Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom

„Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”

 

Czas realizacji Projektu: od drugiej połowy lipca 2017 r. do grudnia 2020 r.

Cel Projektu– zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w zakresie nowotworu piersi, szyjki macicy i jelita grubego, poprzez działania informacyjno-edukacyjne, profilaktyczne, a tym samym zwiększenie wykrywalności nowotworów i zmniejszenie umieralności. Projekt obejmował będzie osoby zamieszkujące miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców oraz obszary wiejskie.

Realizacja projektu będzie się koncentrować w szczególności na zwiększeniu zgłaszalności na obszarach, gdzie jest ta zgłaszalność najniższa, tj.:

  • Rak jelita grubego – powiaty: krośnieński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski, Zielona Góra;
  • Rak piersi – powiaty: sulęciński, nowosolski, żarski, żagański, Gorzów Wlkp.;
  • Rak szyjki macicy - powiaty: żarski, międzyrzecki, sulęciński, żagański, krośnieński;

Kto może skorzystać z badań w ramach Projektu?  

1. Program profilaktyki raka jelita grubego: mieszkańcy województwa lubuskiego, osoby w wieku 55-64 lata lub osoby w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP.

2. Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi: mieszkanki województwa lubuskiego, kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.

3. Program profilaktyki raka szyjki macicy: mieszkanki województwa lubuskiego kobiety w wieku 25 do 59 lat, które nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat.
Uwaga! Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV - typem wysokiego ryzyka) - mogą korzystać z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy.

Projekt „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom…” zakłada finansowanie badań profilaktycznych raka jelita grubego (kolonoskopia) – koszt badania, znieczulenie oraz płyn przygotowujący pacjenta do badania. Pacjenci spoza Zielonej Góry otrzymają także zwrot kosztów dojazdu.

Natomiast badania w zakresie raka szyjki macicy (cytologia) i raka piersi (mammografia) finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach Projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom…” finansowane jest wsparcie tych badań.

W przypadku mammografii polegać ono będzie na wysyłce zaproszeń - informacji o trasie mammobusu na obszarach tzw. „białych plam”.

W przypadku cytologii wsparcie dotyczyć będzie m. in. zwrotu kosztów dojazdu do wskazanych placówek.

Dodatkowo Projekt zakłada realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej, szkoleń, współpracę z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz organizacją pozarządową (Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia).

Miejsce i termin realizacji badań:

 

  • Profilaktyka raka jelita grubego kolonoskopia (polipektomia wraz oceną histopatologiczną)

Projekt zakłada finansowanie badania oraz zwrot kosztów dojazdu na badania oraz preparatu do oczyszczania jelit.

- rejestracja pacjentów od drugiej połowy lipca br.,
- realizacja badań – od 1 sierpnia 2017 r.

ZDROJOWA Clinic

Lubuskie Centrum Gastroenterologii i Hepatologii

Dariusz Giezowski

ul. Zdrojowa 2, 65-142 Zielona Góra,

tel. 68 320 37 55, tel. kom. 607 201 202.

  • Profilaktyka raka piersi – mammografia

Od stycznia 2018 r. rozpocznie się wysyłka zaproszeń do kobiet z obszarów niskiej zgłaszalności na badania tzw. „białych plam” tj. powiatów: suleńcińskiego, nowosolskiego, żarskiego i krośnieńskiego (na początku 2018 roku zamieszczony zostanie harmonogram trasy mammobusów).

Poza Projektem badania mammograficzne można wykonywać przez cały rok w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Tu można sprawdzić trasę przejazdu mammobusów w III kwartale 2017 r.

http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/414/Trasy_mammobusow/

lub stacjonarnie:

- NZOZ Panoramix, Gorzów Wlkp. ul. Piłsudskiego 47, tel. 95 781 47 00, 729 42 80,

- New Medical Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 25, tel. 95 735 74 00, 531 357 400,

- NSZOZ „Diagnostyk” Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c., Zielona Góra, ul. Wazów 42,   tel. 68 452 77 94; ul. Wandy 27, tel. 68 452 78 07,

- Aldemed Centrum Medyczne, Zielona Góra, ul. Towarowa 20, tel. 68 353 06 00,

- 105 Kresowy Szpital Wojskowy, Żary, ul. Domańskiego 2, tel. 68 470 79 01.

  • Profilaktyka raka szyjki macicy – cytologia  

Od września 2017 r. we wskazanych placówkach na terenie województwa lubuskiego będzie można uzyskać zwrot kosztów dojazdu na badanie (uwaga! nie realizujemy zwrotu kosztów dojazdu za badanie, które odbyło się wcześniej).

Wkrótce zostanie podana lista poradni ginekologiczno-połozniczych wykonujących badania cytologiczne w ramach Projektu, w których będzie można uzyskać zwrot kosztów dojazdu (równowartość ceny biletów drugiej klasy środkami transportu publicznego).

Poza Projektem badania cytologiczne można wykonywać przez cały rok w ramach Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Gdzie można się badać? Lista placówek pod linkiem:

http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/491/93/Program_profilaktyki_raka_szyjki_macicy/

Kwota dofinansowania Projektu 580 550 zł – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (Oś Priorytetowa 6 – Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.7 – Profilaktyka rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zapisz się do naszego newslettera!

g -