Winnica Zabór


- To historyczny dzień. Po długich konsultacjach możemy zrealizować wspólny cel – powiedziała Elżbieta Polak na chwilę przed podpisaniem porozumienia o współpracy, którego celem będzie stworzenie w gminie Zabór największej w Polsce winnicy. Uroczystość odbyła się 26.07.2010 r. w sali kolumnowej urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze, a uczestniczył w niej również Wójt Gminy Zabór oraz lubuscy winiarze.

Liderem partnerstwa jest Samorząd Województwa Lubuskiego, a w jego imieniu winnicą zarządzać będzie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Specjalnie powołany zespół projektu przygotowuje koncepcję zagospodarowania winnicy i będzie nadzorował jej rozwój. - Chcemy pokazać, że zależy nam na odnowieniu tradycji winiarskich – mówi marszałek Elżbieta Polak. Wspomina także o wniosku, który w najbliższym czasie ma zostać złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych. Podpisana umowa jest jednym z jego elementów.

Gospodarzem terenu, na którym pojawi się winnica, będzie Gmina Zabór. Satysfakcji z nowej inwestycji nie ukrywa jej wójt Andrzej Bukowiecki. – Bardzo się cieszę, że matka natura stworzyła ten teren właśnie w gminie Zabór – mówi. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia byli lubuscy winiarze. Roman Grad – Prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego wyraził swoje zadowolenie z podpisanej już umowy i podkreślił, że to zasługa wszystkich winiarzy. Z kolei Kinga Kowalewska-Koziarska – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Winnice Lubuskie” uważa, że Samorząd Województwa Lubuskiego dał winiarzom ogromny kredyt zaufania.

Winnica w gminie Zabór ma ogromne znaczenie w obliczu pracy nad „Marką Województwa Lubuskiego”, której jednym z elementów mają być winnice oraz lubuskie wino. Projekt ma szansę na dofinansowanie z LRPO.

Strony porozumienia:

Więcej szukaj na stronie: http://lubuskie.pl/news/6905/18/Porozumienie-o-winnicy-podpisane

Aktualności związane z Winnicą Zabór:
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE