Targi turystyczne w Opolu - Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Zapraszamy lubuskie firmy z branży turystycznej do udziału w 18. Międzynarodowych Targach Turystyki „W stronę słońca” w Opolu w dniach od 25 do 27 maja 2018 r.

Rekrutacja ma charakter otwarty i skierowana domikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego (m. in. agroturystyka, zakwaterowanie,  turystyka biznesowa, turystyka aktywna, Welles&Spa, touroperatorzy, biura podróży, agencje reklamowe i PR, organizatorzy wycieczek, serwisy internetowe, transport, wydawnictwa turystyczne).

Zapewniamy miejsce na stoisku województwa lubuskiego, możliwość korzystania z nowego stołu multimedialnego, ekranów telewizyjnych, fotobudki, transport wraz z materiałami promocyjnymi
z Zielonej Góry do Opola, nocleg ze śniadaniem w hotelu***, stałe degustacje produktów regionalnych oraz zajęcia animacyjne na stoisku, a także wpis do folderu promocyjnego „Odkryj Lubuskie”.

Firmy zakwalifikowane do udziału w targach pokrywają min. 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt to ok. 624,60 zł brutto.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami i przesłanie skanu drogą elektroniczną na adres e-mail j.bieniasz@lubuskie.pl lub l.swatowski@lubuskie.pl.

Targi organizowane są w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych", realizowanych przez Województwo Lubuskie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 68 45 65 453 lub na adres e-mail j.bieniasz@lubuskie.pl, l.swatowski@lubuskie.pl

Pliki do pobrania:

 

 

Zapisz się do naszego newslettera!