O projekcie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego realizuje projekt pn.: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania: 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem projektu jest promocja gospodarcza województwa lubuskiego na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą branży turystycznej. Jednocześnie projekt ma za zadanie budować wizerunek regionu lubuskiego jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji w infrastrukturę turystyczną oraz przyjaznego przedsiębiorcom.

Zakres projektu obejmuje szeroką kampanię promocyjną województwa lubuskiego oraz bezpośrednią prezentację lubuskich MŚP branży turystycznej podczas zorganizowanych wyjazdów na branżowe targi turystyczne celem nawiązania współpracy i zdobycia nowych rynków zbytu.

 

Planowany jest udział na następujących imprezach targowych w 2018 r.:

 1. Targi Regionów i Produktów Turystycznych „TOUR SALON” w Poznaniu,
 2. Ferien- & Freizeitmesse w Cottbus (Niemcy),
 3. Międzynarodowe Targi Turystyczne (MTT) we Wrocławiu,
 4. ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse) w Berlinie (Niemcy),
 5. Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego „GLOBalnie”
  w Katowicach,
 6. Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2018 w Warszawie,
 7. Targi Turystyczne MARKET TOUR „Piknik nad Odrą” w Szczecinie.

Drugim ważnym zadaniem realizowanym w ramach projektu będzie kampania promocyjna o zasięgu krajowym i międzynarodowym mająca na celu budowanie wizerunku regionu, jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom, a także zwiększenie rozpoznawalności branży turystycznej, efektywniejsze jej wyróżnienie na rynku oraz wzmocnienie konkurencyjności.

W ramach realizacji tego zadania przewiduje się m.in.:

 • organizację konferencji otwierającej projekt (23-24 czerwca 2017 r.), na której przeprowadzone zostaną warsztaty mające na celu identyfikację potrzeb promocyjnych lubuskich MŚP branży turystycznej; 
 • organizację cyklicznych study-tours oraz study-press adresowanych do touroperatorów, dziennikarzy, blogerów;
 • stworzenie spotu prezentującego branżę turystyczną województwa lubuskiego oraz jego emisję w Internecie i telewizji ogólnopolskiej;
 • działania na portalach społecznościowych i  portalach typu Google;
 • druk artykułów prezentujących potencjał branży turystycznej w prasie regionalnej; 
 • stworzenie przewodnika promującego potencjał branży turystycznej.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -