Program ochrony środowiska i raporty z realizacji

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) organ wykonawczy województwa, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza wojewódzki program ochrony środowiska, który następnie uchwala sejmik województwa.
 
Wobec powyższego, Zarząd Województwa Lubuskiego opracował „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku”, który uchwalony został w dniu 12 marca 2012 roku przez Sejmik Województwa Lubuskiego.

Uchwała Nr XXI/185/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 marca 2012 roku

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019

Zgodnie z art. 18 ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy województwa sporządza co 2 lata raport.


Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego za lata 2006-2010
 
Raport za lata 2012-2013 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku.

Uchwała Nr 55/646/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 września 2015 r.

Raport za lata 2012-2013

Zapisz się do naszego newslettera!