Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna

 „TRANSGRANICZNA AKTYWNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA”

KONKURS  NA  NAJLEPIEJ  ZAGOSPODAROWANĄ  PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ

POD  SPORT  LUB  REKREACJĘ

W  WOJEWÓDZTWIE  LUBUSKIM  I  POWIECIE  SPREWA- NYSA

 

Patronat Honorowy:

Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego

Harald Altekrüger – Starosta Powiatu Sprewa-Nysa

 

OGŁOSZENIE KONKURSU

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, zwany dalej Organizatorem oraz Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, zwany dalej Współorganizatorem oraz Powiat Sprewa – Nysa ogłaszają konkurs pod hasłem: „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna”.

 

Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych oraz promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w województwie lubuskim i Powiecie Sprewa-Nysa. Przedmiotem Konkursu są zagospodarowane przestrzenie publiczne (zespoły obiektów, terenów zieleni, akwenu wraz z otoczeniem itp.) z przeznaczeniem pod sport i rekreację zrealizowane przez dowolny podmiot, cechujące się wysoką wartością społeczną, kulturową, ekologiczną, organizacyjną oraz marketingową.

 

Konkurs ma charakter otwarty, ograniczony do realizacji spełniających wymagania regulaminowe.

 

Miejsce naboru zgłoszeń: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego
w Drzonkowie, ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra lub wosir@drzonkow.pl

 

Termin naboru zgłoszeń upływa dnia 10 sierpnia 2018 r.

 

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji na temat planowania przestrzeni publicznej pod sport i rekreację, która odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.

 

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin, a dodatkowych informacji udziela współorganizator konkursu (WOSiR Drzonków, tel. 68.321.43.44, wosir@drzonkow.pl).

 

                                                 Serdecznie zapraszamy!

 

Plakat informacyjny

 

Regulamin konkursu

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE