O projekcie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego realizuje projekt pn.: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania: 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem projektu jest promocja gospodarcza województwa lubuskiego na rynku krajowym
i międzynarodowym poprzez wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą branży turystycznej. Jednocześnie projekt ma za zadanie budować wizerunek regionu lubuskiego jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji w infrastrukturę turystyczną oraz przyjaznego przedsiębiorcom.

Zakres projektu obejmuje szeroką kampanię promocyjną województwa lubuskiego oraz bezpośrednią prezentację lubuskich MŚP branży turystycznej podczas zorganizowanych wyjazdów na branżowe targi turystyczne celem nawiązania współpracy i zdobycia nowych rynków zbytu.

 

Planowany jest udział na następujących imprezach targowych w 2018 r.:

  1. Targi Regionów i Produktów Turystycznych „TOUR SALON” w Poznaniu w terminie od 9 do 11 lutego,
  2. Ferien- & Freizeitmesse w Cottbus (Niemcy) od 23 do 25 lutego,
  3. Międzynarodowe Targi Turystyczne (MTT) we Wrocławiu od 23 do 25 lutego,
  4. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse) w Berlinie (Niemcy) od 7 do 11 marca,
  5. Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego „GLOBalnie”
    w Katowicach od 23 do 25 marca,
  6. Targi Turystyki LATO 2018 w Warszawie od 13 do 15 kwietnia - TARGI ODWOŁANE,
  7. Targi Turystyczne MARKET TOUR „Piknik nad Odrą” w Szczecinie od 12 do 13 maja,
  8. 18. Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca” w Opolu od 25 do 27 maja.

 

Targi są skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego (m. in. agroturystyka, zakwaterowanie,  turystyka biznesowa, turystyka aktywna, Welles&Spa, touroperatorzy, biura podróży, agencje reklamowe i PR, organizatorzy wycieczek, serwisy internetowe, transport, wydawnictwa turystyczne i inne, pokrewne związane z rozwojem turystyki regionu). Na każdych targach w/w reprezentanci wezmą udział w licznych spotkaniach, podczas których zaprezentowane zostaną walory województwa z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej.

Drugim ważnym zadaniem realizowanym w ramach projektu będzie kampania promocyjna o zasięgu krajowym i międzynarodowym mająca na celu budowanie wizerunku regionu, jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom, a także zwiększenie rozpoznawalności branży turystycznej, efektywniejsze jej wyróżnienie na rynku oraz wzmocnienie konkurencyjności.

Kampania ma na celu budowanie wizerunku regionu, jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom, a także zwiększenie rozpoznawalności branży turystycznej, lepsze jej wyróżnienie na rynku oraz wzmocnienie konkurencyjności. 

W ramach realizacji tego zadania przewidziano m.in.: organizację cyklicznych wizyt studyjnych po atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego dla dziennikarzy ogólnopolskich mediów lifestylowych oraz mediów społecznościowych, produkcję spotów prezentujących atrakcje turystyczne województwa lubuskiego z uwzględnieniem zróżnicowanych grup docelowych, działania na portalach społecznościowych i  portalach typu Google; stworzenie przewodnika promującego potencjał branży turystycznej regionu lubuskiego oraz ogólnopolską kampanię outdoorową na Billboardach i Citylightach.

Zapisz się do naszego newslettera!