabór zgłoszeń do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2019.

Powyższe podyktowane jest decyzją kierownictwa Ministerstwa Sportu i Turystyki o wprowadzeniu jednolitego naboru wniosków w związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Decyzja ta oznacza wprowadzenie jednoetapowego naboru wniosków i wyeliminowanie zgłoszeń, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, o ujecie zadania inwestycyjnego w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego i składanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu bezpośrednio do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wprowadzonych zmian należy kontaktować się z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Unieważnienie naboru zgłoszeń do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2019

Uchwała ZWL z dnia 29 listopada 2016 r. ws. dokonania korekt w PRBS 2016-2018

Uchwała ZWL z dnia 8 listopada 2016 r. ws. dokonania korekt w PRBS 2016-2018

Uchwała ZWL z dnia 13 września 2016 r. ws. dokonania korekt w PRBS 2016-2018

Uchwała Sejmiku WL ws. przyjęcia PRBS na lata 2016-2018

Zapisz się do naszego newslettera!