Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego 2017 r.

    

     Już po raz dziesiąty w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznane zostały  stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu.

     Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego. Od 2008 roku stypendia otrzymało już 315 osób.

     Listę 40 wyróżnionych sportowców przyjął na posiedzeniu 7 marca br. Zarząd Województwa Lubuskiego.

     W ramach naboru trwającego od 4 stycznia do 10 lutego br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły 134 wnioski z 26 klubów i stowarzyszeń sportowych. Stypendium wynosi 365 zł brutto miesięcznie i jest przyznawane na okres 6 miesięcy -  od kwietnia do września 2017 roku.

     Stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2017 rok wręczone zostały 1 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie podczas uroczystego otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych – Lubuskie 2017 .

     Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego reguluje uchwała nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubus. z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 785).

     Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

1)       reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,

2)       reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów,

3)       zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostw Polski,

4)       byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych,

5)       byli finalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców lub juniorów.

 

Lista osób, którym przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2017 rok

 

 

Zapisz się do naszego newslettera!

g -