Warte uwagi - archiwum wiadomości

10-07-2020

Dary dla szpitala w Międzyrzeczu

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu otrzymał kolejne dary od Komandorii Zakonu Joannitów w Szwajcarii. Znalazły się wśród nich: meble biurowe, łóżka rehabilitacyjne i stoliki przyłóżkowe. To już druga taka dostawa.


 


07-07-2020

Zawodnicy „Asa” wsparci przez zarząd województwa

Uczniowski Klub Sportowy „AS” Zielona Góra może już szykować się do obozu treningowego. Stało się to możliwe dzięki wsparciu zarządu województwa lubuskiego. Ten dofinansował zadanie kwotą 4 tys. zł.


Lubuskie w chińskich mediach
06-07-2020

Lubuskie w chińskich mediach

Czy można współpracować, znajdując się tysiące kilometrów od siebie? Lubuskie i Hainian udowadniają, że tak! Co więcej taka współpraca to powód do głośnego manifestowania wspólnych inicjatyw. Relacja z ostatniej widekonferencji z udziałem członka zarządu Tadeusza Jędrzejczaka została wyemitowana w chińskich telewizjach. Mogło ją obejrzeć nawet 9 mln osób.

 

 


Otwarty konkurs na wsparcie zadań w obszarze przeciwdziałania narkomanii
01-07-2020

Otwarty konkurs na wsparcie zadań w obszarze przeciwdziałania narkomanii

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 30 czerwca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.


01-07-2020

Żywioły są w nas!

"Żywioły są w nas!" - taką nazwę nosi projekt realizowany przez spółdzielnię socjalną w Słubicach. Na realizację zadania organizacja otrzyma 8,5 zł. O przyznaniu dofinansowania zdecydowął zarząd województwa lubuskiego.
 
 


Żywioły są w nas
01-07-2020

Żywioły są w nas

Spółdzielnia Socjalna Żywioły ze Słubic, złożyła do Biura Współpracy Zagranicznej i EWT ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Żywioły są w nas! Zarząd Województwa Lubuskiego 1 lipca br., pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 8 500,00 zł.


Gorzów Wlkp.: Sprzedaż nieruchomości
30-06-2020

Gorzów Wlkp.: Sprzedaż nieruchomości

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń UMWL w Zielonej Górze (parter) oraz na stronach www.lubuskie.pl i www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego na sprzedaż  nieruchomości w Gorzowie Wielkopolskim. Stanowią one  własność Województwa Lubuskiego.


29-06-2020

23 tys. zł na założenie firmy dla młodych

Wojewódzki Urząd Pracy zachęca do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających założenie własnej firmy. Nabór wniosków rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia. Konkurs ma pomóc Lubuszanom w wieku od 18 -29 lat, które są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy. Dotacje na założenie firmy udzielane będą jedynie osobom, które utraciły zatrudnienie po 1 marca br. w wyniku pandemii COVID-19.


Dofinansowanie dla Ludowego Klubu Sportowego „BŁĘKITNI” Lubięcin
24-06-2020

Dofinansowanie dla Ludowego Klubu Sportowego „BŁĘKITNI” Lubięcin

Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Lubięcin w Lubięcinie złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, które odbędzie się w terminie od 2 lipca do 5 sierpnia br


24-06-2020

Stowarzyszenie Klub Nine Six MC Poland w Zielonej Górze z dofinansowaniem

Stowarzyszenie Klub Nine Six MC Poland Oddział w Zielonej Górze decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 450 zł na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zadanie pn. „Akcja zbiórki krwi – Moto Krew organizowana przez NINE SIX MC POLAND ZIELONA GÓRA” realizowane będzie w okresie od 6 lipca do 31 lipca 2020 r.


Zapisz się do naszego newslettera!