Partnerzy Województwa Lubuskiego

Kraj Związkowy Brandenburgia (Republika Federlana Niemiec) - w dniu 12 stycznia 2000 roku w Żaganiu podpisano „Wspólne Oświadczenie o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgią”.

Obwód Pskowski (Federacja Rosysjka) - w dniu 16 stycznia 2002 roku w Pskowie podpisano „Umowę pomiędzy Województwem Lubuskim a Administracją Obwodu Pskowskiego o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej, kulturalnej oraz w dziedzinie stosunków społecznych”.

Obwód Iwano - Frankowski (Ukraina)- w dniu 16 września 2002 roku w Zielonej Górze podpisano „Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Obwodem Iwano-Frankowskim”.

Region Abruzji (Republika Włoska) - w dniu 2 lipca 2003 roku w Brukseli zostało zawarte „Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Regionem Abruzja”.

Prowincja Hainan (Chińska Republika Ludowa) - w dniu 24 lutego 2006 roku w Hainan zawarte zostało „Porozumienie o współpracy międzyregionalnej między Województwem Lubuskim a Prowincją  Hainan".

Municypium Kiszyniów (Republika Mołdawii) - w dniu 14 marca 2007 roku w Kiszyniowie podpisano „Umowę o współpracy między Województwem Lubuskim a Municypium Kiszyniów”.

Obwód Sumski (Ukraina) - w dniu 7 grudnia 2007 roku w Żaganiu podpisano „Umowę o współpracy międzyregionalnej między Województwem Lubuskim a Obwodem Sumskim”.

Obwód Homelski (Republika Białorusi) - w dniu 7 grudnia 2007 roku w Żaganiu podpisano „Umowę o współpracy międzyregionalnej między Województwem Lubuskim a Obwodem Homelskim”.

Samorządowe Województwo Nitrzańskie (Republika Słowacka)- w dniu 21 sierpnia 2015 roku w Nitrze podpisano „Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Samorządowym Województwem Nitrzańskim”.

Departament le Lot (Republika Francuska) - w dniu 17 października 2008 roku w Cahors zawarte zostało „Porozumienie o współpracy międzyregionalnej między Województwem Lubuskim a Departamentem le Lot”.

Wolny Kraj Związkowy Saksonia (Republika Federalna Niemiec)- w dniu 19 listopada 2008 roku w Zielonej Górze podpisano „Wspólne Oświadczenie o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Wolnym Krajem Związkowym Saksonią”.

Obwód Wołogodzki (Federacja Rosyjska) - w dniu 2 czerwca 2011 roku w Moskwie podpisano "Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Obwodem Wołogodzkim".


Region Kreta (Republika Grecka) - w dniu 13 marca 2015 r. w Rethymno podpisano "Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Regionem Kreta".

Prowincja Autonomiczna Wojwodiny (Republika Serbii) - w dniu 21 czerwca 2018 r. w Zielona Góra podpisano "Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Prowincją Autonomiczną Wojwodiny".

Kraj Liberecki (Republika Czeska) - w dniu 23 marca 2018 r. w Zielonej Górze podpisano "Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Libereckim". 

Zapisz się do naszego newslettera!