Konferencja „Gościnne Lubuskie” - 23-24.06.2017

Celem konferencji jest inauguracja projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym
i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych"
i zaproszenie do udziału mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej na terenie województwa lubuskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania: 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Konferencja odbędzie się w dniach od 23 do 24 czerwca 2017 roku w Hotelu Ruben
w Zielonej Górze. Konferencja będzie miała charakter informacyjno-warsztatowy i będzie zrzeszała grono fachowców zajmujących się problematyką rozwoju branży turystycznej. Konferencja skierowana jest do lubuskich MŚP reprezentujących branżę turystyczną, w tym branżę gastronomiczną, hotelarską, usługową i inną związaną z rozwojem turystyki regionu. Konferencja ma na celu przedstawienie założeń i zasad uczestnictwa oraz korzyści płynących z udziału w projekcie tj. udział w branżowych targach turystycznych w kraju i za granicą oraz szeroko pojęta promocja branży turystycznej, a także przeprowadzenie warsztatów mających na celu identyfikację potrzeb lubuskich MŚP. Identyfikacja ma na celu wskazanie narzędzi promocji lubuskich MŚP, które są najlepiej dopasowane do potrzeb podmiotów z nią związanych.

Ponadto podczas konferencji odbędą się m.in.:

  • Panel dotyczący produktu turystycznego - prowadzony przez Stanisława Marchlewskiego eksperta w realizacji projektów dotyczących tworzenia produktów turystycznych,
  • Panel dotyczący marketingu (tj. social media, storytelling, budowania marki, marketingu miejsca) prowadzony przez Jana Czaję – eksperta w dziedzinie marketingu terytorialnego oraz budowania marki;
  • Warsztaty: Analiza potrzeb lubuskiej turystyki czyli jak się promować? - podczas warsztatów zostaną zaprezentowane możliwości, narzędzia i techniki promocji turystycznej w odniesieniu do określonych produktów i usług, które są w zakresie działalności podmiotów z regionu. Dzięki temu, uczestnicy będą mieli możliwość odniesienia się do własnych doświadczeń wynikających z dotychczasowych działań i określenia ew. własnych potrzeb promocyjnych w przyszłości.
  • Pokaz gotowania na żywo dla uczestników konferencji - odbywający się w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze prowadzony przez Tomasza Jakubiaka – kucharza
    i dziennikarza kulinarnego specjalizującego się w kuchni polskiej i regionalnej, posiadającego szeroką wiedzę na temat specyfiki polskich i regionalnych produktów żywnościowych. Szefa kuchni w autorskiej restauracji „GAR JAKUBIAKA” oraz gospodarza popularnego programu „Jakubiak lokalnie” w telewizji Kuchnia+.
  • Panel dotyczący obsługi turysty niemieckiego - prowadzony przez Pawła Lewandowskiego eksperta posiadającego doświadczenie i wiedzę w dziedzinie obsługi niemieckiego turysty oraz konstruowania skutecznej oferty turystycznej na rynek niemiecki.

Konferencję poprowadzi moderator Paweł Loroch

 

Plan konferencji:

 

I dzień (23.06.2017 r.)

9:30 - rejestracja uczestników

10:00 - panel dotyczący produktu turystycznego

11:15 - przerwa kawowa

11:30 - panel dotyczący marketingu

13:00 - obiad

14:00 - warsztaty: Analiza potrzeb lubuskiej turystyki czyli jak się promować?

16:30 - wyjazd do Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

17:15 -pokaz gotowania na żywo w LCW: Regionalne produkty i lokalne wino

19:45 - powrót do miejsca organizacji konferencji

20:30 - bankiet

 

II dzień (24.06.2017 r.)

10:00 - panel dotyczący produktu turystycznego

12:00 - zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów udziału w konferencji

 

Osoby zainteresowane szczegółami konferencji: goscinne@lubuskie.pl

Zapisz się do naszego newslettera!