Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego 2019 r.

 

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2019 rok przyznane!

 

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę Nr 15/206/19 w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

W ramach naboru trwającego od 3 do 21 grudnia 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 146 wniosków z 32 klubów i stowarzyszeń sportowych.

 

Na 2019 rok przyznano 39 stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego sportowcom reprezentującym 16 lubuskich klubów sportowych na łączną kwotę 186.800 zł.

 

Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 roku o godzinie 15.00 w Sali Konferencyjno - Sportowej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przy ul. Drzonków - Olimpijska 20 w Zielonej Górze.

 

Wykaz stypendystów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego na 2019 rok

Zapisz się do naszego newslettera!