Kontakt

 
Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7 65 – 057 Zielona Góra
tel. +48 68 45 65 389/393
Fax. +48 68 32 71 429
e-mail: sekretariat.bwz@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Radosław Brodzik
Dyrektor Biura
tel. +48 68 45 65 389
 
------------------------------------------------------------------------------------------

Adriana Sarnecka
Kierownik Wydziału Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej
tel. +48 68 45 65 344
e-mail: a.sarnecka@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------

Sylwia Babijczuk
stanowisko ds. współpracy zagranicznej
tel. +48 68 45 65 584
e-mail: s.babijczuk@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Małgorzata Rycielska
stanowisko ds. współpracy zagranicznej
tel. +48 68 45 65 327
e-mail: m.rycielska@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Adam Kapela
stanowisko ds. współpracy zagranicznej
tel. +48 68 45 65 537
e-mail: a.kapela@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Agata Zajączkowska
stanowisko ds. współpracy zagranicznej
tel. +48 68 45 65 584
e-mail: agata.zajaczkowska@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Aneta Ciesielska (zastępstwo za Katarzynę Babik - Sobień)
stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
tel. +48 68 45 65 257
e-mail: a.ciesielska@lubuskie.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Justyna Milian
stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Program Brandenburgia - Polska 2014-2020;
Regionalny Punkt Kontaktowy
tel. +48 68 45 65 416
e-mail: j.milian@lubuskie.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Izabela Wydro
stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
tel. +48 68 45 65 269
e-mail: i.wydro@lubuskie.pl

-------------------------------------------------------------------------------------

Jarosława Suchecka
stanowisko ds. informacji i współpracy z instytucjami unijnymi
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
tel. +32 22 34 68 56
e-mail: bruksela@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------

Zapisz się do naszego newslettera!