Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza

Stosownie do zapisów zawartych w obowiązujących Programach Ochrony Powietrza, opracowanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego -  Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast zobowiązani są w terminie do 30 kwietnia po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym przekazać sprawozdanie z realizacji działań ujętych w Programach.

Mając na uwadze powyższe dnia 6 lutego 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin.

Tematem spotkania było przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji programów ochrony powietrza.

 

Załączniki

Prezentacja

Arkusz sprawozdawczy


 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE