Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego 2019 r.

 

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2019 rok przyznane!

 

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę Nr 15/206/19 w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

W ramach naboru trwającego od 3 do 21 grudnia 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło 146 wniosków z 32 klubów i stowarzyszeń sportowych.

 

Na 2019 rok przyznano 39 stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego sportowcom reprezentującym 16 lubuskich klubów sportowych na łączną kwotę 186.800 zł.

 

Wykaz stypendystów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego na 2019 rok

Zapisz się do naszego newslettera!