Zużyte baterie i akumulatory

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach( tj. Dz.U. z 2015., poz. 687 z późn. zm.)

Marszałek województwa udostępnia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty wykaz miejsc odbioru oraz zbierajacych zuzyte baterie i zużyte akumulatory na terenie województwa.

wykaz miejsc odbioru zuzytych baterii i akumulatorow


wykaz zbierających zużyte baterie i zużyte akumulatory

Zapisz się do naszego newslettera!