Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego 2018 r.

 Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 27 marca br. podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 175 wniosków z 38 klubów/stowarzyszeń sportowych.

Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał stypendium 46 sportowcom w kwocie 500 zł brutto miesięcznie na okres 6 miesięcy i 29 sportowcom w kwocie 250 zł brutto miesięcznie na okres 6 miesięcy, zgodnie z załączonym wykazem.

 
Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2018 reguluje uchwała nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 785).
 
Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:
  1. reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,
  2. reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów,
  3. zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostw Polski,
  4. byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych,
  5. byli finalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców
    lub juniorów.
W 2018 roku na przyznanie stypendiów sportowych w budżecie Województwa Lubuskiego zabezpieczono kwotę 188.200 zł.
 

Zapisz się do naszego newslettera!