Aktualności

17-04-2018

Program Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej skierowany do studentów dziennikarstwa "Youth4Rgions"

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o programie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej skierowanym do studentów dziennikarstwa "Youth4Rgions".
 
Wybrani w drodze naboru uczestnicy Youth4Regions -28 młodych obywateli UE w wieku 18-30 lat studiujący dziennikarstwo (po jednym z każdego kraju członkowskiego UE) - w dniach 7-11 października wezmą udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli, uczestnicząc w wydarzeniu zgodnie z przygotowanym specjalnie dla nich programem.


17-04-2018

Nabór dla projektów regularnych w ramach III osi – „Edukacja transgraniczna”

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020 z/s we Wrocławiu 9 kwietnia 2018 r. rozpoczął nabór dla projektów regularnych w ramach III osi – „Edukacja transgraniczna”. Wnioski można składać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 16:15. Środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego przeznaczone do dyspozycji wnioskodawców tego naboru to kwota 4,5 mln* EUR!


O innowacjach i partnerstwie na polsko-niemieckim pograniczu
12-04-2018

O innowacjach i partnerstwie na polsko-niemieckim pograniczu

W Berlinie po raz 42. obradował Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, któremu współprzewodniczy marszałek Elżbieta Anna Polak. Tym razem uczestnicy obrad rozmawiali na temat transferu wiedzy i innowacji w nawiązaniu do polsko-niemieckiej wymiany gospodarczej oraz o osobistych relacjach, partnerstwie i rodzinach w kontekście polsko-niemieckim.


Posiedzenie Komitetu Monitorującego INTERREG Brandenburgia – Polska
10-04-2018

Posiedzenie Komitetu Monitorującego INTERREG Brandenburgia – Polska

W dniach 4 - 5.04.2018 r w Cottbus po raz X obradował Komitet Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty OP II „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport” 7B i 7C oraz IV OP "Współpraca administracji i mieszkańców".


06-04-2018

10. Posiedzenie Komitetu Monitorującego

W dniach 4-5 kwietnia 2018r. w Cottbus po raz X będzie obradował Komitet Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.


26-03-2018

Książęcy dar dla Szpitala Uniwersyteckiego

41 specjalistycznych łóżek szpitalnych trafiło do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze za sprawą Franza Friedricha Księcia Pruskiego z rodu Hohenzollernów. Łóżka to dar Komandorii Zakonu Joannitów ze Szwajcarii, z którą książę współpracuje. - Książę ze swego dzieciństwa niewiele pamięta, ale fakty są takie, że w tym szpitalu się urodził. Myślę, że to też jest powód wsparcia szpitala, który potrzebuje jeszcze wielu inwestycji, nie tylko łóżek oraz wsparcia finansowego i rzeczowego – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.


20-03-2018

Pięciomiesięczne staże w Parlamencie Europejskim

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o otwartym do 15 maja 2018 r. naborze na płatne, pięciomiesięczne staże w Parlamencie Europejskim.
Aktualnie, nabór odbywa się na staże rozpoczynające się jesienią br (od 1 października 2018 do 28 lutego 2019 roku). Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz online.


16-03-2018

Lubuska delegacja z wizytą w Niemczech

Delegacja Urzędu Marszałkowskiego spotkała się 14 marca z Ministrem Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Konsumentów Brandenburgia Stefanem Ludwigiem, ministrem spraw europejskich . Rozmawiano m.in. o programie Interreg, a także połączeniach lotniczych i kolejowych. Lubuskiej delegacji przewodniczył członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.


16-03-2018

Możliwość składania wniosków do programu w ramach partnerstwa EIT Health

Na prośbę partnerstwa EIT Health (www.eithealth.eu) funkcjonującego w ramach inicjatywy utworzonej przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków do następującego programu w ramach partnerstwa EIT Health:


16-03-2018

Możliwość ubiegania się o nagrodę RegioStars Awards 2018 dla najlepszych projektów współfinansowanych ze Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o możliwości ubiegania się o nagrodę RegioStars Awards 2018 dla najlepszych projektów  współfinansowanych ze Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Konkurs jest organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, a jego celem jest identyfikacja najlepszych, innowacyjnych praktyk –projektów przyczyniających się do rozwoju regionalnego UE, które jednocześnie mogą zainspirować inne regiony europejskie.


Zapisz się do naszego newslettera!

g -