Aktualności

28-12-2018

50 tys. zł na małe granty dla organizacji pozarządowych

Województwo Lubuskie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych z zakresu integracji europejskiej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Priorytetowe obszary zadań publicznych określane są corocznie w Programie współpracy. W 2019 roku Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację zadań publicznych z zakresu integracji europejskiej przeznaczy 50 tys. zł. Całość kwoty zostanie rozdysponowana przez Zarząd Województwa Lubuskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty).


13-12-2018

Spotkanie w sprawie sytuacji obcokrajowców w województwie lubuskim

12 grudnia 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie w sprawie sytuacji obcokrajowców w województwie lubuskim.


Promocja projektów unijnych
05-12-2018

Promocja projektów unijnych

Skuteczna promocja – to hasło przewodnie szkolenia, które dziś (05.12) odbyło się w Zielonej Górze. Z kilkudziesięcioma uczestnikami spotkali się trenerzy, dla których świat marketingu nie ma tajemnic. Warsztaty były skierowanie przede wszystkim do organizacji korzystających ze środków unijnych. – Chcemy, aby projekty realizowane ze środków UE były promowane jak najskuteczniej. Obecnie samo postawienie tablicy informacyjnej to za mało - mówił członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.


30-11-2018

Podsumowanie wystawa „Lubuskie zachwyca” w saksońskim Chemnitz

W dniu 29 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie podsumowujące wystawę promującą Województwo Lubuskie w saksońskim Chemnitz. Zorganizowana wystawa była efektem nawiązanej współpracy z Wolfgangiem Pfeifferem, dyrektorem Wydziału Nadzoru Miejskiej Gospodarki Wodnej w Dyrekcji Krajowej Wolnego Państwa Saksonia w Oddziale w Chemnitz, który na przełomie września i października br. odbywał praktykę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w ramach wymiany pracowników administracyjnych między Lubuskim a Saksonią.


28-11-2018

Startuje konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2019 – Termin zgłaszania prac: 20 stycznia 2019 r.

Ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską. Prace zgłaszać można w następujących kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Nagroda pieniężna w każdej kategorii wynosi 5.000 euro. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów, odbywających się w Województwie Dolnośląskim.


Kolejna wizyta w Wojwodinie
26-11-2018

Kolejna wizyta w Wojwodinie

W tym roku lista regionów partnerskich Województwa Lubuskiego rozszerzyła się o Wojwodinę. Dalszemu rozwojowi międzyregionalnej współpracy służyła m.in. wizyta lubuskiej delegacji w Nowym Sadzie, która miała miejsce w ostatnich dniach. Rozmowom z władzami regionu przewodniczył członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

 


20-11-2018

Rezolucja PE ws. WRF2021-2027: Utrzymanie finansowania PS i WPR jednym z priorytetów

Uprzejmie informujemy, iż 14/11 Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potwierdził swoje stanowisko ws. Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027 oraz sformułował swoje priorytety dot. kolejnego wieloletniego budżetu:


 „Lubuskie zachwyca” w saksońskim Chemnitz
26-10-2018

„Lubuskie zachwyca” w saksońskim Chemnitz

W ramach jubileuszu współpracy Województwa Lubuskiego z Wolnym Państwem Saksonia w Chemnitz można było oglądać wystawę "Lubuskie zachwyca". Prezentowała ona atrakcyjne miejsca w Lubuskiem m.in. regionalne winnice, z których słynie nasz region oraz szlak pałaców i dworów. To kolejna tego typu promocja, która odbywa się u naszych zachodnich sąsiadów. 


24-10-2018

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Urban Innovative Actions (UIA) - Innowacyjnych działań miejskich

Uprzejmie informujemy o otwartym zaproszeniu do składania wniosków w ramach Urban Innovative Actions (UIA) - Innowacyjnych działań miejskich, którego celem jest przetestowanie śmiałych i niesprawdzonych jeszcze koncepcji dotyczących wzajemnie powiązanych ze sobą wyzwań oraz eksperymentalne sprawdzenie, jak dobrze odpowiadają one złożonej rzeczywistości.


Interreg, czyli integracja po europejsku
16-10-2018

Interreg, czyli integracja po europejsku

Szlakiem Interreg podążyli uczestnicy konferencji, która odbyła się 17 października w Gorzowie Wlkp. Rozmowy w północnej stolicy województwa dotyczyły integracji europejskiej.  Dyskutowali eksperci z obydwu stron Odry. W wydarzeniu wzięli udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak oraz Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.


Zapisz się do naszego newslettera!