Edukacja ekologiczna

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ministerstwo Środowiska udostępnia na swojej stronie internetowej www.mos.gov.pl/... informacje oraz dokumenty wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poniższy plakat informacyjny może być wykorzystany w kampanii informacyjnej dotyczącej wprowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej na terenie gminy.


Strona Ministerstwa Środowiska, dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach: www.mos.gov.pl/...


Zapisz się do naszego newslettera!

g -