Edukacja ekologiczna

 

Konkurs plastyczny na projekt  znaczka pocztowego pt.: ,,Ratujemy klimat”

 

Fundacja  Banku Ochrony Środowiska oraz Poczta Polska organizują II edycje konkursu
,,Świat oczami młodych”. Propozycja jest skierowana do osób w wieku od 10 do 19 lat oraz
ich nauczycieli ze szkół  i domów kultury w regionie.

 

Konkurs ,,Ratujemy klimat” podejmuje temat zmian klimatu i sposobów jego ochrony. Poprzez cykliczną akcję promuje się ekologiczne postawy wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dzięki której młodzi artyści mają szansę na zaprojektowanie znaczka pocztowego.

 

Trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych do obiegu jesienią 2018 roku,  będą one dostępne w każdej placówce pocztowej.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się stronie konkursu: www.oczamimlodych.pl oraz

 

https://www.fundacjabos.pl/aktualnosci/260-ratujemy-klimat-zapraszamy-do-udzialu-w-drugiej-edycji-konkursu

 

 Plik do pobrania :  ulotka informacyjna o konkursieNowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi.


Ministerstwo Środowiska udostępnia na swojej stronie internetowej www.mos.gov.pl/... informacje oraz dokumenty wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poniższy plakat informacyjny może być wykorzystany w kampanii informacyjnej dotyczącej wprowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej na terenie gminy.


Strona Ministerstwa Środowiska, dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach: www.mos.gov.pl/...


Zapisz się do naszego newslettera!